FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Morgen oud papier
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
 • Nieuwe losplaats melkwagens in Workum
 • Workum en het vinden van een speekselk
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 19 - 02 - 2013 - Raad van State moet zich over 'It Soal', gaan buigen

  De Stichting tot Behoud Natuur en Landschap Nijefurd en de Vogelwacht Workum e.o. hebben de

  handen ineen geslagen en gezamenlijk beroep aangetekend bij de Raad van State.

  Onlangs is door de Raad van de nieuwe Gemeente Sudwest Fryslan het bestemmingsplan “it Soal”

  goedgekeurd. Wij, de Stichting en de Vogelwacht, zijn het er over eens dat er op It Soal iets moet

  gebeuren. Het is voor ons alleen onbegrijpelijk dat, ondanks alle ingediende zienswijzen,

  inspraakbeurten en correspondentie aangaande dit bestemmingsplan, de Gemeente uitsluitend

  formeel en niet inhoudelijk heeft gereageerd. Het huidige beroep bij de Raad van State is daar helaas dan ook een consequentie van. Ook de Provincie heeft haar taak met betrekking tot dit

  bestemmingsplan niet serieus genomen.

  In de voorbereiding tot dit bestemmingsplan hebben de Ondernemer en de Gemeente onderzoeken

  laten verrichten. Eén van die onderzoeken, de Natuurtoets, door onderzoeksbureau Altenburg en

  Wymenga kent een groot aantal leemten. Dit is niet alleen onze mening, maar ook die van een groot aantal ter zake kundigen, waaronder de Rijks Universiteit Groningen. Zij hebben al jarenlang veel onderzoek in dit gebied verricht en missen essentiële zaken in de rapportage. Volgens het rapport van Altenburg en Wymenga zou de natuur en de ecologische waarde van het gebied nauwelijks schade of hinder van de ontwikkelingen ondervinden. Altenburg en Wymenga geven zelf aan dat ze in het broedseizoen niet eens in het gebied voor onderzoek zijn geweest. Om maar één van de leemten te noemen. Ook de provincie had op de “Natuurtoets” haar bedenkingen moeten hebben. Een provincie die weidevogelbeheer zo hoog in haar vaandel heeft en daarvoor allerlei besluiten en regels opstelt, laat pal tegen een Natura 2000 gebied een parkeerterrein/  bedrijventerrein aanleggen. Helaas is dit van provincie wege niet gebeurd. Is iedereen wel wakker?

  Wij blijven en zijn altijd bereid geweest tot constructief overleg, maar dat kan niet van één kant

  komen. De Gemeente Sudwest Fryslân heeft inmiddels aangetoond dat er wat hun betreft in deze

  zaak uitsluitend eenrichtingsverkeer is. Alle argumenten die aangedragen zijn, worden ijskoud naast

  zich neergelegd. Voorzien van niet relevant en weinig tot niets zeggend commentaar. Wij zien ons

  dan ook genoodzaakt om alle ons beschikbare legale middelen te gebruiken om een aanpassing in

  het bestemmingsplan te bewerkstelligen.

  Wij zijn ons heel wel bewust dat de ondernemer moet renoveren en dat zoiets bepaalde offers met

  zich mee brengt. Die offers worden al meer dan voldoende gebracht in de rest van het

  bestemmingsplan, maar het gebied tussen de Suderseleane en de Workumerwaard dient een buffer

  gebied te blijven en daar passen absoluut geen nieuwe parkeerterreinen in laat staan een “bedrijventerrein” met daarop een botenberging.

  Een botenberging met alle activiteiten van dien tegen de verste grens aan het natuurgebied, met het nodige hoge schaamgroen, lichtbronnen op masten, zo ver als maar mogelijk van het water

  verwijderd met zelfs nog een optie voor een tweede loods!! (een botenloods hoort o.i. dicht op het

  water of bij een haven gebouwd te worden). Er zullen nog meer vergunningen verleend moeten

   

  worden, waar wij gezamenlijk onze visie over zullen geven. Wij zullen er kritisch naar kijken en

  maken ons hard om natuur en natuurwaarden zoveel mogelijk te handhaven. Want daarvoor komen onze gasten naar dit gebied!

  De Stichting en de Vogelwacht hebben samen, naast het beroep, een voorziening met betrekking tot het bestemmingsplan aangevraagd zodat er nog niets beschadigd kan worden alvorens de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

  De Stichting en de Vogelwacht betreuren het dat het zo moet.

   

  Stichting tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd

  Vogelwacht Workun en omstreken

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  Thijs van der Meer Slagerij    Hunia's Drukkerij    
  Klameare Workum    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  NEDCAD    Fasion by Fre    
  Roelof Fopma    De Jong Workum Financieel Advies    
  Touwspecialist    Op de hoek van de stal    
  Tapijthal Workum    link naar groenbloem    
  Jopie Huisman Museum