FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
 • Helaas geen Workumerwaardloop
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 08 - 11 - 2012 - Mooi concert Crescendo en Laus Deo

  Albert Schootstra

   

  Halverwege het prachtige herfstconcert dat mannenkoor Laus Deo en brassband Crescendo zaterdagavond gaven in de Gertrudis in Workum, achtte de dirigent van Laus Deo, Jan Brens, de tijd rijp voor een 'polityk praatsje', zoals hij het noemde. Op het programma stond op dat moment de rubriek 'nostalgie' waaraan het koor zich zou gaan wijden, waaronder het bekende 'Het dorp', het van oorsprong Franstalige lied dat indertijd zo bekend is geworden van de uitvoering door Wim Sonneveld. Brassband en koor brachten dat werk trouwens gezamenlijk en dat klonk buitengewoon mooi. Maar voordat de musici aan de 'nostalgie' begonnen wilde Brens even iets kwijt dat zo mooi aansluit bij die 'liederen van toen'. "Warkum moat net 'Het dorp' wurde," aldus de bevlogen dirigent. Hij refereerde daarbij aan de dreigende sluiting van de bibliotheek, die overigens na de laatste vergadering van de commissie uit de gemeenteraad die daarover gaat voorlopig van de bean lijkt: met meerderheid van stemmen is het college van b. en w. near zijn burelen teruggestuurd om met een beter voorstel aangaande de eventuele sluiting van een aantal bibliotheekfilialen to komen - en het zwembad. Brens mag dan Sneker zijn, zo deelde hij mee, vol vuur heeft hij een petitie getekend tegen de afbraak van bibliotheek- en zwembadvoorzieningen buiten de hoofdplaats van onze gemeente. Een dankbaar applaus van de helaas met zo talrijke aanwezigen was zijn deel.

  Wat was het - en het is al even aangestipt - een prachtige avond in de Gertrudis. Crescendo toonde zich weer van zijn allerbeste kant en hetzelfde gold voor Laus Deo. Wat heeft Workum toch een prachtige en hoogstaande muziekcultuur - en dan te bedenken dat er naast de brassband en het mannenkoor op het muzikale vlak nog zo veel meer te beleven en te genieten valt. Het was de eerste keen dat Crescendo en Laus Deo het herfstconcert samen hebben georganiseerd. Weliswaar zijn er veel meer concerten van beide geweest, en zo is ook het herfstconcert als zodanig niet nieuw, maar in het verleden gebeurde dat altijd' onder de vlag' van een of andere commissie of iets dergelijks die koor en brassband bij elkaar bracht. Nu is het zo gegaan dat er rechtstreeks contact is geweest tussen de twee groepen musici, zo vertelde de nieuwe voorzitter van Crescendo, Jelle Bouwsma, in de wandelgangen. En het resultaat mag er dus zijn. Wat ook bijzonder goed slaagde tijdens het concert, was het gebruik van een beamer, waarop alle werken met bijzonderheden werden aangekondigd en waarop ook de teksten van de door Laus Deo te zingen liederen waren te lezen. Een 'boppeslach'! De man achter deze beamer was het lid van Laus Deo Klaas Hofman, zo vertelde Jelle Bouwsma in zijn openingswoord.

  Het slotwoord kwam van de voorzitter van Laus Deo, Theunis Haagsma. Hij prees de vele vrijwilligers zonder wie een dergelijk concert nu eenmaal niet kan doorgaan. "Der binne sa'n soad minsken achter de skermen dwaande," aldus Theunis Haagsma, "Jelle (collegavoorzitter Bouwsma dus, red.) en ik sette allinne de prikjes mar út." Voor Jan Moens, de eminente begeleider van Laus Deo, Jan Brens en de eveneens zo kundige dirigent van Crescendo, Marten Miedema, was er een prachtig boeket bloemen. "Mar dat is eins foar allegearre, ek foar de frijwilligers," aldus Theunis Haagsma. Ware woorden van de voorzitter van Laus Deo. Want zonder de prachtige zang en het dito spel van de 'gewone' leden van respectievelijk Laus Deo en Crescendo kan een concert natuurlijk nooit zo mooi worden als het zaterdagavond ook inderdaad was. En met dat laatste compliment moet ook een pluim op de hoeden van Jan Moens en van Tjitte Ketelaar, die zo hoogstaand soleerde op zijn cornet, worden gezet! Inderdaad: een prachtige avond!

  Bron: Workumer krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  link naar groenbloem    Jopie Huisman Museum    
  Organische meststoffen Culterra    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Makelaardij P.J. de Jong    Glashandel Sneek    
  Touwspecialist    Bouma kraanverhuur    
  NEDCAD    Fasion by Fre    
  Op de hoek van de stal    Tapijthal Workum    
  Workumer Jachtservice