FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Voorlopig geen nieuwe weg Sneek- Leeuw
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Geef cadeaukaart aan de voedselbank
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 08 - 07 - 2012 - Raad akkoord met bezuinigingen

  Jacob Bouwhuis

   

  De coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA zijn afgelopen donderdag in een acht uur durende gemeenteraadsvergadering, sours met steun van enkele kleine oppositiepartijen, in grote lijnen akkoord gegaan met ingrijpende bezuinigingsvoorstellen van het college van de gemeente Súdwest-Fryslân. Op zichzelf was het geen verrassing dat onze gemeente de komende jaren, bij ongewijzigd beleid, tegen forse tekorten oploopt, maar een bezuinigingsoperatie van ongeveer 12 miljoen euro over de periode 2013 tot en met 2016 hakt er wel in. Het voorstel leidde dan ook tot verhitte discussies en een karrenvracht aan moties en amendementen en in een enkel geval tot een omvangrijke notitie van 32 bladzijden, ontsproten aan het gedachtegoed van Totaal Lokaal. Het is de bedoeling dat de burgers van Súdwest-Fryslân deze notitie op korte termijn op hun deurmat vinden en dan zelf kunnen kennisnemen van alle zaken die de gemeente in de ogen van Totaal Lokaal font doet en van het in haar ogen betere alternatief van genoemde partij.

  Slechts een handjevol van de amendementen en moties naar aanleiding van de perspectiefnota 2013-2016 en de besparingsvoorstellen over dezelfde periode, kreeg de meerderheid van de raadsleden achter zich, waarbij het opviel dat de amendementen van de coalitiepartijen een aanzienlijke grotere scoringskans hadden clan die van de oppositie. Wel geteld één amendement van GroenLinks over het onderhoud van het openbaar groen door aanwonende burgers kreeg unanieme steun.

  Dat gold niet voor een amendement van de FNP waarin werd gepleit voor een generieke besparing van 20 % op het ambtelijk personeel. Volgens woordvoeder Gerben Gerbrandy mag het niet zo zijn dat onze burgers, ondernemers, verenigingen, musea enzovoorts het grootste deel van de bezuinigingen moeten betalen. Als het om subsidies gaat wordt in de meeste gevallen gesproken over een korting van 20 % van het subsidiebedrag. Daarom moet de gemeentelijke organisatie eerst laten zien dat wij als gemeente zelf ook substantieel inleveren. De FNP heeft al verschillende keren gevraagd naar het aantal ingehuurde krachten en de fte's in de gemeentelijke organisatie, zonder dat daar goede antwoorden op kwamen. Er is toen tegen onze fractie gezegd dat ze zich niet met de personeelsformatie of de bedrijfsvoering moest bemoeien, zo deelde Gerbrandy mee. De totale loonkosten bleven, volgens zeggen, binnen de begrote loonsom. Nu dit niet helemaal blijkt to kloppen en het college een generieke besparing op het personeel van 5 % wil doorvoeren, kan dit percentage, in de ogen van Gerbrandy, wel worden verhoogd naar 20 %. Een kleinere gemeentelijke organisatie levers 8 miljoen op en zo kan er dan opnieuw worden gepraat over de andere bezuinigingen. Het college en de raad hebben meerdere keren uitgesproken dat het in de nieuwe herinrichtinggemeente beter, efficiënter, effectiever en goedkoper wordt. De FNP vindt 6 fte's op 1000 inwoners een goede richtlijn. Dat komt dan nit op een krappe 500 fte's voor de hele gemeentelijke organisatie.

  Deze rekenmethode en bezuinigingsdrift leverden Gerben Gerbrandy een storm aan reacties op. Hans Hettinga (CDA) vroeg zich of of de FNP de personeelsreductie van 20 % kan onderbouwen en wees op het feit dat iedere vergelijking met de oorspronkelijke gemeenten mank gaat. Die gemeenten moesten vaak deskundig personeel inhuren omdat de kennis niet voorhanden was en bovendien werd er veel gewerkt vanuit samenwerkingsverbanden. Symen Wijbenga (VVD) wees op het feit dat veel personeel uit de voormalige zo deelde Gerbrandy mee. De totale loonkosten bleven, volgens zeggen, binnen de begrote loonsom. Nu dit niet helemaal blijkt to kloppen en het college een generieke besparing op het personeel van 5 % wil doorvoeren, kan dit percentage, in de ogen van Gerbrandy, wel worden verhoogd naar 20 %. Een kleinere gemeentelijke organisatie levers 8 miljoen op en zo kan er dan opnieuw worden gepraat over de andere bezuinigingen. Het college en de raad hebben meerdere keren uitgesproken dat het in de nieuwe herinrichtinggemeente beter, efficiënter, effectiever en goedkoper wordt. De FNP vindt 6 fte's op 1000 inwoners een goede richtlijn. Dat komt dan uit op een krappe 500 fte's voor de hele gemeentelijke organisatie.

