FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Morgen oud papier
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
 • Nieuwe losplaats melkwagens in Workum
 • Workum en het vinden van een speekselk
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 18 - 02 - 2013 - Apotheker weerlegt beschuldiging over Rendo

  Aan de Raad van de gemeente van Súdwest-Fryslân

   

   

  Sneek, 17 februari 2013

   

   

  CC: CdK Friesland, gemeenteraad Steenwijkerland, Rendo- gemeenten

   

   

  Geachte Raad,

   

  Ik schrijf u naar aanleiding van het zaterdag jl. verschenen artikel in de NRC over transacties van het energiebedrijf Rendo (waar ik destijds President Commissaris was) met respectievelijk Electrabel en Stramproy Green Investments.

  Bij beide transacties is gefraudeerd door de directie, zo is de verdenking.

  Ik wil u graag informeren omdat mijn functioneren hier aan de orde is.

   

  In het artikel is mijn professionaliteit en integriteit als openbaar bestuurder in het geding. Ik herken mij niet in het geschetste beeld en voel me zeer geraakt door de ontstane beeldvorming. Daarom het volgende:

   

  ·         Rendo NV is een intergemeentelijk energiebedrijf waar elk van de negen aandeelhoudende gemeenten statutair een commissaris levert. Als burgemeester van Steenwijkerland was ik daar commissaris van 2001 tot mijn vertrek uit Steenwijkerland (15 februari 2010).

  ·         Vanuit de wens tot verkleining van het risicoprofiel wilde de RvC van Rendo af van het leveringsbedrijf (consumentenverkoop van gas en elektriciteit) omdat de markt was geliberaliseerd: klanten waren daarmee vrij om overal energie te kopen, ongeacht hun netbeheerder. Electrabel kwam in beeld omdat zij als grote producent deze markt wilde betreden.

  ·         De besluitvorming over de verkoop aan Electrabel is geheel volgens de regels en in volle transparantie verlopen:

  o   Intentie- besluit RvC

  o   Overleg met OR en deelnemende gemeenten

  o   Besluiten per gemeenteraad

  o   Besluitvorming in vergadering van aandeelhouders

  Van eenzijdige voorkeursbehandeling of negering van andere biedingen was geen sprake. De in een laat stadium gedane bieding door DONG is bij de aandeelhouders neergelegd en ook in het eindvoorstel aan de AVA benoemd.

  In het verkoopproces heb ik met de collega RvC-leden getracht naast het financiële belang ook belangen als werkgelegenheid en vestigingsplaats in de transactie een grote rol te laten spelen.

  ·         Van onderlinge afspraken tussen de beide directeuren in deze deal over toesluizing van gelden buiten het officiële verkoopbedrag, heb ik geen enkele weet gehad.

  ·         De in het artikel geopperde suggestie dat ook ik persoonlijk “iets leuks” zou krijgen, werp ik verre van mij. Ik voel mij door deze suggestie zeer geraakt.

  Er is mij overigens nooit iets aangeboden.

  ·         Bij de financiële deelname van Rendo in het SGI- project (bouw biomassa- centrale) wordt mij verweten dat ik door de kennis van een voor de bouw noodzakelijke grondtransactie tussen de gemeente Steenwijkerland en SGI/ Rendo ook zou hebben geweten dat Rendo meer geld in SGI zou stoppen dan was afgesproken.

   Deze stellingname is onjuist: ik wist uiteraard wel als ondertekenaar van de gemeentelijke grondtransactiebrief dat de grond door SGI zou worden doorverkocht aan Rendo. Dit paste in de afgesproken voorbereidende werkzaamheden door de Rendo- directie (er moest bijvoorbeeld ook grond van een particulier worden gekocht) ten behoeve van het nog op te richten SGI Steenwijk.

  Dat hierbij ver buiten de RvC- besluitvorming om tot 5 miljoen deel te nemen, is geopereerd via, naar nu uit het justitie- onderzoek blijkt, schimmige fraude- constructies heb ik niet geweten en ook niet kunnen weten.

   

  Tot zover mijn reactie op het artikel.

   

  Ik heb bovenstaande zienswijze, overigens als getuige, kunnen inbrengen in het justitie onderzoek terzake. Dit onderzoek is naar mijn weten nog niet afgerond.

   

  Mocht u nog een nadere toelichting wensen, dan ben ik daartoe vanzelfsprekend graag bereid.

   

  Hayo Apotheker  << Terug
  Touristinfo

  Touwspecialist    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  De Jong Workum Financieel Advies    Thijs van der Meer Slagerij    
  Organische meststoffen Culterra    Workumer Jachtservice    
  link naar groenbloem    Tapijthal Workum    
  Fasion by Fre    Op de hoek van de stal    
  Glashandel Sneek    Klameare Workum    
  Makelaardij P.J. de Jong