FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 20 - 03 - 2012 - Bij Smûk en Smout overheerst de sfeer

  Albert Schootstra

   

  Het toch al zo rijke en diverse winkelbestand in Workum heeft er een prachtige aanvulling bij! Zaterdag opende Smûk & Smout aan het Súd 27 officieel de deuren. En het moet gezegd: wat is het een prachtig geheel geworden, een geheel dat nog het beste kan worden gevangen onder de noemer 'sfeervol'.  Bij Smûk & Smout kan men terecht voor serviesgoed, woonaccessoires, cadeauartikelen en borduurservice. Dat laatste behoeft wellicht enige toelichting. Stel: je wilt als cadeautje een handdoek aan iemand geven. "En dan borduerje ik bygelyks de namme fan dejinge dy't it kado krijt of wat oars der op," zo vertelt de eigenaresse van de winkel, Sonja Dijkstra-Zeldenrust (37). "Ik bin no trouwens ek dwaande mei in kraampakketsje. In lakentsje foar de widze, knuffeltsjes, in truitsje mei de namme der op en datsoarte fan dingen." Sonja is de echtgenote van Johan Dijkstra (40) die leiding geeft aan Dijkstra's Bouwbedrijf aan de Eniggaburren. Het echtpaar woont daar ook, met de dochters Kira (12) die het Bogerman, in Sneek bezoekt en Ylsa (9) die op de basisschool It Finster in Workum zit. Die laatste school wordt ook gefrequenteerd door zoon Timo (6). Sonja en Johan huren het pand aan het Súd 27 van Frank Dijkstra uit Aduard, als zeer meelevende oud-Workumer hier ter stede nog zeer goed bekend. De familie Dijkstra heeft het huis (je) lang als een soort vakantiewoning in Workum gebruikt. Nu is het dus gehuurd door Johan en Sonja Dijkstra. In het perceel hebben de ouders van Frank Dijkstra, in Workum wel bekend als Jan en Hil, hun kruidenierswinkel gedreven.

  Dijkstra's Bouwbedrijf is indertijd gegrondvest door de pake van Johan. Het was toen te vinden op de plaats waar nu het voormalige pand van Super de Boer, momenteel de Action, staat. Op een kleine steenworp afstand dus van de plaats waar nu Smûk & Smout gevestigd is. "Doe's wy hjirre (op Súd 27 dus, red.) oan it klussen wiene, fûnen wy noch in kastke, in saneamd sigarekastke, dat pake makke hat," zo vertellen Johan en Sonja Dijkstra. Het is goed dat Dijkstra's Bouwbedrijf hier even wordt genoemd, want Sonja doet in deze onderneming van haar man de administratie en dat blijft ze ook gewoon doen op de dagen dat Smûk & Smout niet open is. Ze is, zoals hier boven al te lezen is, 'uit de kleine kinderen' en dat gaat dus prima samen. Sonja is afkomstig uit Bakhuizen en haar 'eigenlijke' vak is kapster, een vak dat ze ook geruime tijd heeft uitgeoefend, onder meer in Easterein. Zestien jaar geleden trouwde ze met Johan en rolde ze langzaam maar zeker in het administratieve werk. "Dat hat skoanmem my leard," vertelt ze. Nu werkt ze al tien jaar op het kantoor van het bouwbedrijf.

