FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
 • Nieuwe losplaats melkwagens in Workum
 • Workum en het vinden van een speekselk
 • 29 oktober
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 29 - 01 - 2013 - Milieustraat Koudum blijft

  Jacob Bouwhuis

  Naar aanleiding van een amendement in het kader van besparingsvoorstellen heeft de gemeenteraad van SúdwestFryslân vorig jaar juni beslist dat er een haalbaarheidsonderzoek zou dienen te worden uitgevoerd om de milieustraten van Heeg en Koudum volledig te privatiseren en of te stoten aan een marktpartij. Het uitgangspunt is en blijft wel dat alle milieustraten geheel of gedeeltelijk open blijven. Uit een haalbaarheidsonderzoek van adviesbureau Cyclusmanagement uit Steenwijk blijkt kort gezegd dat privatiseren van de milieustraten van Heeg en Koudum geen optie is. De milieustraten in deze plaatsen maken deel uit van de gemeentewerf. Gezien de verwevenheid met die gemeentewerf en de gemeentelijke buitendienstactiviteiten zijn beide locaties niet geschikt om het onderdeel milieustraat door derden te laten exploiteren. In theorie is het wel mogelijk de milieustraten in Bolsward en Sneek te verkopen. Maar gezien de vele kanttekeningen en randvoorwaarden is dit niet een oplossing die hour snijdt. Omdat er in het gebied geen andere afvalbedrijven zijn die beschikken over een milieustraat voor huishoudelijk afval, laat staan dat ze beschikken over een geldende omgevingsvergunning voor dit snort activiteiten, is het meeliften met een bestaand bedrijf in de regio ook geen oplossing.
  Het realiseren van een grote besparing op de milieustraten moet dus worden gezocht in andere maatregelen. Daarbij is gekeken naar het beperken van openingstijden, het beperken van de personele bezetting tijdens die openingstijden en/of ondersteuning door Empatec. Daarnaast moeten er betere prijsafspraken met Omrin komen over het transport en het verwerken van de grove afvalstromen en de huurkosten van containers. Ook kan de exploitatie van de milieustraten van Bolsward en Sneek worden gecombineerd. Op deze manier levert dat een besparing op van ongeveer € 100.000. Hoewel dit aanzienlijk geringer is clan de oorspronkelijk bedachte besparing van € 150.000 ligt het in de verwachting dat de rest van het bedrag op te hoesten is door een verhoging van de afvalstoffenheffing of een besparing elders in de afvalketen.

  Totaal Lokaal zag donderdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad in IJIst nog een besparing in de vorm van de mogelijke verkoop van de milieustraat in Bolsward, omdat deze als enige niet door de gemeente maar door Omrin wordt geëxploiteerd. Omdat de kostenbesparende maatregelen in een aparte beleidsnotitie over afval nader worden uitgewerkt, riep wethouder Leo Pieter Stoel op tot na de zomer te wachten met moties en amendementen over dit onderwerp. Dan zijn de definitieve besparingsvoorstellen volledig in beeld. Fractievoorzitter Klaas Jan Semplonius van Totaal Lokaal gaf gehoor aan het advies van de wethouder en trok de motie in. Voorlopig verandert er derhalve nog niets aan de Koudumer milieustraat.

  Bron: Workumer Krant Friso

   

     << Terug
  Touristinfo

  Organische meststoffen Culterra    Glashandel Sneek    
  Roelof Fopma    Hunia's Drukkerij    
  Thijs van der Meer Slagerij    Tapijthal Workum    
  Fasion by Fre    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  link naar groenbloem    Bouma kraanverhuur    
  Touwspecialist    Makelaardij P.J. de Jong    
  De Jong Workum Financieel Advies