FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Morgen oud papier
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
 • Nieuwe losplaats melkwagens in Workum
 • Workum en het vinden van een speekselk
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 16 - 12 - 2012 - Afschieten van carbid

  Wilt u carbid afschieten tijdens de jaarwisseling? Hiervan moet u minimaal twee weken voor de jaarwisseling melding doen bij de gemeente. Verderop (lees meer) staat beschreven aan welke regels en voorwaarden voor het afschieten van carbid u zich moet houden en hoe u een melding doet.

  Het gebruik van carbid

  Artikel 2:73a van de APV Gemeente Súdwest-Fryslân stelt:

  1. Carbidschieten is verboden.
  2. Het in het eerste lid gesteld verbod geldt niet wanneer het carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar, mits daarbij wordt voldaan aan de door het college gestelde voorschriften.
  3. Het college kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.
  4. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
  5. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht van toepassing zijn.

   

  Melding afschieten carbid

  Op grond van artikel 2:73a, tweede lid van de APV Súdwest-Fryslân stelt het college van Burgemeester en Wethouders de volgende voorschriften:

  • Er wordt alleen gebruik gemaakt van melkbussen met een maximale inhoud van 50 liter.
  • Hiervan wordt tenminste 14 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik melding gedaan aan het college.
  • De melding is vergezeld van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt.
  • De melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en waarop de schootsrichting is aangegeven.
  • De plaats vanwaar geschoten wordt, is gelegen:
   • op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing.
   • op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren.
  • Betrokken personen blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid en zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan derden.
  • Het terrein dient voldoende te worden afgezet om publiek op afstand te houden, waarbij toeschouwers tenminste op een afstand van 10 meter moeten blijven.
  • In de richting van mensen, dieren of gebouwen mag niet worden geschoten.


  Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden, zal de politie bij constatering daarvan optreden en een einde aan de overtreding maken.

  Bron: http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/leven-wonen/veiligheid_41565/item/afschieten-van-carbid_35765.html  << Terug
  Touristinfo

  Makelaardij P.J. de Jong    Bouma kraanverhuur    
  Klameare Workum    Jopie Huisman Museum    
  Organische meststoffen Culterra    Workumer Jachtservice    
  Op de hoek van de stal    Tapijthal Workum    
  Glashandel Sneek    Thijs van der Meer Slagerij    
  Hunia's Drukkerij    Roelof Fopma    
  NEDCAD