FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
 • Jubileum Winterfair Workum uitgesteld
 • Op de weegschaal van de Tijd
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 06 - 03 - 2012 - Vijf opties plek nieuw zwembad

  Jacob Bouwhuis

  Over de vraag waar het nieuwe zwembad in Workum moet komen, mag de Kommisje Boarger en Mienskip van de gemeente Súdwest-Fryslân zich morgenavond buigen als de ruimtelijke verkenning en stedenbouwkundige studie rond sportcomplex de Rolpeal op de agenda staat. Bij de behandeling van het voorstel voor de nieuwbouw van de RK basisschool St. Ludgerus op het sportveld aan de Spoardyk/ Weverswei en als gevolg daarvan de aanleg van een kunstgrasveld voor voetbalvereniging Workum, is met Plaatselijk Belang Workum afgesproken dat er omtrent sportcomplex de Rolpeal een stedenbouwkundige studie zou worden uitgevoerd. Zoals gemeld zal het voetbalveld in de toekomst ook worden benut als locatie voor de brede school.

  In de visie van Plaatselijk Belang is een andere situering van de sportvelden mogelijk, zodat het sportcomplex in zijn geheel op dezelfde plaats zou kunnen blijven. Nadere studie door bureau Bugel Hajema heeft echter uitgewezen dat de beschikbare oppervlakte aan de Weverswei niet groot genoeg is om drie basisscholen, een kinderopvang, een sporthal en een zwembad te herbergen. Er zijn in de nabije omgeving nogal wat belemmeringen, waarvan de langs de provinciale weg N359 gelegen aardgasleiding de belangrijkste is. Plaatselijk Belang heeft de uitkomsten van die studie bekeken en is inmiddels overtuigd van de onmogelijkheid van zijn variant. Naar aanleiding van die bevindingen is er nu voor gekozen om op de bewuste locatie voor een nieuwe sporthal te kiezen en voor het zwembad een nieuwe plek te zoeken.

  Uit het locatieonderzoek blijkt dat op basis van een aantal criteria een vijftal plekken in en nabij Workum nader onder de loep is genomen. Bij die inventarisatie is in de eerste plaats gekeken naar andere initiatieven in Workum, bijvoorbeeld het Masterplan, die de vestiging van een nieuw zwembad in de weg zouden kunnen staan. Uiteindelijk zijn een vijftal locaties geselecteerd, waar een nieuw zwembad gevestigd zou kunnen worden. Deze vijf locaties zijn op een aantal aspecten beoordeeld, te weten eigendom, logistieke en verkeerstechnische aspecten. Verder planologische voor- en nadelen, eventuele belemmeringen, mogelijke samenwerking met andere partijen en overige aspecten. Achtereenvolgens gaat het om de volgende locaties.

   

  Recreatiepark It Soal. Deze locatie ligt ongeveer anderhalve kilometer buiten de kern van Workum en zal veel sluipverkeer via het smalle Sylspaed met zich mee brengen. In dit geval is samenwerking met de eigenaar van recreatiepark It Soal noodzakelijk. Deze partij heeft trouwens al plannen ontwikkeld om bij de camping een complex met zwembad voor zijn gasten te realiseren. Daarnaast wordt in de wandelgangen vernomen dat de familie Mondeel niet Langer gecharmeerd zou zijn van een samenwerkingsformule met de gemeente

   

  De Prysterhoek. Hiermee worden de weilanden aan de noordkant van Workum bedoeld, momenteel eigendom van Sjerp Blom en Theunis Haagsma. Ooit is deze locatie in beeld geweest voor woningbouw, toen het verwerven van bouwgrond in de wijk Thomashof op problemen stuitte. Ook zijn de weilanden in beeld geweest als mogelijke basis voor een nieuw complex voor voetbalvereniging Workum.

