FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 18 - 04 - 2012 - Workumers fietsen twee keer Elstedentocht

  Albert Schootstra

   

  Een gigantische uitdaging staat negentien leden van de Wielervereniging Workum te wachten op zondag 27 en maandag 28 mei aanstaande, eerste en tweede Pinksterdag. Ze zijn van plan de Elfstedentocht twee keer te fietsen. Maar, en dat is het mooie, ze doen dat niet voor zichzelf. Zelfs het speciale tenue dat ze tijdens de enorme klus - ze hebben maar liefst 480 kilometer voor de wielen - zullen dragen, betalen ze uit eigen beurs. Door sponsoring van particulieren en bedrijven hopen ze geld bijeen te krijgen voor - eveneens twee - goede doelen: de Stichting ALS en het Foppe Fonds. Het zal wel bekend zijn: de Stichting ALS zet zich in om financiën te genereren waarmee de vreselijke spierziekte ALS kan worden bestreden. Het Foppe Fonds, van de beroemde voetbaloefenmeester Foppe de Haan, beijvert zich om geld in te zamelen voor de gehandicaptensport. Momenteel richt het fonds zich vooral op een rolstoelproject voor kinderen met een beperking. "It goeie doel motivearret," zeggen Leen van Poelje, Hessel Wesselius en Gerwin Woudstra, drie bestuursleden van de Wielervereniging Workum die, samen met Simon Wiersma en Theunis Wouda, 'de kar lûke' van het project waarvoor het idee helemaal in de boezem van de club is ontstaan. "En wy organisearje it ek fanút de wielerferiening." De groep fietsers heeft inmiddels al een prachtig bedrag bij elkaar. "Wy sitte no op 7000 euro, mar wy wolle nei de 10.000," aldus Leen, Hessel en Gerwin tijdens een gesprek met deze krant.

  De Wielervereniging Workum werd in maart 2011 (opnieuw) opgericht. In, zeg maar, de jaren tachtig had Workum ook al een vooraanstaande wielerclub, maar die is ter ziele gegaan. De (her)oprichting van de vereniging, zo is inmiddels wel heel duidelijk gebleken, kan als een enorm succes worden bestempeld. De club telt maar liefst 62 leden en de animo is zo groot dat er binnenkort een aparte groep in het leven wordt geroepen voor de (nog) iets minder getrainde toerfietsers die nu nog wat moeite hebben om het tempo van de cracks binnen de vereniging te kunnen volgen en die daardoor wellicht de animo om deel te nemen aan de wekelijkse fietsavonden - op donderdag - wat zien wegebben. Maar hoe dat zij, tijdens de 'nazit' van een vergadering van de club in december werd het idee van de 'dubbele Elfstedentocht' geboren. leder jaar wordt vanuit Akkrum een fietstoertocht ten bate van de Stichting ALS gehouden en daaraan neemt ook altijd een groot contingent Workumers deel. Bovendien heeft de Wielervereniging Workum die stichting als partner. Vandaar uiteraard de link met de Stichting ALS. Dit jaar doet die tocht, tijdens het Welkom in Workum -weekend, trouwens ook onze stad aan. Foppe de Haan hoeft geen verdere introductie. Hij is niet alleen een zeer kundig en gedreven voetbaltrainer, maar hij weer als geen ander dat er ook een leven naast het voetballen is. Nou ja, het Foppe Fonds zegt in dezen natuurlijk meer dan genoeg. En SC Heerenveen, de club waarmee De Haan ondanks successes op andere fronten toch de meeste bekendheid heeft vergaard, is voor het overgrote deel van de Workumer voetbalfans toch wel 'hun' club in het betaalde voetbal.

  Maar terug naar de op het programma staande monstertocht. Op zondagmiddag 27 mei is er vanaf 17.00 uur al gezelligheid op de Merk in onze stad. Om 19.00 uur geeft Foppe de Haan daar het startschot. De negentien fietsers die als 'nevendoel' ook Workum weer eens goed op de kaart hopen te zetten, zijn, in volstrekt willekeurige volgorde: Gerwin Woudstra, Leen van Poelje, Hessel Wesselius, Theunis Wouda, Simon Wiersma, Willem van der Staaij, Siebe en Tryntsje (de enige vrouw) Tjalma, Dustin Kwint, Pieter Wouda, Marc Wouda, Keimpe Bekkema, Folkert Keuning, Fedde Bergsma, Johannes de Ringh, Robbert Boele, Rients Galema, Gerlof Hofman en Hylke Bakker. "Wy ride dus yn de ljochte en de tsjustere oeren," aldus Leen van Poelje, "en wy hawwe mei in rit troch Gaasterlân ek al oefene yn 'e nacht." Leen, Hessel en Gerwin worden niet moe te benadrukken dat de veiligheid voorop staat. Daarom rijdt Cees Bijlsma, naast vishandelaar ook een fervent motorrijder, met de motor voorop. Voor verlichting op de fietsen van de negentien is gezorgd. Ook zijn er nog drie begeleidingsbussen, te weten een bus met de catering en de kleren, een met de mecaniciens en tenslotte een met de EHBO.

