FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Voorlopig geen nieuwe weg Sneek- Leeuw
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Geef cadeaukaart aan de voedselbank
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 04 - 04 - 2012 - Pareltsjebrei"gewoon gezellig"

  Albert Schootstra

   

  Het zomer- en toeristenseizoen in Workum nadert alweer met rasse schreden en daarom lijkt het een goed idee de schijnwerper eens te richten op een van die groepen die het leven in de zomer in onze stad zo aangenaam plegen te maken. En daar zijn er overigens - gelukkig genoeg - heel wat van. Afgelopen woensdagavond was deze kraut te gast bij een vergadering van de Stichting Pareltsjebrij. Een enthousiaste groep mensen die iedere zomer weer tekent voor een oergezellig feest op de Merk - en dit onder het motto 'voor Workumers, door Workumers'. Een stichting die Binds 2007 bestaat en waarvan dus zo langzamerhand wel gezegd kan worden dat ze zich een vaste plaats heeft veroverd binnen al die hierboven genoemde groeperingen.

  Het initiatief voor de Stichting Pareltsjebrij is indertijd genomen door Folkert Keuning en Henk Hunia die aan de Merk woven. Op een gegeven moment stapten zij uit het bestuur van hun buurtvereniging, maar hun lust om wat voor de stad te doen was bepaald nog niet weggeëbd. "Soene wy ek wat op 'e Merk organisearje kinne," zo vroegen ze zich af. Ja dus. Het leek het duo een goed idee om te proberen ieder jaar een paracommercieel feestje op diezelfde Merk van de grond te tiller. Al gauw sloot Taeke Wouda zich bij hen aan. Als er in onze stad wat te organiseren is, dan is Taeke nooit ver weg en dat is hier uiteraard als een groot compliment bedoeld. De initiatiefnemers ginger bij de horeca langs - en ook bij enkelen buiten die sector - en dat "wie yn ien jûn klear," zo vertellen Folkert en Henk nu. Een en ander resulteerde in de Stichting Pareltsjebrij. De stichting bestaat uit voorzitter Folkert Keuning, secretaris Thijs van der Meer, penningmeester Jolle Harkema en de leden Taeke Wouda, Rudmer Kemker, Nico Cornelder, Henk Hunia, Alex Wiegmink, Bouke Folkerts, Trudi van der Valk en Peter Lammers junior. Behalve Henk Hunia, Folkert Keuning en Taeke Wouda vertegenwoordigen de stichtingsleden bijna allemaal een horecabedrijf. Alleen slagerij Thijs van der Meer en de Klameare vallen niet order de noemer 'horeca'. De vertegenwoordigde horecabedrijven zijn Jopie's Húskeamer (Rudmer Kemker), lunchroom Folkerts (Bouke Folkerts), hotel-restaurant De Gulden Leeuw (Alex Wiegmink), Spoarsicht (Jolle Harkema), eetcafe De Witte Herbergh (Nico Cornelder) en Stadscafe De Smidte (Peter Lammers).

  Pareltsjebrij is dus een stichting. "En dat jour it al oar: in mooglike winst giet yn de kas," aldus voorzitter Folkert Keuning. "It giet gewoan om in gesellige jûn, net om de duiten." Mochten er dus mensen zijn die denken dat de organisatoren van het Pareltsjebrij-spektakel daar zelf financieel gezien wel niet minder van zullen worden, dan kan er direct gezegd worden dat de stichtingsformule zulks juridisch gezien domweg onmogelijk maakt. Daar komt bij dat de mensen die bij het jaarlijkse feest op de Merk hand- en spandiensten verrichten dat alleen maar doen omdat ze dat leuk vinden. "Alles en eltsenien sties dêr frijwillich," zo vult Taeke Wouda in dat kader nog aan. Het is al gezegd: de feesten van Pareltsjebrij zijn paracommercieel. "Wy kinne woo wat oppotsje en dêrmei nochris wat ekstra's besykje te dwaan," zo zegt Folkert Keuning. "Wy hawwe sa'n tweintich, sis mar feste sponsors en dat is fansels tige wichtich, der binne wy o sa wiis mei. Wy hoege efts jier mar efkes by harren laps te gean en it is alwer klear."

