FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
 • Jubileum Winterfair Workum uitgesteld
 • Op de weegschaal van de Tijd
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 06 - 03 - 2012 - Jaarvergadering Promotie Workum

  Contributie verhoging unaniem goedgekeurd

   

  Jan Pieter Dykstra

   

  Hoewel Henk Visser, voorzitter van de Stichting Promotie Workum, zich had voorgenomen om de jaarvergadering op de avond van schrikkeldag 2012 in een tijdsbestek van twee uren af te werken, slaagde hij daar niet in. De oorzaak van deze vertraging lag evenwel niet aan geagendeerde heikele punten. Zo werden de financiële resultaten door ‘ponghâlder’Henk Gorter kort en bondig behandeld.

  Zoals bleek staat de stichting er financieel redelijk goed voor, hoewel het boekjaar als gevolg van gepleegde investeringen een tekort van bijna 10.000 euro opleverde. Mogelijk daarom had het bestuur een contributieverhoging op de rol gezet. Misschien nog niet direct noodzakelijk, maar met het oog op de toekomst kan het nooit kwaad je te verzekeren van een klein hulpreservoir, of zoals onze regeringsleiders et alius, dan plegen te zeggen, vet op de botten voor slechtere tijden. Hoewel het bestuur nog de mogelijkheid open wilde houden om gefaseerd een wenselijk geachte verhoging van in totaal vijftig euro in te voeren, kwam desgevraagd geen enkel protest tegen het - ook door de zaal ondersteunde voorstel - om dat maar in een keer te doen. Want bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe kledij voor het Sinterklaasgebeuren, vergde een investering van 2400 euro, waarbij nog moet worden bedacht dat voor de kledij van de goedheiligman zich een sponsor had gemeld. Ook de feestverlichting die aan de gevels viel – en is - te bewonderen kostte het nodige. Men is daar redelijk over tevreden, terwijl de zeer succesvolle winterfair – nog steeds enthousiaste opmerkingen uitlokkend - de investeringskosten verder opschroefde; maar meer dan waard naar het oordeel van de vergadering. Voor het volgende – dit – jaar werd een sluitende begroting gepresenteerd en indien deze prognose waarheid wordt, zal er geen beroep hoeven te worden gedaan op een greep uit de minimale reserves. Het degelijke beheer van de penningen ontlokte de kascontrolecommissie bij monde van Vincent Stumpel slechts de opmerking ‘in orde’. Als opvolger in dit controle-orgaan werd Johan van der Goot aangezocht en benoemd in de plaats van Jeannet Sikma, die aftredend was.

  Tijdens de opening vermelde de voorzitter dat er uit bestuurlijke kring in verband met persoonlijke omstandigheden twee absenties waren.Verder werd als nieuw bestuurslid voorgesteld Tineke Strijdonk, zij is vervanger van Elly Brand, die nog een kleine bloemenhulde kreeg overhandigd voor het verrichte werk en inzet. Mevrouw Strijdonk zal zich onder meer bezig gaan houden met de social media, als facebook en soortgelijke ontwikkelingen, is er ook wel ‘betûft’ in.

