FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
 • Helaas geen Workumerwaardloop
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 17 - 07 - 2012 - Klameare in gemeentehuis

  De Klameare afbreken en het meest recente gedeelte van het Workumer gemeentehuis gebruiken als de 'nieuwe' Klameare. Dit was woensdagavond een van de meest in het oog springende punten tijdens een avond in die Klameare tijdens welke het Masterplan Workum tegen het Licht werd gehouden. Omdat de gemeente Súdwest-Fryslân graag wil weten wat de Workumers (zowel ondernemers als 'gewone' burgers) van het in de steigers staande Masterplan vinden, was deze avond geagendeerd. Ook Plaatselijk Belang Workum onderkent het belang van een dergelijke inspraakronde en ook namens hem was derhalve de uitnodiging voor de bijeenkomst uitgegaan. In September vorig jaar is er al een avond in de Klameare gehouden in het kader van het op te stellen Masterplan. Bewoners en ondernemers konden daar ideeën en zienswijzen aandragen. Nu het plan in de afrondende fase verkeert is de gelegenheid geboden nogmaals te 'schieten' op het Masterplan.

  De avond van afgelopen woensdag had al eerder gehouden zullen worden. Maar wethouder Gea Akkerman vertelde dat er een grote gemeentelijke bezuinigingsronde op de rol stond - iedereen heeft dat inmiddels wel meegekregen - en dat men het uitwerken daarvan eerst wilde afronden om daarna te zien welke projecten en dergelijke zouden kunnen 'overleven' in deze bezuinigingsslag. "Dit is blijven staan," aldus de wethouder over het Masterplan Workum. Deze en de volgende mand moet er nog met de provincie worden onderhandeld over het exacte aandeel dat deze laatste in de kosten van een en ander zal hebben. Maar gezien de goede verhoudingen tussen de gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie moet dat eigenlijk geen probleem worden, zo liet wethouder Akkerman tussen de regels door wel doorschemeren. "We moeten de concurrentiestrijd winnen," aldus Akkerman, "en de toeristen echt aan de wal zien te krijgen om hier (in Workum dus,

  red.) hun geld te gaan besteden." Ze had een dikke pluim voor de in verband met het op te stellen Masterplan in onze stad in het leven geroepen klankbordgroep en voor Plaatselijk Belang. "Zij hebben heel veel inzet getoond," aldus Gea Akkerman lovend.

  Het Workumer Masterplan kent Judith Porsius namens de provincie en Pieternel Heeres van de gemeente Súdwest-Fryslân als projectleiders. Ook zij beantwoordden - evenals Gea Akkerman en voorzitter Jacob van der Valk van Plaatselijk Belang die de discussie soepeltjes leidde -vragen uit de zaal. Voordat die vragen aan de orde waren hield Marno van de Wiel een uitgebreide inleiding. Hij is van het adviesbureau Interra in Joure dat opereert onder de vlag 'Maatwerk voor de leefomgeving'. Interra is ingehuurd om alles te ontwerpen en op papier te zetten; dit uiteraard met inachtneming van de in september opgeborrelde suggesties en ideeën en in nauw overleg met klankbordgroep en Plaatselijk Belang. Van de Wiel kreeg derhalve - en dat zal geen verrassing zijn - de meeste vragen. Hij herhaalde nog eens wat wethouder Gea Akkerman ook al had gezegd, namelijk dat er nu de laatste puntjes op de i van het Masterplan worden gezet en dat het dan op 20 september in de gemeenteraad zal worden behandeld. Het Masterplan is een onderdeel van het Friese Merenproject Tweede Fase. Dit betekent ook, gelet op de geldstromen naar dat Friese Merenproject, dat bepaalde zaken in het Masterplan op 1 januari 2016 klaar moeten zijn, omdat anders de subsidie van de kant van Europa niet wordt uitgekeerd; op genoemde datum stopt de subsidie van Europa onherroepelijk en wat dan niet is besteed is men kwijt, om het kort door de bocht te zeggen. Bepaalde zaken in het Masterplan zijn daarom voorzien van het label 'korte termijn', terwijl andere op de lange termijn, tien tot vijftien jaar, moeten worden uitgevoerd. Het Masterplan kent overigens drie pijlers, aldus Van de Wiel. Ten eerste het economisch effect - de toeristen moeten in Workum hun geld gaan besteden en de stad niet zonder meer voorbij varen – en verder de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Het onderdeel rond de verplaatsing van de Klameare valt onder het kopje 'korte termijn' (het wordt als concreet en uitvoerbaar gezien) en op 1 januari 2016 moet dit dan ook zijn beslag hebben gekregen. Dit uiteraard onder het voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

