FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 08 - 06 - 2012 - Hare Majesteit de Koningin bezoekt Workum

  Hare Majesteit de Koningin brengt vrijdag 6 juli een streekbezoek aan de regio Zuidwest Fryslân (Zuidwesthoek) in de provincie Fryslân.

  Tijdens het bezoek staan vier thema’s centraal; gemeentelijke herindelingen in de Zuidwesthoek, Het Friese Merenproject, duurzame plattelandsontwikkeling en de problematiek van de kleine woonkernen.

  Heeg: gemeentelijke herindelingen Súdwest-Fryslân en De Friese Meren
  De Commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma en de burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân, de heer H. Apotheker ontvangen de Koningin in Heeg. Daar wordt gesproken over de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân die op 1 januari 2011 is ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel. De nieuwe gemeente bestaat uit 82.000 inwoners die woonachtig zijn in 69 woonkernen. Ook wordt gesproken over de nieuwe herindelingsgemeente De Friese Meren. Deze moet door samenvoeging van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân op 1 januari 2014 gereed zijn. Deze nieuwe gemeente telt straks 52.000 inwoners en 53 woonkernen. De burgemeester van de gemeente Gaasterlân-Sleat, de heer W. Hoornstra, sluit bij dit onderdeel aan. De Koningin spreekt met bewoners, ondernemers, overheden en vertegenwoordigers van belangenorganisaties over de effecten van de herindelingen in de dagelijkse praktijk. Na het gesprek gaat de Koningin aan boord van de salonboot Gaasterland voor een vaartocht naar Balk over het Slotermeer.

  Slotermeer: vaartocht met uitleg over Het Friese Merenproject
  De provincie Fryslân is initiatiefnemer van het project dat tot doel heeft de werkgelegenheid in de toeristische sector te stimuleren. Leden van het projectteam en ondernemers informeren de Koningin onder meer over nieuwe, aan water gerelateerde toeristische projecten, verbetering van de watersportinfrastructuur en een gastvrijheidprogramma om het verblijf van toeristen aan de wal te stimuleren. Aan het einde van de vaartocht wordt de Koningin in Balk begroet door zeilboten van het project jeugdzeilen en skûtsjes. De Schutterij van Sloten geeft een eresaluut.

  Oudemirdum: duurzame plattelandsontwikkeling
  Het provinciale initiatief Plattelânsprojekten heeft tot doel regionale plattelandsprojecten te stimuleren en faciliteren. Het gaat met name om projecten die bijdragen aan een duurzame plattelandsontwikkeling en verbetering van de leefbaarheid op het platteland. De omgeving van Gaasterlân-Sleat kenmerkt zich enerzijds door (beschermde) natuur in het Nationale Landschap Zuidwest Fryslân en anderzijds door de aanwezigheid van de agrarische sector. Toepassing van nieuwe technologieën in deze sector leiden tot een betere balans tussen natuurbeheer en de agrarische sector. De Koningin bezoekt ‘s middags de boerderij van de familie Westra in Oudemirdum. Hier wonen en werken twee generaties samen in het boerenbedrijf. Innovaties, duurzaamheid en klassieke veeteelt worden met elkaar gecombineerd. Zo heeft de boerderij diverse duurzame energie installaties. Daarnaast heeft de boerderij een eigen waterzuiveringsinstallatie waarmee het afvalwater op het terrein wordt gezuiverd. De Koningin spreekt met beide families over innovatieve bedrijfsvoering en krijgt een rondleiding over het agrarisch bedrijf.

  Koudum: problematiek kleine woonkernen
  Door bevolkingskrimp en het verdwijnen van diverse voorzieningen zoals scholen en winkels staat de leefbaarheid in kleine woonkernen onder de druk. In Koudum bezoekt de Koningin het multifunctioneel centrum ‘De Swel’. Hierin zijn een school voor voortgezet onderwijs, bibliotheek, centrum voor jeugd- en jongerenwerk, een muziekschool en de lokale omroep Radio Súdwest-Fryslân ondergebracht. De Koningin spreekt tijdens een rondleiding onder meer met inwoners van Koudum en gebruikers over het belang van het centrum.

  It Heidenskip: fierljeppen
  In het dorp It Heidenskip bezoekt de Koningin een schans voor polsstokverspringen, fierljeppen, voor een demonstratie van deze typisch Friese buitensport.

  Workum
  De Koningin sluit haar bezoek aan Zuidwest Fryslân af in Workum met een korte wandeling door de stad.
  Bron: site gemeentesudwestfryslan  << Terug
  Touristinfo

  Thijs van der Meer Slagerij    De Jong Workum Financieel Advies    
  Jopie Huisman Museum    Hunia's Drukkerij    
  Bouma kraanverhuur    Op de hoek van de stal    
  Workumer Jachtservice    NEDCAD    
  Glashandel Sneek    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Klameare Workum    Fasion by Fre    
  Touwspecialist