FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 28 - 11 - 2012 - Prachtige vogelshow Klameare

  Albert Schootstra

  Wat kan de Foliêre Feriening Súd West Hoeke terugzien op een prachtige vogelshow, vrijdagavond en zaterdag in de Klameare in

  Workum. De vereniging heeft met de tentoonstelling ontegenzeglijk veel eer ingelegd. Niet alleen was de kwaliteit hoog, de zaken in een van de 'bijzalen' van de Klameare waren bovendien perfect geregeld. Het was een lust, ook voor de niet-kenner, uitgebreid op de show rond to neuzen. Voorzitter Marten Tijtsma, die deze functie al sinds jaar en dag bekleedt, vertelde dat de tentoonstelling ieder jaar rond dezelfde tijd, eind november dus, wordt gehouden, beurtelings in Workum, Koudum en Balk. De Foliêre Feriening Súd West Hoeke is opgericht in de tijd dat zelfs de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1984 nog niet had plaatsgevonden. Die oprichting was in Koudum, aldus Tijtsma, en daar vinden ook altijd de ve rgaderingen plaats. Bij de plaatsen waar de jaarlijkse tentoonstelling wordt gehouden doer dus ook Balk mee, want de vereniging beslaat grofweg gezegd het gebied van de vroegere gemeenten Workum, Hemelumer Oldeferd en Gaasterlân. "En yn dizze tiid hat de nije gemeente de namme fan ús oernommen," zo grapte Tijtsma.

  Veel lof voor het bestuur is dus op zijn plaats, want wat komt er veel kijken voordat je een dergelijke fraaie show ook inderdaad van de grond hebt getild. Gelukkig waren ook in dit geval weer vele vrijwilligers actief - wat moet je zonder hen, vraag je je steeds weer af - en daar komt bij dat het bestuur ook de steun had van een speciale commissie op wier schouders de organisatie met name rustte. In deze commissie van drie zat ook de Workumer Hans Hylkema die samen met Marten Tijtsma ook zorgt voor de Workumer inbreng in het algemeen bestuur. En laat nu Hans Hylkema de algemeen tentoonstellings


  Hans Hylkema algemeen tetoonstellingskampioen.
  foto:Koos Haantjes
  Klik op foto voor meer foto's van Koos en Henk

  kampioen 2012 zijn geworden! Hij deed dit met een Catharina parkiet Turquoise die van de keurmeesters maar liefst 93 punten kreeg toebedeeld. Een onwaarschijnlijk hoog aantal. In heel incidentele gevallen krijgt een vogel eens 94 punten, maar dat zijn inderdaad uitzonderingen, zo vertelden Tijtsma en Hylkema. Zij konden ook meedelen dat van de 35 leden van de vereniging er 17 vogels hadden ingezonden, bijna de helft dus. Deze 17 inzenders zorgden voor maar liefst 170 vogels. Prima cijfers voor de vereniging dus!

  Dat vond ook Siebe de Haan uit Leeuwarden, voorzitter van het district Friesland van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV), die de tentoonstelling officieel opende. "It is net in hiel grutte feriening," aldus De Haan, "mar it tal fûgels dat de leden ynstjoerd hawwe en de kwaliteit dêrfan is poerbest. Der sit echt kwaliteit yn dizze club." In zijn openingstoespraak ging hij in op de steeds groter wordende aandacht die ook de politiek tegenwoordig heeft voor het dierenwelzijn. Dit natuurlijk ook door het feit dat de Partij voor de Dieren vaste voet in de Tweede Kamer heeft gekregen. De Haan is niet direct een fan van die partij, zo deelde hij mee, maar anderzijds heeft deze partij in een groot aantal zaken het gelijk toch wel aan haar zijde. De volgende stap die de dierenlobby gaat zetten zou best eens het onder de aandacht brengen van de hobbymatige dierhouderij kunnen zijn, zo voorspelde hij. Dat niet ten onrechte. "Wees eerlijk, zaken die zich kortgeleden hebben voorgedaan, invallen in een aantal schuren met beschermde diersoorten waaronder vogels, en vorige week nog op Schiphol de vondst van vogels in een koffer, dit is bepaald geen reclame voor onze vogelhobby, al ligt dit snort activiteiten buiten onze verantwoordelijkheid."

  De NBvV, zo vertelde De Haan verder in de wandelgangen, heeft daarom zelf al haar maatregelen genomen. "Wy wolle net wachtsje oant der regels foar ús opsteld wurde en dêr binne wy no drok mei dwaande," aldus de voorzitter. "Sa binne der no al regels foar hannelers en foar it dwaan en litten op in beurs. En wy binne drok dwaande mei it opstellen fan regels foar it ferantwurde en duorsum hâlden fan fûgels." Niet dat die laatste regels erg nodig zijn, vindt De Haan, want de leden van de NBvV zijn natuurlijk bij die vereniging omdat ze van vogels houden, zodat het welzijn van de gevederde vrienden echt wel voorop staat. "Salang't in fûgel him fuortplantet hat er it nei de sin en dat is by ús fansels sa," zo voegde hij daar nog ten overvloede aan toe.

  Ten overvloede inderdaad, want in de Klameare was duidelijk to zien hoe goed de dieren op de show het hadden. Nogmaals: een prachtige tentoonstelling!

  Bron: Workumer krant Friso

     << Terug
  Touristinfo

  NEDCAD    Hunia's Drukkerij    
  Touwspecialist    Organische meststoffen Culterra    
  Bouma kraanverhuur    Op de hoek van de stal    
  link naar groenbloem    De Jong Workum Financieel Advies    
  Klameare Workum    Makelaardij P.J. de Jong    
  Thijs van der Meer Slagerij    Jopie Huisman Museum    
  Roelof Fopma