FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 19 - 09 - 2012 - Keuringsdei komt naderbij

  Menig Workumer zal inmiddels bezoek hebben gehad van een lid van het gilde der Listrinders. Dit gilde is ontstaan in de vroege jaren vijftig. Het was een idee van wijlen Piet Y. van der Valk, destijds lid van de Fékeuringskommisje, om de bevolking om financiële steun te vragen voor de organisatie van de keuring. Vanaf het begin van dat huis-aan-huis inzamelen van geld voor dit doel hebben de bewoners van stad en ommeland, klokslag, zich van een uiterst positieve zijde getoond.

  Ook dit jaar blijkt dat de Fékeuringskommisje niet tevergeefs een beroep op de bevolking doet. Bij penningmeester Henk Gorter zijn de eerste ‘uitslagen’ van de listrinders binnen. Met enige voorzichtigheid, aldus de gedreven ‘ponghâlder’, kan ik stellen dat zich over de gehele linie een kleine stijging aftekent. De burgers, middenstanders, bedrijven tonen zich van hun beste zijde en als die trend doorzet past nu alvast een heel hartelijk ‘tige tank’ aan de bevolking uit alle geledingen.

  Daarmee stellen de inwoners zich achter het doel van de Kommisje: het bewaren van een stukje agrarische cultuur. Namelijk door middel van keuringen - selecteren van de beste dieren voor de verschillende doeleinden binnen het agrarisch bedrijf - de fokkerij op een hoger plan brengen. Fryslân heeft op dat gebied nog altijd een naam hoog te houden. Waren er eertijds per afdeling van de inmiddels legendarische Friese Maatschappij van Landbouw ieder jaar talloze keuringen in het land, waar de pers ook uitgebreid verslag van deed want economisch gezien van groot belang, ‘Workum’ is onderhand de laatste der mohikanen die zo’n keuring organiseert. En dat moet gezegd, onze veehouders spannen zich eveneens tot het uiterste in om deze traditie levend te houden. Ook en vooral financieel, want de kosten voor deelname lopen ieder jaar op door uitgevaardigde regels van overheid en andere gezagsinstanties. Men kan voor de deelnemende veefokkers bewondering koesteren om hun niet aflatende volharding voor het instandhouden van dit evenement. De organisatie verdient eveneens een pluim om elk jaar al in een vroeg stadium het indrukwekkende draaiboek uit de kast te halen en de procedures van inschrijving, vergunningen aanvragen, etcetera, in gang te zetten.

  De aangifte voor de keuring is ongeveer stabiel gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Het belooft dus met ruim voldoende dieren opnieuw een interessante morgen te worden op de Merk, voor de Waag, eertijds een icoon van de economische betekenis van de landbouw en veeteelt in onze omgeving. Vele jaren ook werden op deze historische plaats de hantsjemieren geworven om onze veehouders te helpen bij het binnenhalen van de hooioogst. Veelal waren die ‘mieren’ keuterboeren, komelkers, en zij kwamen – figematte op’e holle - met hun knapzak en zeis over de schouder naar onze contreien om hun karige bestaan een ietwat bredere financiële basis te geven.

  Het middagprogramma, het concours, mag zich in een beste aangifte verheugen en de duizenden toeschouwers zullen van pure topsport kunnen genieten. Ook zal er een huldiging plaatsvinden, maar wie en waarom, daarover bewaart de woordvoerder van de commissie voorlopig nog het stilzwijgen. Wel wilde hij kwijt dat deze huldiging, show, want dat is het tevens, een duidelijk hippisch karakter heeft en dus uitstekend past in het programma.

  Tenslotte viel het op dat de gemeente SWF in haar lijfblad Wijd en Zijd, 2e jaargang, week 37/2012, vermeldt onder het hoofd APV Vergunning, dat de Veekeuringscommissie op 26 september de jaarlijkse ‘Kokedei’ organiseert: it wie as rûn ik tsjin de flokbalke oan!!

  Workum kent alleen de jaarlijkse “KEURINGSDEI”. Een blamage, die aantoont dat cultuurhistorische kennis van het gemeentelijk gebied op de dure ambtelijke burelen niet aanwezig is: Ab uno disce omnes…  

   

  Bron: Workumer krant Friso


     << Terug
  Touristinfo

  Tapijthal Workum    Organische meststoffen Culterra    
  NEDCAD    Klameare Workum    
  Fasion by Fre    Roelof Fopma    
  Glashandel Sneek    Thijs van der Meer Slagerij    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    De Jong Workum Financieel Advies    
  Jopie Huisman Museum    Bouma kraanverhuur    
  Touwspecialist