  De Stichting Pareltsjebrij vergadert zo'n vier keer per jaar. Op de laatste vergaderingen is duidelijk geworden dat Pareltsjebrij dit jaar weer terug gaat naar het oude en zo succesvol gebleken 'format'. Een stramien overigens waarvan ook in 2008 even is afgeweken toen men - naast het eerdere zomerfeest - een winterdisco verzorgde als afsluiting van de festiviteiten op de toen op de Merk aanwezige kunstijsbaan. Maar hoe dat ook zij: op zaterdag 30 juni, als het zand ten behoeve van het eerder die dag op de Merk te houden beachvolleybal is opgeruimd, gaat het feest op de vanouds beproefde manier los. De kinderen hebben zich die middag kunnen vermaken bij activiteiten in het kader van OEPS in de Klameare. Als ze op de Merk komen kunnen ze direct genieten van de kinder-disco, de kinderspelletjes en bovendien krijgen ze bonnen voor een drankje en een traktatie. In de loop van de avond wordt de doelgroep de volwassenen en ook voor hen zijn er spelletjes. Intussen doen de dj's Henk (Hunia) en Taeke (Wouda) in de muziektent op de Merk hun best weer om de aanwezigen met de muziek te vermaken en gezien de prima reputatie van de twee mogen we gevoeglijk aannemen dat zulks zeker weer zal lukken.

  Zaterdag 30 juni is een dag die deel uitmaakt van het Welkom in Workum-weekend dat vorig jaar zo'n succes was en dat - gelukkig - ook nu weer op de rol staat.

  Sinds 2011 is de Stchting Pareltsjebrij, althans haar activiteiten, zeg maar 'geïntegreerd' in het Welkom in Workum-weekend. Pareltsjebrij echter is en blijft volkomen zelfstandig. Op zaterdagavond 30 juni wordt ook weer de wielerronde van Workum gehouden. De wielrenners hebben vorig jaar de muziek van Pareltjsebrij zeer gewaardeerd tijdens de koers en beide zaken gaan dus prima samen. Pareltsjebrij gaat - in tegenstelling tot vorig jaar - echter niet meer de muziek zachter draaien ten behoeve van de koers en vooral de commentator van het wielerspektakel. De speakers waarop het wielerverslag te volgen is worden meer richting Noard en Súd gedraaid en Pareltsjebrij gaat z'n eigen gang - inderdaad volgens het 'oude' stramien. Een nauwkeurige evaluatie van het vorige Welkom in Workum-weekend en de avond van Pareltsjebrij heeft uitgewezen dat dit beter is.

  De Stichting Pareltsjebrij probeert altijd - al is het niet ieder jaar gelukt - haar feestavond te houden voordat de vakanties daadwerkelijk losbarsten en voordat de 'gewone' Workumers dus naar alle windstreken uitvliegen om daar hun vrije dagen door te brengen. Wat dit betreft kan de datum 30 juni, met de dit jaar late vakanties in het Noorden, niet beter. De stichting gaat dit jaar meer gebruik maken van de sociale media, facebook en twitter met name, zo vertelt Rudmer Kemker die dit onderdeel in portefeuille heeft. Kemker is daarnaast druk bezig met het bouwen van een website voor Pareltsjebrij.

  Intussen kan er niet genoeg de nadruk op worden gelegd hoe prachtig het is dat in Workum zo veel organisaties zijn als Pareltsjebrij. Zij zorgen er allemaal voor dat de stad weer wat gezelliger en - dus - leefbaarder wordt. Het is dan ook te hopen dat de enthousiaste mensen achter Pareltsjebrij hun fraaie initiatief nog lang kunnen waarmaken, zoals ze dat nu alweer zo vaak hebben gedaan! En dat allemaal onder het motto 'foar bern en Alden, foar jong en Ald, foar Warkumers, troch Warkumers'. Hulde en veel succes!

  Bron: Workumer Krant Friso

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  Organische meststoffen Culterra    Glashandel Sneek    
  Bouma kraanverhuur    Roelof Fopma    
  Hunia's Drukkerij    Jopie Huisman Museum    
  Makelaardij P.J. de Jong    Tapijthal Workum    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    NEDCAD    
  Op de hoek van de stal    Fasion by Fre    
  Workumer Jachtservice