FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Voorlopig geen nieuwe weg Sneek- Leeuw
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Geef cadeaukaart aan de voedselbank
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 26 - 06 - 2012 - Regen deert kaatstoppers niet

   "Spitich fan it waar, mar fierders wie it perfekt." Deze woorden van de Workumer kaatser Jacob Zaagemans (26) geven in een notendop aan hoe tevreden de Workumer kaatsvereniging De Pripper kan terugkijken op de grote vrije formatiepartij voor tien parturen geselecteerde eersteklassers van afgelopen zondag op het sportcentrum De Rolpeal. Natuurlijk, het was jammer dat het weer 'striemin' was, vooral ook omdat hierdoor veel Workumers zijn thuisgebleven die bij betere weersomstandigheden wellicht hadden kunnen kennismaken met de prachtige kaatssport. Maar de echte liefhebbers waren er wel en die zorgden voor die heerlijke sfeer die bijna niet onder woorden is te brengen maar die er altijd weer garant voor staat dat het bij het kaatsen zo goed toeven is. Voor die echte liefhebbers kan zeker Folly Wijnjeterp uit Dongjum model staat. Ze weet werkelijk alles van het kaatsen op zichzelf, geen slag ontsnapt aan haar aandacht en ze weet ook nog smakelijk te vertellen over het circuit waarin de (top)kaatsers zich plegen te bewegen - compleet met hier en daar een gezellig nieuwtje dat de pers weliswaar niet zal halen maar dat zo mooi aantoont hoe er inderdaad gesproken kan worden van de 'kaatsfamilie'.

   


  vlnr Pieter Scharringa, Gerrit Meijer en Dennis Wijnjeterp

  Klik op foto voor foto's van Henk

  Voor Folly Wijnjeterp was het ook nog eens een mooie dag omdat haar zoon Dennis Wijnjeterp uit Harlingen de achterinse was van het winnende partuur. Dennis en zijn maten, opslager Pieter Scharringa uit Wjelsryp en voorinse Gerrit Meijer uit Hurdegaryp, waren in de finale op 5-3 en 6-6 te sterk voor Haye Jan Nicolay uit Britsum, Hendrik van der Velde uit Bolsward en Peter van Zuiden uit Tjerkwerd. Duidelijke cijfers dus en dat staat model voor de manier waarop de latere winnaars zich de hele dag door de lijst kaatsten. Ze waren zonder enige discussie de sterksten. In de eerste omloop waren ze veel te sterk voor Pieter Bakker (Leeuwarden), Marten Hiemstra (Ried) en Tjibbe Hansma (Mûnein): 5-2 en 6-6. In de tweede omloop hadden ze een staand nummer en in de halve finale wonnen ze ook weer afgetekend (5-2 en 6-2) van Anne Wind uit Pingjum, Dylan Drent uit Harlingen en Patrick Scheepstra uit Franeker. Het kaatsniveau was in Workum prima in orde en dat betekent dat alle dertig kaatsers een groot compliment verdienen. Ze gingen fantastisch met de weersomstandigheden, die van tijd tot tijd de kwalificatie 'puur herfst' verdienden, om.

   

  Meer veel lof verdient ook kaatsvereniging De Prippper. We zeggen het Jacob Zaagemans van harte na: het was perfect. Het gegeven dat De Pripper een kleine vereniging is brengt natuurlijk met zich mee dat er ook tijdens de partij veel inzet van de leden wordt gevraagd. Ze deden het zonder morren en bemanden niet alleen trouw, maar ook met veel enthousiasme de lijnen. Zo waren voorzitter Pieter Westra en secretaris Auke Buren vrijwel de hele dag te vinden op de voorrespectievelijk de kwaadlijn en ook penningmeester Dennis Galema liet zich van zijn allerbeste kant zien. Maar ook de 'gewone' leden verdienen de hoogste lof. En dan de blokjerinners en de telegrafisten. Hoezeer het voor deze kaatsbaanmerkers in veel gevallen de eerste keer was dat ze deze verantwoordelijke taak op hun schouders hadden, ze deden het geweldig. En met enthousiasme, zozeer zelfs dat ze allemaal de finale wel wilden hebben. Enfin, voor deze erebaan moest derhalve geloot worden. Nu troffen ze het ook met scheidsrechter Hendrik Sweering uit Folsgare die de gave heeft buitengewoon innemend en vriendelijk met deze kinderen te kunnen omgaan. Sweering, zelf ook een voortreffelijk kaatser, wordt door velen gezien als de beste scheidsrechter van dit moment en dat in ieder geval door Jacob Zaagemans en zijn maten Michael Scheepvaart uit Makkum (opslag) en Gert-Jan Meekma uit Witmarsum (achterin). Hij staat midden tussen de kaatsers, ziet alles en slaagt er in gezag uit te stralen met een enkel welgekozen woord. De prijzen waren beschikbaar gesteld door de sponsor, Rabobank Sneek-Zuidwest

  ook al geweldig. Voor alle negen kaatsers die zich in de prijzen wisten te kaatsen een bij de barbecue te gebruiken 'tafelset', een enveloppe met inhoud, een fraai, recentelijk verschenen, boek over de Friese sporten en voor de drie winnaars natuurlijk (in dit geval wel heel mooie) kransen.

