FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 20 - 12 - 2012 - Voetbalclub op het goede spoor

  Albert Schootstra

  Als er één ding vrijdagavond duidelijk werd tijdens de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Workum, in de bestuurskamer (It Stjoerhûs) van de club op sportcomplex de Rol-peal, dan is het wel dat nog eens bevestigd is hoezeer de voetbalclub leeft en hoe het bestuur bergen werk verzet om dat vuur ook te laten blijven branden. Het was daarom - kortom - een inspirerende vergadering en het genoemde bestuur verdient dan ook een grote pluim op de hoed voor alle 'krewearjen' en niet te vergeten voor alle denkwerk dat nodig is om een voetbalclub die midden in 'de wereld' staat vandaag de dag goed te laten functioneren. Neem nu het punt 'vrijwilligersbeleid'. Ja, dat moet er zijn, denk je dan als vreemde in het Jeruzalem van het bestuurswerk. En als je dan ziet wat daar allemaal achterweg komt, dan word je werkelijk wel even stil.

  Dat laatste punt, waarover met name secretaris Jelger Westendorp als portefeuillehouder in dezen bevlogen vertelde, wordt bij de voetbalvereniging Workum heel serieus genomen. Het zou in het bestek van een krantenstuk te ver voeren om rond dit vrijwilligersbeleid alle mogelijkheden enerzijds en haken en ogen anderzijds uitgebreid te belichten, een feit is we] dat het bestuur dit zeer serieus neemt. In vroegere tijden had een voetbalvereniging veel meer een eigen cultuur, een eigen sfeer, zo bleek uit de woorden van Jelger Westendorp en uit een begeleidend, aansprekend filmpje van de KNVB. Dat was in de tijd dat ons land nog echt was 'verzuild'. In een stad als Leeuwarden bijvoorbeeld had je een elitevereniging, Frisa, en een oprechte arbeidersclub, Nicator, en verder verenigingen voor alle rangen en standen die er verder nog maar zijn. De 'christelijken' voetbalden bij Leeuwarden Zwaluwen (vooral de gereformeerden) en bij Blauw-Wit'34 (vooral de hervormden en - niet te vergeten -de vrij evangelischen). Wat hier maar gezegd wil zijn, en wat het prachtige filmpje ook zo duidelijk maakte, is dat de clubs in die jaren weinig moeite hadden met het vinden van de eigen 'cultuur', de eigen 'sfeer'. In de club vertoefden de leden immers onder huns gelijken.

  Hoe anders is het nu. Nederland is 'ontzuild' en je gaat niet meer bij een club voetballen omdat die veel gereformeerde leden heeft, om maar wat te noemen, maar omdat de velden van die club bij jou om de hoek liggen. Daarbij kan nog worden aangetekend dat Workum een relatief kleine gemeenschap is die - gelukkig - maar één voetbalvereniging heeft waardoor het misschien wat makkelijker is om de `cultuur' van de club te bewaken, maar toch. Jelger Westendorp bracht naar voren dat in het kader van het vrijwilligersbeleid vooral extra aandacht meet worden besteed aan het cultuurbeleid. En dat betekent dat er gebouwd dient te worden aan de mensen. Daaruit volgt - als het goed gebeurt - een bloeiend verenigingsleven waaruit weer volgt dat meer mensen zich geroepen zullen voelen vrijwilligerswerk voor de club te gaan verrichten. Over vrijwilligers gesproken: de club benoemde voor het eerst 'een vrijwilliger van het jaar'. In dit speciale geval zelfs twee: Herre Ketelaar en Greeult de Vries die vaak als 'team' opereren en wie geen moeite voor de club te veel is. Ze werden verrast met een fraaie ruiker.

  En dan het punt 'jeugdbeleid'. Wat wordt daar binnen de voetbalvereniging Workum ook echt over nagedacht. De club wil een complete voetbalopleiding bieden, ook aan de jonge leden die misschien niet de allergrootste talenten zijn, zo bleek uit de uitleg van Lammert Harkema.

  Dit allemaal met een compleet leerplan, aangepast aan de leeftijdscategorieën. De individuele ontwikkeling van de jeugdspeler gaat daarbij boven het belang van het team waarin hij of zij speelt, zo viel uit de woorden van Harkema of te leiden. Wie het vrijdagavond allemaal aanhoorde kan maar tot een conclusie komen: als je jong bent en je wilt voetballen, dan ben je nergens beter op je plaats dan bij de vv Workum!

