FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 29 - 10 - 2012 - Beleid toerisme op de schop

  Om toeristisch Súdwest-Fryslân goed op de kaart te zetten komt er een nieuwe collegiale bekostigingssystematiek. Een opzet waarin niet alleen de recreatieondernemers, maar ook andere gelieerde sectoren een bijdrage leveren. Niet op een vrijblijvende basis. De mogelijkheid voor de sector om gezamenlijk, zelfstandig en marktgericht te kunnen investeren in nieuwe combinaties en betere samenwerking, is het vormen van een investeringsfonds via zelffinanciering. Hiermee wordt een niet-vrijblijvende financiële regeling bedoeld die door de sector zelf wordt opgebracht en waarover de sector zelf kan beschikken. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt komt er straks een extra snort belasting, de TIZ (Toerisme Investerings Zone) en bepaalt de sector zelf of de VVV's en toeristische informatiepunten blijven bestaan. De gemeentelijke overheid trekt zich op termijn steeds meer terug, vooral als het om het geld gaat. Een en ander bleek donderdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad in IJIst.

  De visie rond het toerisme leverde behalve goede kritieken toch een handvol amendementen op. Sommigen, onder wie Douwe Attema (CDA), beperkten zich tot enkele tekstwijzigingen, zoals het toevoegen van een communicatieplan en het onderzoeken van het oprichten van een bezoekerscentrum in de gemeente. De FNP pleitte voor het afschaffen van toeristenbelasting en het sluis- en bruggeld als er toch een nieuwe financieringssystematiek komt. Maar zolang die andere systematiek nog niet in werking is, mogen de subsidies voor de Vereniging Toeristen Promotie Súdwest-Fryslân, evenals de toeristenbelasting en het brug- en sluisgeld, niet worden afgeschaft. Een tekstwijziging van Totaal Lokaal om in de visie meer aandacht to besteden aan de grotere aantallen gepensioneerden, kreeg een kleine meerderheid van de raadsleden mee. Maar het amendement van dezelfde groepering waarin zij zich mordicus tegen de nieuwe financiering via de TIZ uitspreekt, haalde slechts twee voorstemmers.

  In zijn beantwoording merkte wethouder Maarten Offinga op dat toerisme vele mensen bezig houdt. Hij was blij met de vele positieve reacties op het concept van de visie over het toerisme. Momenteel is het college al in gesprek met de VVV's in onze gemeente. Zij gaan waarschijnlijk ook deel uitmaken van de denktanken die het eindrapport over de toeristische ontwikkelingen zullen samenstellen. Op dit moment hebben zich al zeventig ondernemers gemeld om mee te functioneren in die denktanken en de daaraan gekoppelde werkgroepen. Eerst moet er een volledig nieuwe organisatie op poten worden gezet die de tack krijgt om een versnipperde markt opnieuw op de kaart te zetten. In tegenstelling tot het spreekwoord gooien we het kind wel met het badwater weg om ruimte te ma-ken voor iets nieuws, iets beters, aldus Offinga. Voorlopig, zo merkte hij nog op, blijft de toeristenbelasting bestaan, omdat er anders een fors gat van circa 2 miljoen euro in de begroting ontstaat. (JB)

  Bron: Workumer krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Organische meststoffen Culterra    
  De Jong Workum Financieel Advies    Op de hoek van de stal    
  Tapijthal Workum    link naar groenbloem    
  Glashandel Sneek    Jopie Huisman Museum    
  Thijs van der Meer Slagerij    Workumer Jachtservice    
  Touwspecialist    Roelof Fopma    
  NEDCAD