  Deze rekenmethode en bezuinigingsdrift leverden Gerben Gerbrandy een storm aan reacties op. Hans Hettinga (CDA) vroeg zich of of de FNP de personeelsreductie van 20 % kan onderbouwen en wees op het feit dat iedere vergelijking met de oorspronkelijke gemeenten mank gaat. Die gemeenten moesten vaak deskundig personeel inhuren omdat de kennis niet voorhanden was en bovendien werd er veel gewerkt vanuit samenwerkingsverbanden. Symen Wijbenga (VVD) wees op het feit dat veel personeel uit de voormalige gemeenten contracten hebben, waaraan beter niet getornd kan worden, ter voorkoming van nog hogere kosten. Een poging van Hans Visser (CDA) om het percentage van 5 % personeelsreductie dat het college voorstelde, op termijn te verhogen naar 10 %, omdat natuurlijk verloop en het afstoten van enkele gemeentelijke taken ook een reductie opleveren, leidde niet tot een compromis. Even dreigde het koehandel te worden, toen sommige partijen die eerst de FNP steunden terugvielen naar 15 % en een schorsing aanvroegen. Al snel werd duidelijk dat de partijen toch onvermurwbaar op hun oorspronkelijk ingenomen standpunt bleven staan.

  De sfeer was toen al wat troebeler geworden omdat enkele oppositiepartijen hun tegenstrevers betichtten van voorinformatie en voorgebakken standpunten. Er was namelijk geconstateerd dat bepaalde groeperingen in de aanloop naar de bezuinigingsvoorstellen vaak om tafel zaten met wethouders. Gerben Gerbrandy noemde dit geen goed voorbeeld van dualisme. De toon was gezet en uit de beschouwingen van de kleinere partijen klonken ook al weinig complimenten voor het gevoerde beleid.

  Totaal Lokaal, bij monde van Klaas Jan Semplonius, had helemaal geen goed woord over voorde gemeente. Met het behandelen van de perspectiefnota is voor de coalitiepartijen het uur van de waarheid aangebroken. Na vele schone beloften blijkt dat er draconische bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. Blijkt ook, aldus Semplonius, dat de lasten omhoog gaan, de subsidies worden ingetrokken en het voorzieningenniveau words afgebroken. Dan moet je als voorstander van de fusie nu toch wel het schaamrood op je kaken hebben. De inwoners hebben een onjuist beeld van de werkelijkheid gekregen. Hoe diep kun je vallen, vroeg Totaal Lokaal zich A Over de vastgestelde begroting was in de ogen van Semplonius ook weinig positiefs to melden. De raad heeft met het vaststellen van de begroting zijns inziens een wanprestatie geleverd. Daarom diende hij een motie in die gericht was aan de raad, en wel een motie van onbekwaamheid van die raad.

  Als dit raadslid zo over zijn collega-raadsleden denkt en zich een David tegenover Goliath voelt, kan hij beter zijn hell elders zoeken, zo reageerde een hevig verontwaardigde Hans Visser van het CDA. Of Klaas Jan Semplonius, die als raadslid onderdeel is van de raad van SúdwestFryslân, zichzelf ook een brevet van onbekwaamheid aansmeert, kwam niet uit de verf.
  Bron: Workumer krant Friso

     << Terug
  Touristinfo

  Organische meststoffen Culterra    Roelof Fopma    
  Bouma kraanverhuur    De Jong Workum Financieel Advies    
  Fasion by Fre    Hunia's Drukkerij    
  Klameare Workum    link naar groenbloem    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Touwspecialist    
  Glashandel Sneek    Makelaardij P.J. de Jong    
  Jopie Huisman Museum