FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 26 - 06 - 2012 - Winkels zondag open

  Jacob Bouwhuis

  De nieuwe verordening voor de openingstijden van winkels in de gemeente Súdwest-Fryslân is behoorlijk door elkaar gerammeld. Na een lange discussie besloot de raad in zijn vergadering van afgelopen donderdag dat alle winkels op zondag open mogen zijn, let wel, mógen zijn en niet open móeten zijn. Die beslissing is aan de ondernemer zelf. Het

  ligt voor de hand dat de partijen die hun beginselen stoelen op christelijke maatstaven in hun meningsvorming sterk afweken van andere partijen. Zij het dat het confessionele blok bij dit punt uit onverwachte hoek steun kreeg. Volgens Ad van de Kolk (Verenigd Links) hebben werknemers van de detailhandel toch minstens recht op één vrije dag. Een recht waarvoor vroegere generaties vurig hebben gestreden.

  De positie van de werknemer krijgt door deze verruiming van winkeltijden een knauw en we gaan op deze manier naar een vier-en-twintig-uurs economie. Daar pas ik voor, aldus Ad van de Kolk.

  Oorspronkelijk ging het collegevoorstel veel minder ver dan de uiteindelijke uitkomst van het debat. Het college namelijk vond een openstelling van zes zondagen per jaar voldoende om de detailhandel en de recreant te gerieven. Daarnaast wilde hij de zondagsopenstelling van twee supermarkten in Sneek stapsgewijs terugbrengen tot het algemeen geldende protocol in onze gemeente.

  Maar een amendement van GroenLinks gooide zand in de raderen van het college. De sterk op het toerisme leunende economie vraagt om een goed gastheerschap, zo meende woordvoerster Angeline Kerver, en bij een goed gastheerschap passen ruime winkeltijden. Het is bovendien goed voor zowel de kleine als de grote winkels die de mogelijkheid krijgen hun omzet op te krikken, en voor de eigen inwoners. Bovendien is er een breed maatschappelijk draagvlak voor een openstelling van winkels op zondag. Als de winkels iedere zondag open mogen zijn, is er duidelijkheid voor toeristen, winkeliers en burgers. Vervolgens worden daardoor ook geen handhavingkosten meer gemaakt. Daarom pleitte zij in het amendement om te bepalen dat iedere zondag alle winkels open mogen zijn van 6.00 uur tot 22.00 uur. Dat ging Gaby Broekhuijsen (VVD) weer te ver. De Harlingen variant, waar de winkels op zondagen van 12 tot 6 uur geopend zijn, zou ook voor onze gemeente van toepassing moeten zijn. Het levert werkgelegenheid op en uit onderzoeken is gebleken dat ook de eigen bevolking er behoorlijk gebruik van maakt, want 10 procent van de bevolking koopt zondags zijn levensmiddelen in. Toch is deze mening niet de unanieme gedachte van de fractie, enkele fractiegenoten achten de verruimde zondagsopenstelling tegen hun principes en zullen hun goedkeuring aan het voorstel onthouden. De opstelling van de PvdA-fractie verschilde amper van de VVD-fractie.

  Thomas Groeneveld (PvdA) sprak van een moeilijke bevalling. Hoewel de ruimere winkelopenstelling extra inkomsten genereert die dan automatisch de leefbaarheid bevorderen, blijven enkele fractieleden principieel tegenstander van ruimere zondagsopening.

  Tevens speelde de positie van het personeel een belangrijke rol in de beslissing. Het voorstel schuurt bij de leden van het CDA, zo merkte Henk Jan Greven op. Verschillende belangen spelen een rol, zoals de zondagsrust, de economie, het toeristenbelang en de verdere economisering van de samenleving. Het belang van een algemene openstelling zag hij niet zitten, temeer daar toeristen en recreanten altijd gebruik kunnen maken van kampwinkels nabij de grote kampeerterreinen en jachthavens. Het CDA is niet tegen een verruimde openstelling van winkels op zondag, maar dan moet er een hanteerbare balans zijn tussen de zondagsbeleving en het belang van de recreant. In dat geval is openstelling van winkels van 13.00 tot 18.00 uur, enkel in de zomerperiode, een goede optie. Zowel Klaas Jan Semplonius van Totaal Lokaal als Klaas Visser van de FNP zag een uitbreiding van openingsuren wel zitten. Maar van 's morgens 6 uur tot 's avonds 10 uur was een brug te ver. Laten we in het kader van duidelijkheid en ter voorkoming van concurrentievervalsing de openingstijden vaststellen van 08.00 uur tot 19.00 uur, terwijl iedere winkelier vrij is om er aan mee te doen of de deuren gesloten te houden, vond Klaas Visser.

  Peter Walinga (CU) was ronduit tegen. Zijn visie was gestoeld op de regels die de bijbel voorschrift Na zes dagen arbeid volgt een dag rust. Deze regels zijn goed voor iedereen en voorkomen sociale druk onder de werknemers die vanwege hun geloofsopvattingen voor dilemma's komen te staan. Hij noemde het amendement van GroenLinks naïef, want volgens ingewijden zijn de ondernemers in Leeuwarden verre van gelukkig met de vrije openstelling van winkels op zondag.

  Gezien de grote verscheidenheid van meningen, vooral over het aantal uren van de zondagsopening, vroeg Gaby Broekhuijsen een schorsing aan. De voorstanders vonden elkaar al snel in een aanpassing van het amen-dement. Men wijzigde de tekst in openstelling van de winkels op zondag en wel van acht uur 's morgens tot acht uur 's avonds. Een poging van wethouder Leo Pieter Stoel, die betoogde om toch behoedzaam om te gaan met de zondagsrust en de kerkgangers en dus de zondagmorgen buiten beschouwing te laten,

   

  Na een spannende stemming bleek een krappe meerderheid van 19 raadsleden voor het gewijzigde amendement to zijn. De confessionele partijen en Verenigd Links waren tegen en tevens enkele raadsleden van de VVD en de PvdA.

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  De Jong Workum Financieel Advies    Makelaardij P.J. de Jong    
  NEDCAD    Op de hoek van de stal    
  Jopie Huisman Museum    Thijs van der Meer Slagerij    
  Klameare Workum    Tapijthal Workum    
  Touwspecialist    Hunia's Drukkerij    
  Bouma kraanverhuur    Fasion by Fre    
  Organische meststoffen Culterra