  In het Masterplan komen uiteraard veel zaken aan de orde, zoals de inrichting van het gebied buiten en net binnen de sluis (in de visie van de plannenmakers zouden bedrijven die niet aan de watersport zijn gerelateerd daar eigenlijk moeten verdwijnen), de aanpak van het strand (een geval voor de lange termijn en dus logischerwijs nog omgeven door veel vraagtekens) en de herinrichting van het gebied waar men komende van de kant van de Friese (binnen)meren de stad binnenvaart. Maar hoe dat zij, de verhuizing van de Klameare naar het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis - het oude, klassieke stadhuis is een monument en dat valt derhalve niet onder het Masterplan - maakt de weg vrij voor sloop van het huidige Klameare gebouw. En daardoor zal het hele gebied van de Stedspôle en aanpalende terreinen opnieuw kunnen worden ingericht. Aan de overkant van die Stedspôle c.a. komen trouwens - als de plannen doorgaan uiteraard - een boodschappenkade en een goede doorgang via welke de watersporters makkelijk bij de supermarkten aan de Hearewei kunnen komen. Het hele gebied van (de omgeving van) de Stedspôle gaat op de schop. Er komen passantenhavens en goede voorzieningen (als toiletgebouwen) voor de toeristen. Het zal duidelijk zijn dat zonder de huidige Klameare als 'blok aan het been' de opwaardering van de Stedspôle c.a. veel meer kans van slagen heeft. Verder wordt de Begine opnieuw ingericht en worden baggerwerk en oeverherstel ter hand genomen: onder meer de Dolte (in samenhang met de inrichting van de Doltewal), de opvaarten  (en dus ook die in en rondom de Stedspôle). Ook het industrieterrein de Horsa ' en aanpalende terreinen dienen een facelift te kriigen om de vaarweg, van de binnenwateren tot in de stad Workum een beter aanzien te geven.

  De werkzaamheden die vallen onder de genoemde 'korte termijn' komen tot stand in samenwerking met private investeerders, aldus Van de Wiel, en verder met hulp van de al genoemde Europese middelen en tenslotte met geld van de provincie en de gemeente. De verhuizing van de Klameare naar het gemeentehuis - en er wordt zelfs met de gedachte gespeeld daar dan een nieuwe aula voor overledenen te creëren - maakt het realiseren van voorzieningen voor passanten op de plaats van de oude Klameare en omgeving mogelijk. De eigenaar van het pand waarin nu de Action zit wil meewerken om het aanzien van dit pand wat op te fleuren en is zelfs genegen daarvoor wel een bedrag vrij te maken, zo kon Van de Wiel meedelen. "We moeten de mensen verleiden hier wat langer te blijven liggen," aldus Van de Wiel en daarom denkt men behalve aan de 'gewone' passantenvoorzieningen ook aan speelvoorzieningen in het onderhavige deel van de stad. Aan dit gebied grenzen tuinen van huizen aan het Súd, de Nonnestrjitte en de Begine. "Die 'achterkanten' moeten hun privacy houden," aldus Van de Wiel, "en daarover willen we met de bewoners in gesprek gaan. De huidige achtertuinen blijven qua grootte bestaan en we willen de openbaarheid daar zo beperkt mogelijk houden." Het plan rond de verhuizing van de Klameare 'sec' (en de herinrichting van het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis) zou in 2014 zijn beslag moeten krijgen en het creëren van de passantenhaven op de Stedspôle in 2015, aldus Van de Wiel. Op een vraag uit de zaal stelde wethouder Akkerman dat die herinrichting van het gemeentehuis niet "per definitie betekent dat het gemeenteloket in Workum wordt opgeheven."

  Namens de Workumer visclub vroeg onder anderen Johan van der Goot zich of hoe net nu eigenlijk staat met de aanleg van een vissteiger annex een plaats waar visboten te water kunnen worden gelaten. Er is kennelijk een misverstand ontstaan rond deze al zo lang spelende kwestie. De visclub zou niet naar 'buiten de stad' willen, zo hebben de plannenmakers begrepen, maar Van der Goot weersprak dat. Een en ander zou - omgeven met mitsen en maren - kunnen worden gerealiseerd op de plaats waar nu de woonschepen liggen, op de plaats van de vroegere 'rolpeal' dus. Men denkt namelijk aan een geleidelijke - met de klemtoon op geleidelijk - sanering van de woonschepenhaven. Klaas de Bok wilde namens de zeilvereniging graag meer weten over de bedoelingen met en rond het strand, maar hieromtrent zijn de plannen nog in een embryonaal stadium en zodoende kon er weinig concreets over worden gemeld. Aangaande de sluis en het omliggende gebied bracht Judith Porsius naar voren dat "Workum de toegangspoort van Friesland moet worden voor mensen die vanaf het IJsselmeer de stad naderen." Maar ook over dit gebied en de inrichting daarvan zal nog veel moeten worden nagedacht. Jacob van der Valk kwam nog even terug op de tijdsdruk waaronder de projecten met het label 'korte termijn' staan. "We houden wat dat betreft de vinger aan de pols," aldus de eminente voorzitter van Plaatselijk Belang.

  Bron: Workumer krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  link naar groenbloem    Op de hoek van de stal    
  Klameare Workum    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Roelof Fopma    Makelaardij P.J. de Jong    
  NEDCAD    Glashandel Sneek    
  Touwspecialist    Hunia's Drukkerij    
  Thijs van der Meer Slagerij    Bouma kraanverhuur    
  Organische meststoffen Culterra