FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Morgen oud papier
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
 • Nieuwe losplaats melkwagens in Workum
 • Workum en het vinden van een speekselk
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 25 - 04 - 2012 - Milieustraat Koudum blijft

   

   

   

  Jacob Bouwhuis

  In februari kwam volslagen onverwacht het bericht naar buiten dat de milieustraten in Koudum en Heeg per 1 maart de poorten zouden sluiten. Het ontbreken van een aantal voorzieningen op het gebied van milieu, arbo en veiligheid lag ten grondslag aan dit collegebesluit. De raadscommissie Doarp, Stêd en Omkriten (DSO) en de raad dachten daar echter anders over. Zij spraken de voorkeur uit voor het uitvoeren van tijdelijke aanpassingen om daarmee de milieustraten ook na 1 maart voorlopig open te houden.

  Die aanpassingen bestaan uit de aanschaf van twintig vloeistofdichte containers en vier afsluitbare asbestcontainers. Met deze investering is een bedrag van € 164.000 gemoeid. Uitgaande van afschrijving in vijf jaar resulteert dit in een kapitaallast van € 41.000 per jaar. Dit bedrag kan geheel worden gedekt uit het totale product reiniging. Een greep uit de reserve is niet nodig. lederen tevreden?  Nou nee, zo bleek afgelopen donderdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad in IJlst. Gerben Gerbrandy (FNP) had een goedkopere en volgens hem duurzame oplossing bedacht. In een amendement kwam hij met de volgende onderbouwde oplossing en dito tegenvoorstel. Via een professionele aannemer en een milieu-inspecteur is hij er achter gekomen dat een veel beter betaalbaar en duurzamer ingreep mogelijk is. Door het aanleggen van onderheide en vloeistofdichte vloeren die een levensduur hebben van vijfentwintig jaar kunnen de milieustraten de komende tijd aan alle gestelde eisen voldoen en daarnaast kost deze investering slechts € 120.000.

  Helaas voor Gerbrandy en de zijnen was niet iedereen razend enthousiast over deze oplossing. Volgens Baukje Miedema (VVD) heeft de commissie DSO enkel aan het college verzocht om te zoeken naar een tijdelijke oplossing voor het openhouden van de milieustraten. De raad is met het orgaan om met offertes te komen, dat is een taak voor het ambtenarenkorps. De raad geeft enkel de kaders aan. Het openhouden van de beide milieustraten voor langere tijd is voor Ruurd Abma (Gemeentebelangen) het meest zwaarwegend. Hij zag niets in tijdelijke aanpassingen maar wilde de probleemstelling inpassen in de komende besluitvorming over het afvalbeleid. Hij was enkel bereid een krediet uit te trekken voor investeringen waarbij de milieustraten van Koudum en Heeg blijvend baat hebben. Een motie van die strekking hield hij in afwachting van de verdere discussie op zak. De meeste andere fracties voelden toch het meest voor de oplossing van het college. In zijn beantwoording merkte wethouder Leo Stoel op dat de commissie DSO aangedrongen heeft op een versnelde oplossing om de bewuste milieustraten open te houden. Het hoofddoel van die opdracht was om te komen tot vloeistofdichte afvalopvang. Die oplossing is gevonden in de aanschaf van een aantal vloeistofdichte containers.

  Die laatste opmerking schoot Gerben Gerbrandy in het verkeerde keelgat. Volgens hem is geld uitgeven zonder dat de raad een krediet beschikbaar heeft gesteld, een politieke doodzonde. Ad van der Kolk (Verenigd Links) was dat hartgrondig met hem eens en foeterde `dat de mening van de raad niet eens meer van belang is'.

  Maar Hans Visser (CDA) haalde de angel uit de discussie door te stellen dat de burgers gebaat zijn bij deze snelle oplossing die trouwens de volledige instemming heeft van de commissie DSO. Uiteindelijk stemden alleen de fracties van Gemeentebelangen, Totaal Lokaal en Verenigd Links tegen het voorstel.

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Op de hoek van de stal    Fasion by Fre    
  NEDCAD    Workumer Jachtservice    
  De Jong Workum Financieel Advies    Touwspecialist    
  Roelof Fopma    Bouma kraanverhuur    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Jopie Huisman Museum    
  link naar groenbloem    Makelaardij P.J. de Jong    
  Hunia's Drukkerij