FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Voorlopig geen nieuwe weg Sneek- Leeuw
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Geef cadeaukaart aan de voedselbank
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 24 - 01 - 2012 - Zorgen over afname aantal milieustraten

   

   Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân adviseert snel maatregelen te nemen om weer te voldoen aan eisen voor de gemeentelijke milieustraten. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een externe, onafhankelijke partij gevraagd te toetsen of de vier gemeentelijke milieustraten voldoen aan de eisen op gebied van veiligheid, arbo en milieu. Bij de milieustraten Heeg en Koudum zijn grote investeringen nodig om aan die eisen te voldoen.

   Omdat deze investeringen niet opwegen tegen de te leveren dienstverlening stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor de milieustraten in Koudum en Heeg vooralsnog te sluiten. Bij de milieustraten in Bolsward en Sneek is een aantal kleinere aanpassingen nodig. Deze maatregelen wil het college zo spoedig mogelijk oppakken.

  Uiteraard bereft het college dat hierdoor de afstanden naar de milieustraten voor met name de inwoners ten zuiden van Koudum toenemen. Daarom stelt het college voor om bij de inwoners van Hemelum, Molkwerum, Warns, Stavoren, Scharl en Laaxum vaker grof vuil, takken en wit- en bruingoed in te zamelen. Nu wordt dit groot afval drie keer per jaar aan huis opgehaald, in deze plaatsen straks zes keer. lnwoners van Workum rijden nu al vaak naar Bolsward om hun

  afval weg te brengen. Dit maakt qua reistijd nagenoeg niets uit en de milieustraat in Bolsward is elke werkdag en op zaterdagochtend open. De milieustraat in Sneek krijgt ruimere openingstijden om ook de mensen uit de omgeving van Heeg goed te kunnen bedienen. Met deze maatregelen denkt het college ook na sluiting van Heeg en Koudum goede afval inzamelvoorzieningen te bieden aan de inwoners. Ook aan de medewerkers van deze milieustraten kunnen na sluiting van de milieustraten goede alternatieven worden geboden.

  De gemeente Súdwest-Fryslân heeft sinds de fusie die tot deze gemeente heeft geleid vier milieustraten. Vooruitlopend op het nieuwe afvalbeleid dat wordt opgesteld, is onderzocht was de staat van deze vier milieustraten is. De uitkomsten van de meting bij de milieustraten laten helaas zien dat er niet kan worden gewacht tot het afvalbeleidsplan klaar is met het nemen van maatregelen aangaande de milieustraten.

  "In deze financieel moeilijke tijden kunnen wij investeringen in deze milieustraten, die Leiden tot hogere afvalstoffenheffingen voor onze burgers, niet verantwoorden," aldus wethouder Leo Pieter Stoel. "Bovendien zijn de modernere milieustraten in Bolsward en Sneek beter toegerust op de toekomst. Bij de verouderde milieustraten in Heeg en Koudum, waar nu al de veiligheid voor onze burgers en medewerkers in het geding is, moeten we bij aanscherping van de wetgeving in de nabije toekomst mogelijk nog meer investeren."

  Vanwege de urgentie van de te nemen maatregelen aangaande de milieustraten stelt het college de raad in de raadsvergadering van 23 februari 2012 voor om het nieuwe afvalbeleid niet af te wachten. Het college adviseert vooralsnog niet te investeren in de milieustraten Heeg en Koudum en die milieustraten per 1 maart 2012 te sluiten. Verder adviseert het college de noodzakelijke maatregelen in Bolsward en Sneek zo snel mogelijk te nemen. Bij het opstellen van het afvalbeleidsplan worden de toekomstmogelijkheden voor de milieustraten verder onderzocht en onderbouwd, zodat de raad later dit jaar nadere besluiten kan nemen over de toekomst van die milieustraten.

  Inmiddels zijn er al diverse reacties losgekomen op het besluit van het college om de milieustraten in Heeg en Koudum te sluiten.

  De FNP in de gemeente Súdwest-Fryslân verwijt het college vooraf geen overleg te hebben gevoerd met met name Koudum en Heeg, maar ook niet met andere steden en dorpen in de omgeving.

  Fractievoorzitter Gerben Gerbrandy: "De FNP fynt dit in skandalige manier fan dwaan. Sa nimme jo ús ynwenners net serieus. In grutte flater!"

  De Stichting Dorpsvernieuwing Koudum denkt er niet veel anders over. Zij is van mening dat de milieustraat in Koudum een onmisbare voorziening is voor het betreffende deel van de gemeente.

  "We gaan op dit gebied dan weer 25 jaar terug in de tijd. Mensen verbranden zelf hun afval of dumpen het op openbare plekken," zo vreest de stichting.

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  De Jong Workum Financieel Advies    Op de hoek van de stal    
  NEDCAD    Workumer Jachtservice    
  link naar groenbloem    Bouma kraanverhuur    
  Tapijthal Workum    Makelaardij P.J. de Jong    
  Jopie Huisman Museum    Klameare Workum    
  Fasion by Fre    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Roelof Fopma