FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
 • Jubileum Winterfair Workum uitgesteld
 • Op de weegschaal van de Tijd
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 28 - 11 - 2012 - Goed jaar voor Gymnastiek

  Traditioneel wordt de jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging SVW gymnastiek en jazz-daps Workum gehouden in november. Ook dit jaar was dit weer het geval en zo mocht het bestuur van de vereniging de leden weer verwelkomen in de bestuurskamer van sporthal de Rolpeal. Een geringe opkomst dit jaar, maar dat kon zeker niet verhinderen dat het een nuttige en gezellige avond werd.

  Voorzitter Joanda Haanstra heette de aanwezigen welkom en opende daarmee de vergadering. Zij vertelt enkele feiten over de stand van zaken bij deze bloeiende vereniging. Er wordt onder andere melding gemaakt van de start van een nieuw seizoen peutergym waarmee de vereniging erg blij is. Op jonge leeftijd werken aan de motorische ontwikkeling is van essentieel belang! Ook wordt gemeld dat er op 20 april 2013 een turnwedstrijd (niveau 12) georganiseerd zal worden in onze eigen sporthal in Workum. Het bestuur is daar erg mee in z'n nopjes omdat, op deze wijze, aan Workum en omstreken getoond kan worden was een prachtige sport turnen is. Ook de dansafdeling van de vereniging kan bogen op een groei van het ledental.

  Onder enthousiaste leiding van Karin Hak-Gijzen worden vele dansen ingestudeerd en wordt er deelgenomen aan manifestaties als het jazzfestijn in de Harmonie en het nieuwjaarsconcert van Crescendo. Nieuw het komende jaar is een optreden van alle jazzdans groepen tijdens het De mogyjada te Kampen op 7 april 2013. Weer een nieuwe uitdaging dus voor de jazz-dans leden. Terugkijkend op het afgelopen seizoen mag het bestuur constateren dat het op alle vlakken een goed seizoen is geweest. Op vele verschillende niveaus is deelgenomen aan gym- en turnwedstrijden en er werden meerdere medailles in de wacht gesleept. Fenna Hofstra en Inge Wesselius mochten zelfs deelnemen aan de Friese kampioenschappen turnen waar zij een knappe vierde en zesde prijs behaalden! En natuurlijk werd nog gerefereerd aan de fantastische jubileumuitvoering op zaterdag 31 maart van dit jaar.

  Naar aanleiding van het 65-jarig bestaan van de vereniging vond een spetterende uitvoering plaats met gastoptredens van onder anderen de jumpers van Dwots en van topturner Herre Zonderland. Een feest waarop het bestuur met volle tevredenheid kan terugkijken.

  Ook financieel draaide de vereniging een seizoen naar tevredenheid. Een mooie balans werd geconstateerd in inkomsten en uitgaven. En het financieel jaarverslag, vervaardigd door penningmeester Nolina Sjoerds, werd door de kascommissie zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. Door het bestuur werd vervolgens opgemerkt dat de financiële situatie van de vereniging de komende jaren nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Dit omdat er door de gemeente Súdwest-Fryslân plannen zijn ontvouwd om de jeugdsubsidie in de komende jaren geleidelijk af te bouwen. Dit wordt door het bestuur zeer betreurd, omdat dit onmiskenbaar gevolgen zal hebben voor alle verenigingen die grotendeels bestaan uit jeugdleden. Om dit voortijdig op te vangen vraagt het bestuur toestemming aan de aanwezige leden voor een contributieverhoging van 3%. Dit voorstel wordt zonder tegenstemmen aangenomen.


  Evelien Blom(links), die na zeven  jaar trouwe dienst terugtreedt als bestuurslid, krijgt van voorziller Jolanda Haanstra naast een cadeaubon ook nog een fraai bos bloemen.
  Dan is het tijd voor de bestuursverkiezing. Heidi Wesselius heeft er een bestuursperiode op zitten van vijf jaar en is herkiesbaar. Zij geeft aan zich nog tenminste één jaar voor de verenging te willen inzetten. De aanwezigen vinden dit een prima plan. Evelien Blom wil graag, na zeven jaren trouwe dienst als bestuurslid, het stokje doorgeven aan een nieuw bestuurslid. De voorzitter neemt deze zeven jaren nog eens met de aanwezigen door. Evelien Blom is een zeer actief bestuurslid. De vereniging zal haar zeker missen. Als algemeen bestuurslid had zij vele taken. Maar met name het organiseren van het meedoen van al onze leden aan de sponsoractie van Poiesz viel haar ten deel en altijd wist zij dit weer in goede banen te leiden. Haar betrokkenheid bij en hart voor de vereniging waren steeds van onschatbare waarde. Evelien wordt dan ook beloond met een cadeaubon en een mooie bos bloemen.

  Atsje van Os wordt door het bestuur als nieuw bestuurslid verkiesbaar gesteld. Zij wordt door de aanwezigen met applaus welkom geheten in het bestuur. Haar benoeming wordt dus zonder tegenstemmen aangenomen. Het bestuur wenst haar vele leuke en leerzame jaren toe!

  Na sluiting van de jaarlijkse ledenvergadering nodigt de voorzitter van de vereniging alle aanwezigen uit voor een drankje in de kantine.

  Bron: Workumer krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Klameare Workum    
  Touwspecialist    NEDCAD    
  De Jong Workum Financieel Advies    Bouma kraanverhuur    
  Jopie Huisman Museum    Hunia's Drukkerij    
  Organische meststoffen Culterra    Fasion by Fre    
  Op de hoek van de stal    Makelaardij P.J. de Jong    
  Roelof Fopma