  Maar hoe komt iemand op het idee om een winkel als Smûk & Smout te beginnen?  Drie jaar geleden kocht ze een borduurmachine, zo vertelt ze, en begon ze met het borduren van handdoeken, het maken van kraamcadeautjes en zo meer. Een en ander viel dermate in de smaak dat ze van steeds meer mensen hoorde: "Moatst foar dysels begjinne." Sonja zelf aarzelde. "Soks kin ek wol gewoan fan hûs út," dacht ze aanvankelijk. Op een bepaald moment echter ontdekte het gezin Dijkstra Denemarken als zijn geliefde vakantiebestemming. "En yn Denemarken seach ik fan dy prachtige sneupwinkeltsjes," aldus Sonja. "En doe begûn it docks te kribeljen." Enfin, het vervolg laat zich raden. "Ferline jier haw ik my ynskreaun by de Keamer fan Keaphannel," zo vertelt ze. Het pand Súd 27 kwam te huur en een en ander heeft nu dus geresulteerd in de prachtige en vooral dus ook sfeervolle winkel die Smúk & Smout geworden is. Zo hangen er aan het plafond bouwstaalnetten waaraan smaakvolle spotjes zijn bevestigd. "Dat haw ik yn Denemarken sjoen en doe tocht ik: dat wol ik ek." Sonja vertelt verder dat 'knus' in het Deens 'smuk' is, zonder het 'dakje' van het Friese smûk dus. Ze dacht er eerst aan om het woord 'smuk' in de naam van de winkel te verwerken. Ze zag daar echter toch vanaf omdat het voor Friezen niet echt lekker 'bekt'. Maar de overgang naar 'smûk' was toen natuurlijk snel gemaakt. Inmiddels is er een website in de lucht: www.smukensmout.nl, gebouwd door een goede vriendin van Sonja. Hier komt dus wel 'smuk' in voor, maar dat is uiteraard louter omdat internetsites nu eenmaal geen 'dakjes' in de naam kennen.

  Hierboven is al enige keren het woord 'sfeer' gevallen. Dit heeft niet alleen betrekking op de 'smûke en smoute' inrichting van de winkel. Het is er buitengewoon goed toeven. Maar de 'sfeer' wordt ook geschapen door de eigenaresse, Sonja dus. Ze is enthousiast, heel vriendelijk en weet als geen ander sfeer te scheppen. Ik wol net itselde dwaan dat in oar ek al docht," zo omschrijft ze een belangrijk onderdeel van haar 'bedrijfsstrategie'. Als de winkel maar 'Iyk spilet' is ze al tevreden. "Dit is mear hobby," voegt ze daar nog aan toe. Ik fyn it gewoan leuk om gesellich en lekker dwaande te wezen en boppedat ek om kreatyf oan 'e gong te wezen. De kadootsjes leuk ynpakke en sa. En as de minsken dan entûsjast binne dan docht je dat sa goed. Mei de kraampakketsjes en it borduerjen gean ik ek gewoan troch. As der dan op in stuit net ien yn 'e winkel is, dan gean ik lekker hjir achter zitten en der mei oan de slach." Het is goed hier even te vermelden dat Smûk & Smout op woensdag en donderdag open is van 09.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 18.00 uur.

   Op vrijdag (koopavond) komt daar nog een avondopenstelling van 19.00 uur tot 21.00 uur bij. Zaterdag is de winkel open van 09.30 uur tot 17.00 uur, zonder 'lunchsluiting' dus.

  Het hoeft gezien de liefde van de Dijkstra's voor Denemarken maar amper betoog dat Sonja zich vooral richt op het verkopen van Deense merken, waarvan er een viertal in haar winkel te vinden is. Dit heeft natuurlijk ook nog de voordelen dat de Dijkstra's wel 'verplicht' in dat land op vakantie moeten en dat Sonja daar te lande beurzen moet bezoeken. Het smaakvolle 'bernehoekje' in de winkel (kussentjes, knuffeltjes, tasjes, nachtlampjes en ga zo maar door) heeft geen Deense achtergrond, maar komt van Global Affairs, een Fair Trade-merk. Een belangrijk gegeven! "Hearlik, lekker omrommelje," zegt Sonja, doelend op haar werk in de winkel. "lk ferkeapje allinne mar spul dat ik sels hiel leuk fyn. Oars kinst it net ferkeapje." De winkel doet de naam helemaal eer aan. Het is er 'smûk en smout'. De onderneming wordt vast een 'boppeslach'. Dat is de zo sympathieke Sonja best toevertrouwd. Het spreekt voor zichzelf dat Sonja op deze plaats alle succes wordt toegewenst. Je verdient het, Sonja, met je prachtig initiatief van deze winkel.

  Bron: Workumer Krant Friso

  foto:Henk Gorter

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  Fasion by Fre    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Makelaardij P.J. de Jong    Op de hoek van de stal    
  Jopie Huisman Museum    Tapijthal Workum    
  Bouma kraanverhuur    Klameare Workum    
  Thijs van der Meer Slagerij    Workumer Jachtservice    
  link naar groenbloem    Hunia's Drukkerij    
  NEDCAD