FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 20 - 12 - 2012 - De keuze van Rudy Kemker

  Albert Schootstra

  Een geldstuk dat net in omloop is gebracht ziet er blinkend en schoon uit. Maar het duurt niet lang of het is geblutst, smoezelig, kleverig. Zo gaat het ook met nieuwsfeiten. Hoe kort duurt het vaak niet of ze zijn

  onherkenbaar veranderd door sensatiezucht, roddels, halve waarheden, gissingen. Rudy Kemker, eigenaar van Jopie's Húskeamer aan het Noard in Workum, wil de halve waarheden en gissingen voor blijven. En daarom hecht hij er aan direct antwoord te geven op vragen die wellicht hier en daar al in de stad leven. Inderdaad: Jopie's Húskeamer staat te koop. Maar dat heeft helemaal niets te maken met financiele problemen, een faillissement of andere nare taken. "Beide bern sitte yn de opgroeiende faze, de wichtichste tiid fan har libben." De dochters Ilse (10) en Renee (7), over wie Rudy hier spreekt, hebben hun vader dus meer dan ooit nodig. "En ik wol der foar de bern weze." Hij moet hier zo de nadruk op leggen omdat zijn echtgenote Marion Kemker-Visser op 17 juli jl. is overleden, slechts 43 jaar oud. Werken in de horeca is zeker heel mooi  ("As ik op 'e nij begjinne moast soe ik it daliks wer dwaan," aldus Kemker), maar wie hecht aan het veelvuldig onderhouden van sociale contacten kan beter een ander beroep kiezen. Freonen dy't je yn de hoareka hawwe binne faak de minsken dy't by je wurkje." En het zal helemaal duidelijk zijn hoe de situatie is als je, zoals Rudy dus, achterblijft met twee jonge kinderen die alle aandacht uiteraard nodig hebben. "Mar it kin yn dizze tiid noch wol trije of fiif jier duorje foardat de sack ferkocht is," zo vertelt Rudy Kemker verder. Met andere woorden: Jopie's Húskeamer blijft vooralsnog gewoon open en iedereen is - bij wijze van spreken - nog meer van harte welkom dan altijd al het geval is geweest. En de geïnteresseerden moeten ook vooral niet schromen te reserveren met het oog op feestjes, patijen of welke gebeurtenissen dan ook maar.

  Van een voetbaltrainer wordt vaak gezegd dat hij, als hij zijn afscheid aankondigt, in feite al weg is. En Rudy Kemker wil in dezen absoluut geen 'vertrekkende trainer' zijn.

  Nadat hij eerst in de horeca in Lemmer actief is geweest zwaait Rudy Kemker (een geboren Workumer overigens) sinds 2001 de scepter in Jopie's Húskeamer, de naam die hij de horecagelegenheid (cafe-restaurant, ijssalon en zaalverhuur) gaf toen hij de zaak overnam. Dit uiteraard met het oog op het museum aan de andere kant van de straat. "Wy hawwe de saak hielendal oanpast oan de hjoeddeiske tiid en wy hawwe dêrom ek in soad ferbouwingen dien. Fansels, je hawwe altyd hope yn dizze saak âld te wurden. Trije jier werom waard foar it earst borstkanker by myn frou konstatearre. It like ûnder kontrôle te wêzen, mar ferline jier krekt foar de krystdagen hearden wy dat de sykte werom kommen wie en in healjier letter wie se der al net mear. Ik haw sein dat it noch wol trije of fiif jier duorje kin foardat de saak ferkocht is en dan is it ek moai om te stopjen. Mar ja, bart it earder dan bist ek bliid. Mar de minsken kinne der fan oertsjûge wêze dat ik der alles oan dwaan sil om een passende opfolger te finen dy't it bedriuw op deselde wine fuortset. It is sa'n moai bedriuw, wy hawwe hjir ek sa'n fijn achtersealtsje. En wat ik al sei, wy hawwe in soad ferbouwingen dien. Mar ik gean der fan út dat it op dit stuit net slagget om it te ferkeapjen. Mocht it lykwols earder ferkocht wurde dan is it moai. Der komt ek noch by dat ik der net safolle nocht oan haw om de bern yn de saak opgroeie te litten. Sjoch, oars wie ik wol trochgien oan myn 65e ta, mar ja, it is no fansels oars."

  "It is miskien raar sizzen, mar ik begryp no wat allinne steande froulju hawwe. Der is gewoan in soad geregel, al wol ik absolút net kleie." Jopie's Húskeamer is momenteel, in de stille wintermaanden, open op vrijdag vanaf 15.00 uur, op zaterdag vanaf 12.00 uur en op zondag vanaf 13.00 uur. Hierbij dient echter met klem te worden opgemerkt dat voor reserveringen de zaak altijd open is. "Fan april ôf binne wy dan wer iepen fan tiisdei oant en mei snein. En yn de tiid fan de topdrokte, om de boufak hinne, binne wy alle dagen fan 'e wike iepen. Dat duorret dan sawat sân wiken. Mar ja, dat binne krekt de sân wiken dat de bern fakansje hawwe en yn dy tiid moatsto dan it jild fertsjinje, want der komt it wol op del."

  Rudy Kemker begon zijn werkzame leven als timmerman in de bouw. Op zijn 28e stapte hij over naar de horeca. "Foar de gesellichheid en ik mei it ek sa graach dwaan," vertelt hij. "Nei in tal opliedingen bin ik yn 'e betsjinning began en no bin ik kok (in zijn eigen zaak dus, red.) Myn doel is konstante kwaliteit te leverjen foar in normale priis. Ik sjoch ek altyd nei de minsken dy't yn de saak komme en dan freegje ik my ôf: kinne se it misse. As der bygelyks in selskip komt fan minsken by wa't it net sa rom soppet, dan sink ik by mysels: hawar, se krije it iis fergees. It is sa belangryk dat de minsken tefreden wer fuort geane. It is wat apart: oan de iene kant wol ik it nosh hiel lang dwaan, mar oan 'e oare kant bin ik ek bliid as de saak ferkocht wurdt."

  Rudy Kemker is er als geen ander in geslaagd zijn zaak een eigen gezicht en een eigen sfeer te geven. Wijlen de dichter J.C. Bloem heeft eens gezegd dat het altijd zijn streven is geweest in zijn gedichten dingen te benoemen en te zeggen op een manier die duidelijk maakt dat die verzen alleen maar van hem en van niemand anders kunnen zijn. Het is wellicht een wat vreemde vergelijking, maar voor een horecaonderneming geldt hetzelfde. En Rudy is er in geslaagde in Jopie's Húskeamer een klimaat te scheppen dat van hem en van niemand anders kan zijn. Een groter compliment kun je hem niet geven. Aan de ene kant zeg je dan: laat dat nog lang zo blijven. Aan de andere kant begrijp je Rudy natuurlijk volkomen. Enfin, de tijd zal het leren. Rudy is in ieder geval een vakman pur sang. En iedereen hoopt natuurlijk dat het Rudy, Ilse en Renee goed, heel goed mag gaan!

  Bron: Workumer Krant Friso

     << Terug
  Touristinfo

  Roelof Fopma    Hunia's Drukkerij    
  NEDCAD    Makelaardij P.J. de Jong    
  Thijs van der Meer Slagerij    link naar groenbloem    
  Klameare Workum    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Workumer Jachtservice    De Jong Workum Financieel Advies    
  Fasion by Fre    Touwspecialist    
  Glashandel Sneek