  Deze locatie ligt aan een van de invalswegen van Workum en is zeer goed te ontsluiten. Het verkeer van buiten Workum hoeft niet door de bebouwde kom om de bestemming te bereiken. De belemmeringen zijn Waldrikhiem en de tegenoverliggende woningen van de Prysterhoek en de Annafinne. De bewoners worden na realisatie beperkt in hun vrije uitzicht.

   

  Bedrijventerrein Horsa nabij de kaasfabriek. Dit terrein is al eigendom van de gemeente. De locatie ligt niet ver van de rotonde in de provinciale weg en is daarom goed bereikbaar. Het bestemmingsverkeer hoeft niet door woongebieden te worden geleid. De gasleiding langs de provinciale weg en de kaasfabriek zelf staan vestiging van een zwembad mogelijk in de weg. Vooral de kaasfabriek zou kunnen worden beperkt in expansie en heeft waarschijnlijk grote problemen met deze plek. Wel heeft het terrein mogelijkheden, zowel qua exploitatie, dus via samenwerking met de eigenaar van het fitnesscentrum, als qua duurzaamheid, door gebruik te maken van de overtollige warmte van de kaasfabriek. Aan de andere kant ligt het probleem van belangenverstrengeling op de loer, aangezien de eigenaar van het sport- en gezondheidscentrum, Klaas Jan Semplonius, tevens raadslid is.

   

  Bedrijventerrein Burevaart. Ook dit terrein is inmiddels eigendom van de gemeente. Net zoals de vorige locatie ligt dit terrein in de nabijheid van de rotonde in de provinciale weg, maar het is tamelijk makkelijk bereikbaar. Het verkeer hoeft niet door een woongebied. Het zal dan wel aanzienlijk drukker worden op de Yttingwei. De gasleiding langs de provinciale weg kan ook nu een belemmerend obstakel zijn. Aangezien het om een braakliggend terrein gaat, zal veel nieuwe infrastructuur aangelegd moeten worden.

   

  Tichtset en It Fjouwerkant. Dit perceel weiland, voorheen eigendom en in gebruik van Hisse Breemer en momenteel in handen van ontwikkelingsmaatschappij Beagle Vastgoed XXVI, ligt ingeklemd in een woongebied. Het is slecht bereikbaar, omdat het verkeer door verkeersluwe woongebieden moet worden geleid om de bestemming te bereiken. Ook hier speelt de al vaak genoemde gasleiding een negatieve rol. Eventuele samenwerking met de eigenaar behoort trouwens we] tot de mogelijkheden. Een vervelend aspect is, dat de voormalige gemeente Nijefurd ooit toezeggingen heeft gedaan aan de eigenaren en bewoners van de aangrenzende woningen, dat het bewuste perceel nooit zal worden bebouwd. Mocht de keuze op deze locatie vallen, dan zal het ongetwijfeld schadeclaims regenen.

  Het eerste verkennende locatieonderzoek wijst het meest in de richting van de Prysterhoek. Hoewel deze landerijen geen eigendom van de gemeente zijn, scoort deze locatie op een aantal onderdelen veel beter dan de andere locaties. De locatie is niet alleen vanuit Workum zelf, maar ook voor bezoekers van buiten onze stad zeer goed bereikbaar. Daarnaast is bij de eerste inventarisatie niet gebleken, dat er in de omgeving zwaarwegende taken spelen die de vestiging van een nieuw zwembad in de weg zouden staan. Toch words de commissieleden geadviseerd om zich niet alleen op deze favoriete locatie te focussen, maar ook de andere plekken nader te onderzoeken en uit te diepen.

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Workumer Jachtservice    link naar groenbloem    
  NEDCAD    Tapijthal Workum    
  Klameare Workum    Glashandel Sneek    
  De Jong Workum Financieel Advies    Makelaardij P.J. de Jong    
  Jopie Huisman Museum    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Organische meststoffen Culterra    Roelof Fopma    
  Thijs van der Meer Slagerij