FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Morgen oud papier
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
 • Nieuwe losplaats melkwagens in Workum
 • Workum en het vinden van een speekselk
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 04 - 04 - 2012 - Rekke, een parel van de stad

  Albert Schootstra

   

  Wat heeft onze stad in de Workumer Lawn Tennisvereniging Rekke, opgericht op 22 april 1964, een vereniging binnen haar muren waarop werkelijk iedereen in de stad trots kan zijn. Deze conclusie zal ongetwijfeld door velen - opnieuw - zijn getrokken tijdens de open dag van de vereniging die zondagmiddag op het programma stond.

  Ter gelegenheid van de opening van het zomer- en buitenseizoen had Rekke de deuren van de fraaie accommodatie aan de Weverswei 6 wijd open gezet om iedereen weer eens te laten kennismaken met de tennissport die - groot voordeel - tot op gevorderde leeftijd nog steeds zo heerlijk kan worden beoefend. Voorzitter Lucas Ybema, die sinds maart 2011 als zodanig functioneert na de hamer te hebben overgenomen van Leendert van Tuinen, toonde zich zeer ingenomen met de opkomst die er voor zorgde dat het op en rond de banen, en niet te vergeten in de gezellige kantine met royaal terras, buitengewoon goed toeven was.

  Rekke heeft een riante hal waarin twee banen de gelegenheid bieden om ook in de winter heerlijk te kunnen tennissen. Daarnaast zijn er buiten vier banen, een minibaantje voor de kleintjes die zich daar de eerste beginselen van de tennissport kunnen eigen maken, en drie baantjes voor het jeu de boules te vinden. Aan de hal vastgebouwd zijn de materiaalhokken, kleed- en toiletruimten, bestuurskamer en tenslotte de dolgezellige kantine met het riante terras. Veel Workumers zullen dit allemaal wel weten, maar het is goed deze feiten nog eens op een rijtje te zetten omdat dit zo goed illustreert hoezeer Rekke een gezonde vereniging is. De vereniging had haar eerste onderkomen aan het Turflân en zo'n kleine twintig jaar geleden werd de overstap

  naar de Weverswei gemaakt. Lucas Ybema: "Alles hjirre hawwe wy yn eigen behear. It bestjoer fan doetiids hat in hiel grut risiko nommen en no kinne wy gelokkich sizze dat dat hiel goed útpakt hat. Wy moatte dêr fansels grutte wurdearring foar hawwe. Fan de gemeente krije wy allinne de jeugdsubsydzje. Fierders bedrippe wy ús hielendal sels" De club telt momenteel zo'n goede tweehonderd leden en ongeveer vijfentwintig leden die zich alleen met het jeu de boules bezig houden. Met het gelegenheid bieden voor die tak van sport is het bestuur ongeveer twee jaar geleden begonnen. Mensen die geen lid zijn van Rekke maar die toch graag op gezette tijden het jeu de boules willen beoefenen, kunnen zich voor een gereduceerd tarief van 25 euro per jaar bij de club laten inschrijven. Desgewenst kunnen de baantjes voor het jeu de boules ook worden gehuurd door derden, zoals bijvoorbeeld personeelsverenigingen.

  "It slacht hiel goed oan en it is in oanwinst foar de feriening," aldus Lucas Ybema, "en woansdei (4 april.) begjint it wer."

  De preses benadrukt nog eens dat tennis zo geschikt is voor werkelijk alle leeftijden: "Wy hawwe hjirre leden fan seis jier, mar ek fan tachtich jier." Hij prijst intussen met nadruk alle vrijwilligers zonder wie de club niet kan functioneren. Zaterdag nog is het hele complex weer schoongemaakt en opgeknapt voor het nieuwe seizoen en binnenkort wordt de kantine van een nieuw laagje verf voorzien. Door het prachtige werk van die vrijwilligers kan de club een groot aantal commissies in het leven houden die het werk van het hoofdbestuur verlichten. In al die commissies zit trouwens wel een lid van dat hoofdbestuur, zodat de lijnen kort blijven. Er bestaat trouwens een aparte Stichting Exploitatie Tennishal Workum met een 'eigen' bestuur. De club huurt - en dan wordt uiteraard gekeken naar het aantal uren dat nodig is - een trainer in bij Continu Tennis in Nijlân. Dit jaar neemt Timo van Vliet namens Continu Tennis die taak op zich. "De kategory 55+ is foar ús ek hiel wichtich," zo voegt Lucas Ybema nog aan een en ander toe.

  Hij toont zich zeer positief over het reilen en zeilen van de club. " It giet finansjeel prima," zo zegt hij, maar hij prijst daarbij direct weer de vrijwilligers die ook zo'n groot aandeel hebben in de prima draaiende kantine. En die laatste draagt natuurlijk ook bij aan het goede financiële beeld dat Ybema kan schetsen. Zo'n drie jaar geleden verkeerde de tennisvereniging qua ledental even in een dipje. Er is toen voor gekozen het eerste jaar van een lidmaatschap slechts de helft van de contributie to vragen en dat heeft prima gewerkt. Komend weekend beginnen de competities weer. Rekke is daarin met zeventien teams vertegenwoordigd. "Mar," zo benadrukt Ybema, "wy binne foaral in rekreative feriening." In dat verband herinnert hij ook nog even aan de gezellige thematoernooien in de winter, zoals het snerttoernooi en het carnavalstoernooi. En ook die worden weer helemaal door vrijwilligers georganiseerd. De voorzitter legt nog uit dat de jeugd vooral actief is bij acties als die bij Poiesz en dat het middenkader vooral de bestuurs- en commissieleden levert. "Mar ek de âlderen binne hiel aktyf," zo voegt hij daar nog aan toe.

  Recreatief of niet, het was leuk dat ook Henk Venema van de Doltewâl zich op de open dag liet zien. Hij is nu 60, maar hij is nog steeds de clubkampioen. Bovendien is hij de beste Friese tennisser in de categoric 50+. Volgens de bescheiden Venema ligt dit echter meer aan de tegenstanders dan aan hemzelf. Maar hoe dat zij, het tekent de goede en opgewekte sfeer die er zondagmiddag heerste. En dat zeer terecht. Het is al gezegd: Workum kan trots zijn op Rekke. Alle lof !  
  Bron:  Workumer Krant Friso

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  Makelaardij P.J. de Jong    Organische meststoffen Culterra    
  Fasion by Fre    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Tapijthal Workum    Hunia's Drukkerij    
  NEDCAD    De Jong Workum Financieel Advies    
  Op de hoek van de stal    Roelof Fopma    
  Jopie Huisman Museum    Glashandel Sneek    
  Bouma kraanverhuur