FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Voorlopig geen nieuwe weg Sneek- Leeuw
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Geef cadeaukaart aan de voedselbank
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 27 - 03 - 2012 - Zeilvereniging ligt op koers

  Albert Schootstra

  Aqua Resort It Soal stops met de sponsoring van de Zeilvereniging Workum. Dat bleek afgelopen vrijdagavond tijdens de jaarvergadering van de vereniging in Jopie's Húskeamer aan het Noard. Het betreft in dit geval echter de financiële sponsoring. 'In natura' blijft It Soal namelijk wel degelijk sponsor. Het gaat dan om het mogen plaatsen van containers op het terrein, het aldaar stallen van de rubberboten van de vereniging en het gebruik van water en stroom.

  Toch werd de onderhavige stag van It Soal ter vergadering als "heel bijzonder" ervaren, zo kwam over de hele linie naar voren. Bestuurslid Klaas de Bok vroeg zich zelfs luidop af of de Zeilvereniging Workum in de toekomst wellicht van de uitstraling die Stavoren en Makkum als watersportplaatsen hebben, zal moeten profiteren. Maar hoe dat ook allemaal moge zijn, de vereniging staat er financieel gezien goed voor, zo bleek uit het financieel verslag over 2011 van penningmeester Gerard Graafsma.

  Nu moet dat echter ook wel, want genoemde rubberboten moeten van tijd tot tijd worden vervangen en het start- en finishschip Nautilus vergt ook veel onderhoud en zulks loops - ondanks de enthousiaste inzet van veel vrijwilligers - ook danig in de papieren. Bovendien moet er wellicht in de toekomst een nieuw haventje worden aangelegd en dan is het uiteraard zaak ervoor to zorgen dat er financieel gezien een 'potje' is. Gerard Graafsma kon in dezen, als gezegd, echter goede berichten brengen. Het resultaat over vorig jaar was 3334,74 euro en het vermogen groeide hierdoor van ruim 91.000 euro naar ruim 94.000. De Zeilvereniging Workum heeft ook een gift gedaan aan het station Hindeloopen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij in het verband met het honderdjarig bestaan van dit station. Namens de kascommissie kon Rene Hofman verklaren dat "de kas als een bus klopte."

  Het ledental van de vereniging is met 182 redelijk stabiel. Wel verloor de club - ook door overlijden - afgelopen jaar vijftien leden, maar er kwamen dertien nieuwe leden bij en ook nog een vijftal nieuwe adverteerders in het clubblad De Sont. Het overkoepelend orgaan, het Koninklijk Nederlands Watersportverbond, heeft er bij de diverse verenigingen met klem op aangedrongen ervoor te zorgen dat het ledental groeit. Dat is met name in deze crisistijd nodig omdat het Watersportverbond er financieel gezien wel eens rooskleuriger heeft voorgestaan. Een aandachtspunt van de Zeilvereniging Workum is echter vooral ook het betrekken van de jeugd bij de zeilsport.

  De vergadering stond voor het eerst onder leiding van de vorig jaar herfst aangetreden nieuwe voorzitter Marko Vreeling. Hij werkte zich met flair en 'faasje' door de echter ook niet al te omvangrijke agenda been. Het bestuur denkt er overigens over om in de toekomst de najaarsvergadering van de vereniging te laten vervallen en over te stappen op één algemene ledenvergadering per jaar - in het voorjaar. Uit de zaal werd het bestuur echter opgeroepen hierover nog eens goed na te denken. In het voorjaar is het te laat voor het nemen van belangrijke besluiten omdat het nieuwe seizoen dan al op het punt van beginners staat, zo liet de kritiek zich samenvatten. De vereniging is gestart met het opstellen van een beleidsplan. Het werven van vrijwilligers is een wezenlijk onderdeel van dit beleidsplan. Daar staat tegenover dat de bouwcommissie is opgeheven omdat alle bouwplannen vooralsnog niet doorgaan. Intussen is de vereniging al vaak uitgenodigd om mee te praten over het in de steigers staande Masterplan Workum. In het kader van het op te stellen beleidsplan is een enquête onder de leden gehouden en daaruit blijkt dat die leden de vereniging gemiddeld een 8 geven. Een best cijfer dus! De leden noemen de verhouding tussen de prijs van het lidmaatschap en de daarvoor door de club geleverde faciliteiten 'prima'. Gerard Galema vertelde verder het een en ander over de resultaten van deze enquête. De meerderheid van de leden is al lang lid, aldus Galema, maar toch was er de afgelopen vijf jaar sprake van 20 % groei van het ledental. Bij de leden is een grote voorkeur voor een accommodatie op het strand. Wat de leden echter graag willen is het uitschrijven van wedstrijden of toertochten voor die leden op het binnenwater. "We bieden het wel, maar de deelname is vaak minimaal," zo werd hier echter van bestuurszijde op gereageerd. Toch werd tijdens de rondvraag nog eens duidelijk dat er vooral vraag is "naar gezelligheid op en rond het binnenwater." De verenigingscompetitie draait al jaren - en de Zeilvereniging Workum blaast haar partijtje mee in de eerste, en hoogste, divisie -, maar ook hiervan kan gezegd worden dat "het niet zo leeft," aldus Klaas de Bok.

  De Dutch Youth Regatta blijft in Workum, maar de Zeilvereniging Workum, en met name voorzitter Marko Vreeling, heeft daar heel wat werk aan gehad, omdat het bestuur van de Stichting Dutch Youth Regatta zich - om het eufemistisch te zeggen - niet bepaald buigzaam toonde in de onderhandelingen. Hoe dat echter ook allemaal zij, de Zeilvereniging Workum ligt goed op koers en dat is een verheugende constatering!

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Thijs van der Meer Slagerij    
  NEDCAD    link naar groenbloem    
  Organische meststoffen Culterra    Fasion by Fre    
  Touwspecialist    Op de hoek van de stal    
  Makelaardij P.J. de Jong    Roelof Fopma    
  Bouma kraanverhuur    Jopie Huisman Museum    
  Hunia's Drukkerij