   

  Voor onze Workumer favoriet, voorinse en voorminst opslager Jacob Zaagemans, was het jammer dat hij zich met zijn maten in eigen stad niet in de prijzen wist te kaatsen. In de eerste omloop was het al 'op haren en snaren' - zoals Jacob het uitdrukte - tegen Jelte-Pieter Dijkstra uit Easterein, Alle Jan Anema uit Heerenveen en Peter de Boer uit Leeuwarden. Pas op 5-5 en 6-6 maakte Michiel Scheepvaart de partij uit met een zitbal. Om de 'preemje of neat' (in de halve finale zouden ze een staand Hummer hebben gehad), kwam weer alles aan de hang. Nu sloeg diezelfde Michiel Scheepvaart op die stand buiten tegen Haye Jan Nicolay en de zijnen, de latere premiewinnaars. Zo kan het gaan als je opslager bent. Net als met een voetbalkeeper die in een wedstrijd vijf 'onhoudbare' ballen stopt en één tussen zijn benen laat doorglippen. Over die laatste bal praten de mensen en niet over die vijf 'onhoudbare'. Scheepvaart, Zaagemans en Meekma kwamen met 5-3 voor, maar konden de partij maar niet uitmaken. "Se hawwe it fan us krigen," aldus Gert-Jan Meekma. En als iemand kan spreken over opslagers en keepers dan is het Michiel Scheepvaart (28) wel. Als jonge kaatser won hij op de Freule nog een (lagere) prijs, maar daarna stortte hij zich helemaal op het keepen en al als 17-jarige maakte hij als zodanig zijn debuut in het eerste van Makkum. Zo'n drie, vier jaar geleden zette hij een punt echter het keepen, onder meer gedwongen door een dubbele hernia. Daarna pakte hij het kaatsen weer op en al snel belandde hij in de eerste klasse. Vorig jaar maakte hij zijn debuut op de PC met Jacob Zaagemans en toen nog Jan Sjoerd Tolsma uit Deinum als achterinse. leder Workumer kaatsliefhebber zal het nog weten: het werd voor dit trio de 'Iytse preemje'. Scheepvaart voelt zich als opslager net zoals hij zich als keeper voelde: je bent toch een beetje de eenling in het team tegenover bij het voetballen de veldspelers en bij het kaatsen de perkmannen. Maar intussen genies hij van het opslaan: "It is hielendal myn ding." Zijn vader Jan Scheepvaart is de officiële kaatsballenmaker van de KNKB. Dit is een fulltime functie en Jan Scheepvaart words daarin geassisteerd door zijn vrouw Margreet ScheepvaartVallinga, zondag ook aandachtig toekijkend in Workum. Michiel is dus vanouds opgegroeid met een oud ambacht en dat betaalt zich nu uit in zijn werk: hij is jachtzeilmaker bij UK Halsey de Vries Sails in zijn woonplaats Makkum. Daar worden ook tuigen voor skûtsjes gemaakt en de afgelopen tijd had Michiel al een grootzeil en een fok voor het skûtsje van Heerenveen onder handen, twee fokken voor het Sneker skûtsje en een nieuw grootzeil voor de schepen van Bolsward en de Súdwesthoeke. "Allegearre hantwurk, it moaiste dat der is," aldus Michiel. Intussen komen bij hem twee oude, klassieke Friese sporten dus wel op een bijzondere manier bij elkaar. Zijn vriendin en partner Geartsje Haijtema drijft in Makkum een reclamebureau.

   

  Gert-Jan Meekma (25), 'strjitlizzer' van beroep, heeft al als hoofdklasser gekaatst, maar hij kon dat niveau niet handhaven en belandde weer in de eerste klasse. Vorig jaar nam hij een jaar pauze en kaatste hij niet, onder meer als gevolg van privé omstandigheden. Eigenlijk wilde hij dit jaar definitief stoppen, maar Michiel Scheepvaart en Jacob Zaagemans haalden hem over de streep om de kaatswant weer aan te trekken. Zoals bekend komt Jacob Zaagemans oorspronkelijk ook uit Witmarsum en hij en Gert-Jan gingen toen ze nog klein waren al met elkaar fuort te keatsen'. Mede door een nu weer grotendeels genezen knieblessure van Jacob Zaagemans heeft het trio dit jaar nog niet vaak met elkaar gekaatst en kan het 'slechts' bogen op een premie in Minnertsga. Niettemin staat het bijna vast dat ze de PC ook nu weer zullen halen. Voor Gert-Jan Meekma words het dan zijn zesde optreden in het 'kaatsmekka', voor Jacob Zaagemans het vijfde en voor Michiel Scheepvaart het tweede. Jacob Zaagemans, werkvoorbereider in de wand- en plafondbouw in zijn geboorteplaats Witmarsum, is intussen een 'echte' Workumer geworden. Hij hoeft was hem betreft niet terug naar Witmarsum, zo vertelde hij zondag, en hij voetbalt in Ons Aller Der-de. Zijn vriendin Anneroos de Boer, doktersassistente in Sneek, is wel een geboren Workumse. Het paar woont aan de Balkfinne. Over voetballen gesproken: GertJan Meekma is spits van het eerste van Mulier in Witmarsum.

   

  De uitslag van de prachtige kaatsdag was tenslotte: 1. Pieter Scharringa, Gerrit Meijer en Dennis Wijnjeterp, 2. Haye Jan Nicolay, Hendrik van der Velde en Peter van Zuiden en 3. Anne Wind, Dylan Drent en Patrick Scheepstra. Van de over de hele dag negen verkaatste partijen eindigden er vier op 5-5. Spanning genoeg dus!

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  link naar groenbloem    Fasion by Fre    
  Op de hoek van de stal    De Jong Workum Financieel Advies    
  Glashandel Sneek    Organische meststoffen Culterra    
  Jopie Huisman Museum    Workumer Jachtservice    
  Makelaardij P.J. de Jong    Klameare Workum    
  Tapijthal Workum    NEDCAD    
  Bouma kraanverhuur