FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Oudste boekhandel in Fryslân (‘Het Boe
 • Kindcentrum Ludgerus succes
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
 • Helaas geen Workumerwaardloop
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 05 - 06 - 2012 - Nieuw elan Doopsgezinden

  Albert Schootstra

   

  De samenwerkende Doopsgezinde gemeenten van Workum en Hindeloopen kunnen weer vooruit. Zondagmiddag deed mevrouw Graddie Meijer uit Heerenveen intrede als pastoraal werker in deze twee gemeenten. Dat gebeurde in een


              Doopsgezinde kerk in Workum

  bijzonder feestelijke dienst in de Workumer 'fermanje' aan het Noard. Na afloop van deze dienst werd het woord gevoerd door Jan van der Goot uit Hindeloopen, de plaatsvervangend voorzitter van de kerkenraad in die stad, namens zowel de gemeente van Hindeloopen als die van Workum. Hij memoreerde dat de nieuwe combinatie van Workum en Hindeloopen een moeilijke periode achter de rug heeft. De zogenaamde 'Kustcombinatie', een samenwerking tussen de Doopsgezinde gemeenten van Bolsward, Makkum, Workum en Hindeloopen, is uiteengevallen omdat Bolsward en Makkum hun eigen weg wilden gaan, zo vertelde Van der Goot. Hierna hebben de gemeenten van Workum en Hindeloopen elkaar gevonden. Maar een pastoraal werker was er niet. In zijn welkomstwoord voorafgaande aan de dienst zei Walle Bergsma, de voorzitter van de Workumer kerkenraad: "Sinds het vertrek van ds. Carla Borgers uit onze 'Kustcombinatie' naar Almelo op 9 november 2009 hebben we afwisselend voorgangers van elders in onze gezamenlijke diensten mogen verwelkomen. Geen wonder dat beide gemeenten verheugd zijn nu, na bijna drie jaar, in de vacature te kunnen voorzien met de aanstelling van zuster Graddie Meijer uit Heerenveen."

  Die oprechte blijdschap was tijdens de hele dienst voel- en merkbaar. Er was prachtige zang van Welmoed van der Molen en het orgel werd mooi bespeeld door Hinke Castelein. Het sterke in het orgelspel van Hinke Castelien zat

  er vooral in dat ze de gemeente zo prachtig begeleidde. Dat is logisch, zou je zeggen, maar er zijn organisten (niet in Workum natuurlijk!) die wel eens lijken te vergeten dat juist die begeleiding in een 'gewone' kerkdienst - en dat is dus geen concert of iets dergelijks - de hoofdtaak van de organist is. Prachtig werk van Hinke Castelein dus, maar niet minder van Welmoed van der Molen met haar prachtige, zuivere stem. Ook voor Graddie Meijer was het natuurlijk een prachtige dag, evenals voor haar partner, Clasien van den Berg. Zuster (een aanspreekvorm die in Doopsgezinde kring vaker lijkt te worden gebruikt dan in de PKN, waar het 'zusters en broeders' was in onbruik lijkt te raken), zuster Graddie Meijer dus en Clasien van den Berg blijven in Heerenveen wonen. "Ik zit daar als een spin in het web," aldus Graddie Meijer. Haar woorden in dezen krijgen meer reliëf als men bedenkt dat ze de gemeente van Meppel / Zwartsluis reeds onder haar hoede heeft en dat ze als pastoraal werker ook nog de 'geestelijk herder' is van de gemeente Noordoostpolder. Ze begon in 2006 met haar arbeid als pastoraal werker en studeert nog theologie.

  Mevrouw Meijer heeft dus werk genoeg, maar de autoritten van en naar haar (nu dus drie) gemeenten geven haar ook de gelegenheid alle - vaak uiteraard moeilijke - zaken die je als pastoraal werker voor de kiezen krijgt een beetje te laten bezinken en 'een plaats te geven', zo zei ze tijdens het feliciteren na de dienst. Maar hoe dat ook allemaal moge zijn, Graddie Meijer heeft veel verantwoordelijkheden. In de Doopsgezinde gemeenten zit weinig groei en de gemiddelde leeftijd in die gemeenten is aan de hoge kans en dat baart natuurlijk zorgen. En daarom was het zo mooi dat ds. Fulco van Hulst uit Harlingen, die de dienst leidde, Genesis 12:1-9 gekozen had als het Schriftgedeelte waarop hij zijn overdenking baseerde. Het genoemde Bijbelgedeelte gaat over de roeping van Abraham. "Abraham had alles te verliezen," aldus ds. Van Hulst, "maar hij geeft gehoor aan die nog vreemde en onbekende God. God zegt tegen Abraham: 'Ga maar, Ik ga met je mee.' God en Abraham zijn samen iets begonnen. Graddie, jij gaat nu net zoals Abraham een avontuur aan en dat geldt ook voor de gemeenten. Er begint in die gemeenten nu een nieuwe periode na een periode van onrust. Maar er is Iemand die zegt: Ik ga met je mee. Graddie, jij bent de gids en de wegbereider in de gemeenten, maar je mag vertrouwen op God. Clasien en jij mogen God aan je zijde weten. Ga dus maar, God gaat met jullie mee!"

  Graddie Meijer had de tekst gekozen uit Efeziërs 2:19-22 en 4:3-6. De gedeelten over één lichaam, één Geest, één hoop en tenslotte één God en Vader. Ze greep nog even terug naar het pas gevierde feest van Pinksteren: "Daardoor kunnen we elkaar in vuur en vlam zetten en dat geldt ook voor kabouterkerkjes als de Doopsgezinde Broederschap. Hindeloopen en Workum gaan samen verder met het oog op en onderweg náár morgen. De weg die God met ons gaat loopt nooit dood. Ga maar, zegt Hij, Ik ga met je verder. Die belofte zal ons dragen. Het gaat om de weg die wij samen met elkaar inslaan. Durven veranderen hoort ook bij de Doopsgezinde traditie. Wij hebben kracht omdat de leden de Heilige Geest de kans geven om de gemeenten jong te houden."

  Aan het slot van de dienst was er heerlijke oranjekoek en dito koffie en thee. Inderdaad: er viel dan ook genoeg te vieren. De Doopsgezinde gemeenten van Workum en Hindeloopen kunnen weer vol moed de toekomst in. En dat is een hartelijke gelukwens waard!

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Roelof Fopma    Jopie Huisman Museum    
  Makelaardij P.J. de Jong    Hunia's Drukkerij    
  Workumer Jachtservice    Op de hoek van de stal    
  Glashandel Sneek    Touwspecialist    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Fasion by Fre    
  De Jong Workum Financieel Advies    Bouma kraanverhuur    
  NEDCAD