  Aan het begin van de vergadering had voorzitter Peter Lammers (senior) de droeve plicht stil te staan bij het overlijden in het afgelopen verenigingsjaar van Eeltje Molenaar. Niet alleen een zeer trouwe en deskundige supporter van het eerste elftal, maar bovenal een supporter zoals een supporter moet zijn. Ook herdacht Lammers de na zware mishandelingen op het veld een dag later overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere. Ten aanzien van de dood van Richard Nieuwenhuizen toonde de preses zich pessimistisch: Ik denk niet dat zoiets nooit meer zal gebeuren," zo zei hij. Hij refereerde er aan dat ook in Workum enkele jaren terug iets dergelijks is gebeurd, gelukkig niet met zo'n dramatische afloop. Verder

  kon de voorzitter optimistischer zijn. "We hebben eigenlijk een mooi jaar gehad," zo zei hij. "We hebben een geweldig kunstgrasveld, echt top! Vorig jaar om deze tijd, toen de plannen werden gepresenteerd, dachten velen wellicht: een kunstgrasveld? Ach, het zal wel. Nu voetballer we er alweer een aantal maanden op." Hij riep overigens wel met klem op voorzichtig te zijn met het mooie kunstgrasveld en de regels die daaromtrent gelden ook daadwerkelijk na te leven.

  Na tien jaar penningmeester te zijn geweest nam Feike Sjoerds als zodanig afscheid. Penningmeester is niet de gemakkelijkste klus," aldus Lammers, "maar Feike heeft het altijd zeer gedegen gedaan en hij heeft zich een goede penningmeester getoond." Gelukkig blijft Sjoerds nog op velerlei fronten binnen de club actief. Hij kreeg een bos bloemen en bovendien mag hij ("Als echte Ajacied," zoals Lammers met vreugde vaststelde) als het wat mooier weer wordt een wedstrijd  van Ajax uitkiezen om deze met vrouw en kinderen te bezoeken. De tickets voor het bezoek aan de Arena gelden als zijn afscheidscadeau. Ook Theunis Wouda stapte uit het bestuur, maar dat was meer een pro forma kwestie. Hij heeft de jeugd in portefeuille en diende vaak bij lange bestuursvergaderingen te zitten zonder dat die jeugd nou zeer concreet op de agenda stond. Nu hij geen algemeen bestuurslid meer is kan hij op afroep in de bestuursvergaderingen verschijnen om dan een en ander omtrent zijn portefeuille toe te lichten. Een voorbeeld van de minder tijdrovende manier van werken met korte lijnen waarnaar het bestuur streeft. Wouda wordt in het algemeen bestuur dan ook niet vervangen. Dat laatste wil uiteraard niet zegen dat hij geen harde werker is. Het tegengestelde is waar! Als er iemand zich op alle fronten voor de gemeenschap inzet dan is het Theunis Wouda! Ook voor hem was er een bos bloemen. Als opvolger van Feike Sjoerds werd Afke Weerstra met algemene stemmen als penningmeester gekozen. Zij heeft gelukkig een 'financiële' achtergrond. Gelukkig inderdaad, omdat het penningmeesterschap nooit makkelijk is, maar in deze tijd van crisis al helemaal niet!

  Crisis inderdaad. Het mag dan zo zijn dat Sjoerds de afgelopen tien jaar de penningen meer dan als 'een goed huisvader' heeft beheerd, ook de club merkt dit. Het wordt steeds moeilijker sponsors to vinden en daarom is de vereniging ook zo ontzettend blij met de sponsors die ze nog wèl heeft. Daar komt bij dat de jeugdsport subsidie in 2014 met 33 % wordt afgebouwd en in 2015 met de resterende 67 %. En dan is er nog de schadepost van één vernielde dug-out. Zoals bekend zal zijn, zijn er indertijd twee vernield. De vernielers van de ene zijn bekend geworden en zij en hun ouders hebben deze hersteld, maar de vernieling van de tweede heeft geen daders opgeleverd. Enfin, een contributieverhoging is daarom gezien al dit snort zaken nodig. Deze verhoging is voor een gezin waarvan de vader en drie jongens op voetbal zitten in absolute zin een groot bedrag, maar procentueel gezien is deze verhoging alleszins redelijk. Dat vond ook de vergadering die met algemene stemmen met deze verhoging akkoord ging. Dit vooral nadat een grafiek had laten zien dat de contributies bij de voetbalvereniging Workum in vergelijking met een groot aantal clubs uit de regio gewoon aan de zeer lage kant zijn. Even een voorbeeldje: senioren betaalden 110 euro per jaar en dat wordt 125. Voor de jeugd is de verhoging niet meer dan 5 euro.

  Het zij  nogmaals gezegd, het was een inspirerende vergadering. En bovendien een vergadering tijdens welke de vrolijke noot en de gezelligheid niet ontbraken en zo kennen we de voetbalvereniging Workum! Klasse!

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Klameare Workum    Organische meststoffen Culterra    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Op de hoek van de stal    
  Glashandel Sneek    link naar groenbloem    
  Roelof Fopma    Fasion by Fre    
  Tapijthal Workum    Jopie Huisman Museum    
  Thijs van der Meer Slagerij    Makelaardij P.J. de Jong    
  NEDCAD