FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 26 - 04 - 2012 - Workumer sportvissers solide club

  “Ik sil myn bêst dwaan’’, dat was kort maar krachtig de introductie van Klaas Boersma als nieuwe voorzitter van de Workumer Sport Vis Club op zijn eerste jaarvergadering donderdagavond in Jopie’s Húskeamer. Hij woont in Tjerkwerd en heeft de praktijk van het sportvissen lang beoefend. Maar de alsmaar langer wordende lijst van opgelegde beperkingen voor de nobele vissport riep bij hem evenredig meer aversie tegen die maatregelen op. Dat belet hem echter niet om nu bestuurlijk aan de slag te gaan. Wellicht met de gedachte om op deze manier iets van die aversie in te kunnen zetten om aan die doorgeslagen regelgeving een positieve wending te geven.

  Na deze ontboezeming verzocht hij de aanwezigen enkele momenten van stilte in acht te nemen om de drie leden te herdenken, die de vereniging het afgelopen jaar waren ontvallen.

  Het moet gezegd dat de voorzitter zich met elan en kennis van zaken door de agenda wist te manoeuvreren. Er was trouwens weinig reden om er een marathonzitting van te maken. Het ‘vuurwerk’ als men dat zo kan noemen zat in de mededelingen van de voorzitter. Desgevraagd ontstond de indruk dat de inhoud van Visblad en het bijgesloten periodiek Fisk en Wetter de leden op dit moment niet verrast, noch echt boeit. Op het Koudumer Var heeft het Wetterskip (samen met de provincie) de intentie om in het kader van oever- en kadeverbetering aldaar 20 visplaatsen te creëren. De vereniging moet 10% van de geschatte kosten betalen, aldus de voorzitter. Dat zou ongeveer 1200 euro vergen. Er is kontakt geweest met ‘Balk’ en daar is men genegen om de helft bij te dragen. De nacht vispas die er aan zit te komen zorgde voor enige discussie. Het blijkt dat niet alle gemeenten in ons land hier al hun akkoord voor hebben gegeven, ook Súdwest-Fryslân niet. Datzelfde kan gezegd worden van de overkoepelende Federatie Fryslân, zoals de voorzitter aanvulde, en er is duidelijk een tegenstrijdigheid in de publicaties hierover. Als die nacht vispas er is, kan de gewone vergunning daar niet meer voor gebruikt worden en moet men dus weer ‘ta de beurs’ voor die extra pas. En, klonk het waarschuwend, de beperkingen op de gewone, pas (ook een aparte karperpas) zullen zich nog meer uitbreiden, worden uitgekleed, zoals de voorzitter al in zijn opening aanstipte.

  De veelgevraagde aanleg van een aanlegsteiger ten behoeve van invaliden schijnt nu in het Friese Merenproject te zijn gestopt. Het plan is om met dit geld onder meer de Inthiemasingel opnieuw te beschoeien, daar zou dan deze steiger een plekje krijgen. De trailerhelling is ook zo ’n heet hangijzer. Al in 2003 werd het eerste balletje hierover bij de gemeente Nijefurd op tafel gegooid. Maar, zoals eerder op andere bijeenkomsten bleek, die schoof het in de la ‘onbegrepen stukken’ of gaf zichzelf alvast een klein bewijs van onvermogen. De beoogde plek voor de helling aan de Horsa viel af omdat men dan in particulier terrein en water zat. Nu is de Rolpeal in beeld, aldus de uitkomst van een informeel gesprek met de gemeentelijke dorpenman en de visclub. De Rolpeal zal verdwijnen als ligplaats voor woonschepen. Er komen zo mogelijk aanlegsteigers voor het watertoerisme. Het landschap zal hier trouwens een compleet ander gezicht krijgen, want daarnevens wil men daar ‘de molen’ situeren, historisch verantwoord of niet, nu de Stêdspôlle daarvoor uit beeld is.

  De kleine Stedspôlle zal wel aangepakt worden: een haven met een eiland en mogelijk een trailerhelling, hetgeen is opgenomen in het Masterplan.Dit alles zal via het Merenproject gefinancierd moeten worden is de intentie. Uit de vergadering aangedragen alternatieven: een dergelijke helling aan de provinciale weg, nog voor de brug of in de buurt van het kleine parkeerterrein aan It Sylspaed.

  De financiën zijn in goede handen bij penningmeester Johan van der Goot. Hij had een keurig stukje werk geleverd, waar de duidelijkheid van afstraalde. Een kolommenbalans vertelde zeer precies de herkomst en besteding der gelden. De vereniging heeft positief geboerd. Opvallend was aldus de penningmeester, dat er meer weekvergunningen werden verkocht ten opzichte van voorgaand jaar. Hij weet dat deels aan het slechte weer, dat ook leden deed besluiten om geen volledige vispas aan te schaffen, maar ook meer recreanten gooiden een hengeltje uit. De kascommissie leverde bij monde van Otto Lageweg slechts als commentaar ‘in orde’. Hij was aftredend en zijn opvolger werd na enig ‘pinfiskjen’ onder de aanwezigen Piet Feenstra. De notulen, voorgelezen uit het inmiddels bijna antiquarisch te noemen notulenboek door aftredend secretaris Wiebe van der Werk, werden onveranderd goedgekeurd. Hij krijgt als opvolger Evert Hiemstra, die vorig jaar al te kennen had gegeven om in Van der Werks voetsporen te willen treden. De vergadering had geen bezwaren tegen zijn kandidatuur; dus volgend jaar zit hij achter de tafel. Van der Werk mocht voor elf jaren trouwe dienst een enveloppe met inhoud in ontvangst nemen. Voor zijn echtgenote, die vaak in weer en wind voor manlief met ‘de post’ voor de leden op weg is geweest, was er heel attent een fraaie ruiker. De uitslag van de verschillende kompetities werd vlot afgewerkt. De Witvis was een prooi geworden voor Menno Jongkind, op enige afstand gevolgd door de scheidende secretaris en het brons kwam terecht bij Johan de Boer.

  De kanjersnoek was 1,10 m en gevangen door de nieuwe secretaris. De karperkompetitie leverde met 34 pond de wisseltrofee op voor Kees van der Beek. Tot slot werden de winnaars bekend gemaakt van de Bears- en Snoekbearskompetysje. Beide winnaars van deze wedstrijden zijn overleden in de afgelopen periode. Teake Bouma werd de postume winnaar van de Baarskompetitie en de kortgeleden eveneens onverwacht gestorven Jan Hoekstra was de beste in de Snoekbaarswedstrijd. Begrijpelijk dat er opnieuw een korte stilte viel in de vergadering.

  Heropening vond plaats met de rondvraag, maar daar werd nauwelijks gebruik van gemaakt.

  Bron: Workumer Krant Friso

  Evert Hiemstra krijgt de beker voor de grootste snoek

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  Organische meststoffen Culterra    Fasion by Fre    
  Touwspecialist    Hunia's Drukkerij    
  Glashandel Sneek    Jopie Huisman Museum    
  De Jong Workum Financieel Advies    Tapijthal Workum    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Thijs van der Meer Slagerij    
  Roelof Fopma    link naar groenbloem    
  NEDCAD