FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 14 - 11 - 2012 - Pastoor Janning Stichting luidt voorzitter uit.

   Je zult maar geridderd worden door je medebestuursleden en toe mogen treden tot de uitverkorenen van de Orde van de Krompanelen Ciborie. Het overkwam vrijdagmiddag 9 november Ton Visser die toen zijn bestuurlijke loopbaan bij de Pastoor Janning Stichting afsloot. Als dank voor de vele bewezen diensten en als blijk van de zeer goede verstandhoudingen in het bestuur en de ongedwongen sfeer in de vergaderingen, mocht hij onder meer de Oorkonde waarin dit ‘ridderschap’ was vastgelegd, in ontvangst nemen. Het betekende tevens het slot van een bijzondere bestuursvergadering van genoemde Stichting, die de ‘laureaat’ van 2005 tot dus die vrijdag in haar gelederen had. Sinds het vertrek van Marinus ter Haar, die jarenlang de voorzittershamer van dit college van bestuur hanteerde, was Ton Visser de man die als voorzitter het

  stichtingsbestuur met elan, zeer veel enthousiasme, kennis, humor ook, in en buiten het museum vertegenwoordigde. Hij werd kort maar krachtig door zijn opvolger Bouwe Rijpma toegesproken. Niet uitputtend want dat was al op woensdag 7 november geschied tijdens de middag die het bestuur van het Museum kerkelijke kunst in Workum, dat wordt ‘gerund’ door de pastoor Janning Stichting, jaarlijks organiseert om die tientallen vrijwilligers te bedanken, die het museum daadwerkelijk in de benen houden. Niet een geringe prestatie om zonder beroepskrachten een museum gecertificeerd te krijgen. Het zegt iets over de instelling, kennis en kundigheid van zaken die deze mensen inbrengen in de organisatie van het museum. En dus allemaal ‘pro Deo’, en in dit geval heeft die karakteristiek voor veel van de aan dit museum verbonden vrijwilligers een diepere betekenis dan de in gangbare betekenis van ‘gratis’.

  Hoe Ton Visser eigenlijk in 2005 in het bestuur was gerold – en waar hij zich in thuis voelde als de spreekwoordelijke ‘mudhûn yn ’e reinwetterbak’- werd haarfijn duidelijk uit de brief die voormalig bestuurslid en mede-oprichter van de Pastoor Janning Stichting, Piet Postma, aan de vertrekkende praeses had gericht. Met toestemming van de auteur, die om gezondheidsredenen zelf niet aanwezig kon zijn, las de kersverse opvolger deze ontroerende ‘doopceel’ van de vertrekkende functionaris voor. Het bleek dat Visser zich bij de restauratie van Workums enige neo-gotische monument, de Sint Werenfriduskerk, zeer verdienstelijk had ingezet als vrijwilliger. Schuren van een kozijn, het schilderen ervan, een muurtje witten, Visser draaide zijn hand er niet voor om. Niet bang om ‘vieze’vingers te krijgen, wie had dat nou van een ex-gemeentebestuurder verwacht? Deze man moeten wij in het bestuur van het museum hebben, van zovele markten thuis en ook bestuurlijk ‘goed ûnderlein’. Het museum heeft van Postma’s lobby geen spijt van gehad. Hij, Ton Visser, zette de registratie van het bezit op, verzorgde de invoering ervan in een geautomatiseerd systeem. Hield zich zeer enthousiast en vasthoudend bezig met de organisatie van de wisselexposities in het museum. En voor alle duidelijkheid, dat laatste onderdeel zal hij – met behulp van zijn eveneens voor het museum zeer actieve ‘sydsulver’ Ank, in de oorkonde dan ook met ere genoemd als ‘akela honoris causa’ – voor en namens het museumbestuur blijven verzorgen. De voortreffelijke samenwerking en niet te vergeten de onmisbare factor ‘humor’ werden geroemd. Uiteraard was er een stoffelijke blijk van waardering en een fraaie ruiker bloemen voor de eega. De nieuwe voorzitter, die al een jaartje in de keuken heeft gekeken, gaf kort maar duidelijk blijk van zijn ambities om het museum een bestendige koers te laten varen. Maar elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Dat betekent dat er met het oog op de toekomst en het voortbestaan van het museum, dat is natuurlijk ons eerste en belangrijke doel, wel eens iets zal veranderen. Om dat te kunnen verwezenlijken mogen – en kunnen - wij gelukkig terugvallen op oud-bestuurders  die hun expertise nog graag willen inzetten om die ambities, die doelstelling gestalte te geven, in daden om te zetten. Tot slot van het officiële gedeelte volgde de al in het begin vermelde ceremonie, waaruit mag blijken dat het fenomeen humor ruimschoots aanwezig was - en is – binnen het bestuur. Trouwens dat was ook een noodzakelijke en eigenlijk onontbeerlijke factor die de scheidende functionaris in zijn afsluitende repliek aangaf hoog in het vaandel te hebben (gevoerd) bij al zijn (bestuurlijke) bezigheden. En benadrukte hij, het is een factor van wezenlijk belang voor het soepel functioneren van een organisatie. Tot slot had hij voor zijn opvolger een aardige verrassing in de vorm van een enveloppe met inhoud meegebracht. Misschien een ongebruikelijke geste. Maar je moet tenslotte ook je bevoegdheden als eerste aanspreekpunt bij alarmmeldingen, met de daarbijbehorende attributen, overdragen …  << Terug
  Touristinfo

  Organische meststoffen Culterra    Touwspecialist    
  Makelaardij P.J. de Jong    Op de hoek van de stal    
  Fasion by Fre    Klameare Workum    
  Hunia's Drukkerij    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Roelof Fopma    Tapijthal Workum    
  NEDCAD    Thijs van der Meer Slagerij    
  Bouma kraanverhuur