  De mededelingen van het bestuur waren zeer divers en leverden ruime interactie op met de aanwezigen. Bijvoorbeeld, wel of geen bonnenboekjes uitgeven bij bepaalde gelegenheden. De respons, meldden verschillende ondernemers, in het vorige jaar was niet denderend. Een pleidooi voor een zak, tas, enveloppe, met inhoud over wat er in Workum te beleven valt; een soort glossy tijdschrift verspreiden - een (te dure) optie. Als meest praktische en goedkoopste mogelijkheid werd men het eens over de uitgifte op A3-formaat van een plattegrond, met daarop winkels, horeca, fiets- en wandelroutes, bezienswaardigheden, allemaal in kort bestek en eventueel met advertentieruimte. Een werkgroep bestaande uit Vincent Stumpel, Elly Brand en Greetje Alberts zal het idee uitwerken en verslag uitbrengen. Het onderwerp muziek in Workum op hoogtijdagen bijvoorbeeld tijdens de Fietselfstedentocht (bestaat dit jaar 100 jaar) zou, is de wens, eenzelfde karakter en sfeer moeten hebben. Ook de marktkramen kwamen ‘op it aljemint’. Men ziet liever de kramen op de Merk, daar is historisch gezien veel voor te zeggen en wellicht is integratie met de kindermarkt mogelijk. Dit proces is een kolfje naar de hand van Trudy van der Valk, zij zal inventariseren, coördineren en verslag doen aan de Stichting. De speeltuigen voor kinderen op de Merk zijn eigenlijk een dissonant, terwijl de kramen op straat  (it Súd) zodanig gesitueerd moeten worden dat publiek op de ‘gieltsjes’ loopt. Voorschriften van overheidswege verhinderen een andere meer gewenste oplossing. Conclusie, liever eerst de Merk vol met kramen, Verder vindt men dat de organisator van de marktdagen zichzelf wel erg voordelig op de reclameborden (rondom lantaarn- en ander palen) voor het fenomeen profileert. Dit is hem in een gesprek duidelijk gemaakt en er mag op beterschap worden gehoopt. De Sinterklaasactie was in de ogen van PW een redelijk succes, maar na discussie met voor- en tegenargumenten valt het doek voor deze actie. De nieuwe toeristische informatieorganisatie is sinds kort een feit, aldus de voorzitter. Statutair, verduidelijkt hij, kan mijn zetel daarin slechts overgaan op een andere inwoner van Workum en dat geldt voor iedere deelnemende stad, dorp (die voor dit onderwerp allemaal autonoom blijven opereren). Machtsblokvorming wordt daarmee voorkomen.

  Men is nu op zoek naar een boven de partijen staande voorzitter. De stadsverlichting kan naar men stelt wel een oppepper gebruiken. Grote kerk en toren zouden beter uitgelicht moeten worden, maar wellicht keert het kostenplaatje hier de intenties. Verder kwam er een verzoek binnen van een ploeg Workumer deelnemers aan de Fietselfstedentocht om hen te sponsoren voor het Foppe-fonds en het fonds voor behandeling van ALS-patiënten. Hoewel de Stichting zich in principe afwijzend opstelt, vindt de vergadering dit een uitstekende manier van promotie maken voor een der saaiste van de elf steden – althans mogen wij de mening van het Algemeen Dagblad daarover op deze plaats ventileren. Unaniem krijgt de ploeg de zegen en het nodige succes om de rit – de bedoeling is zelfs tweemaal op die tweede Pinksterdag! - te voltooien, met aanduiding Promotie Workum op het shirt. Jacob van der Valk (representant Plaatselijk Belang) kaart het onderwerp van de openingstijden van de winkels aan. De gemeente vindt in concept dat met name de winkels hier op zondag – het jaar rond - open moeten zijn, alles om de toerist te behagen. De vergadering is niet echt geporteerd van deze intentie, maar is het verstandig dit af te blazen? Men ziet echter wel bezwaren, bijvoorbeeld op het gebied van salariëring van het personeel; zondagsuren verdienen dubbel verrekend te worden en of ‘de brune’ dat kan en wil trekken? Er wordt schijnbaar lichtvaardig over andermans vrijheid van bedrijfsvoering gedacht en als je er zelf voor opdraait, is je vrije zondag ook nog naar de kloten, merkt een ondernemer op, ik voel er niets voor! Acht zondagen open, zoals de regel nu is, is ruim voldoende, maar er moet wel eensgezind mee worden geopereerd, is de mening. Voor de horeca schijnt, aldus een opmerker, de APV ook een verrassing in petto te hebben: men wil het aantal evenementen van nu maximaal twaalf per jaar, voor deze beroepsgroep naar zes brengen. Tot besluit vormde een terugblik over de gehouden activiteiten en een vooruitblik naar wat er op de rol staat voor dit jaar de afsluiting van een toch enerverende bijeenkomst, die tegen de klok van kwart voor elf met dank voor inbreng en komst door Henk Visser werd afgesloten.

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Klameare Workum    Jopie Huisman Museum    
  link naar groenbloem    Roelof Fopma    
  Bouma kraanverhuur    Hunia's Drukkerij    
  Touwspecialist    Fasion by Fre    
  Workumer Jachtservice    Makelaardij P.J. de Jong    
  Op de hoek van de stal    NEDCAD    
  Tapijthal Workum