  Om een uur of vijf in de vroege ochtend van maandag 28 mei hopen de fietsers weer in Workum te zijn. In de sporthal staat dan een echte' wielermaaltijd', te weten pasta, voor hen klaar en na - misschien - nog even wat gerust te hebben gaat het dan, op de fiets uiteraard, weer naar Bolsward waar de Workumers 'instromen' in de 'echte' Elfstedentocht op de fiets die dit jaar het honderdjarig bestaan viert. "Fan dat momint of fytse wy hielendal ûnder de regels fan de Alvestêdetocht," zo benadrukken de drie. De negentien zijn op het moment dat dit geschreven wordt nog volop bezig met het 'kilometers meitsje'. Dit is uiteraard wel de basisvoorwaarde om de superlange tocht te kunnen aanvangen. Maar dat is natuurlijk niet het enige. "Wy moatte foaral in team wêze. As der bygelyks ien is dy't wat hurder fytse kin, clan moat dy wat mear kopwurk dwaan." Maar ook op het vlak van de organisatie willen de negentien zoveel mogelijk een team vormen en dat lukt goed. "Wy binne der allegearre tige serieus mei dwaande. De iene kin dit goed en de oare dat en sa folje wy elkoar oan." Voor de fietsers die dit jaar de uitdaging van twee keer de Elfstedentocht aangaan is het voorlopig trouwens wel de laatste 'tocht der tochten'. De wielervereniging en haar bestuur willen vanaf volgend jaar de taak op zich nemen om de doorkomst van de tocht in Workum in goede banen te Leiden. De clubleden doen dat om het stokje in dezen over te nemen van Durk Dijkstra en zijn enthousiaste team van medewerkers, zodat die dan op hun - zeer verdiende - lauweren kunnen rusten. "Wy hoopje ûnderweis op de stipe fan in hiel soad minsken en benammen Warkumers," zeggen Gerwin, Hessel en Leen. Zij (en ook de andere zestien uiteraard) zijn zeer getrainde, fervente fietsers, maar juist daarom weten ze zo goed dat de tocht het uiterste van hen zal vergen zodat ze de verbale en morele steun van hun stad- en streekgenoten meer dan nodig hebben. Dit geldt natuurlijk ook bij hun aankomst in de sporthal na de eerste 'omloop' in de vroege morgen van maandag 28 mei.

  Inmiddels heeft de 'dubbele' Elfstedentocht, waarvoor ook reclame wordt gemaakt in spotjes op

  Waterstad FM en Radio NL, twee hoofdsponsors en vier subsponsors aan zich weten te binden. "Mar oare sponsors binne noch o sa wolkom," aldus de drie. Daarnaast zijn er talrijke 'gewone' particulieren die - bijvoorbeeld - een tientje of wat meer aan dit uiterst goede doel schenken. "En, sis mar, dy 'tsientsjeleden' bringe it grutste part fan it jild binnen." Donaties kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 1157.67.673 ten name van Wielervereniging Workum en onder vermelding van 'twee keer Elfstedentocht'. Het is van harte te hopen dat velen nog van de gelegenheid gebruik zullen maken een bijdrage te storten. Het zij nog eens onderstreept: hoe veel de genoemde negentien leden van onze wielerclub ook van het fietsen op zichzelf houden, alles gaat om de Stichting ALS en het Foppe Fonds. De negentien verdienen daarom nú als het diepste respect. En wat de tocht van in totaal 480 kilometer betreft: heel veel sterkte en heel veel succes. Workum is trots op jullie! (Zie ook www.wvworkum.nl.)

  Bron: Workumer Krant Friso

  vlnr Gerwin Woudstra, Hessel Wesselius en  Leen van Poelje  << Terug
  Touristinfo

  Fasion by Fre    Touwspecialist    
  Bouma kraanverhuur    Op de hoek van de stal    
  Workumer Jachtservice    Jopie Huisman Museum    
  Tapijthal Workum    link naar groenbloem    
  Hunia's Drukkerij    De Jong Workum Financieel Advies    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Thijs van der Meer Slagerij    
  Organische meststoffen Culterra