FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 06 - 03 - 2013 - Plannen Soal gaan verder

  Jacob Bouwhuis

   De uitbreidingsplannen van recreatiecentrum It Soal hebben een volgende horde genomen. In december vorig jaar heeft de raad van de gemeente Súdwest-Fryslân al ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan waarin de verplaatsing van het gemeentelijke parkeerterrein voor de strandbezoekers en de verplaatsing van de toegangsweg maar het strand is voorzien. In de raadsvergadering van afgelopen donderdag lag het voorstel om de benodigde middelen ter grootte van € 915.000 beschikbaar te stellen. Zoals bekend is het recreatiebedrijf It Soal door de voormalige gemeente Nijefurd verkocht. Een belangrijke voorwaarde bij deze verkoop was een verdere ontwikkeling van het bedrijf en het recreatiegebied. Deze voorwaarde is inmiddels, althans planmatig, voor een belangrijk deel ingevuld.
  Dit voorziet onder andere in de bouw van een centrumgebouw met elk-weer-voorzieningen, een hotel met ongeveer 35 kamers en ongeveer 150 strand- en havenappartementen rondom en nabij een nieuw aan te leggen havenkom. De geplande uitbreiding en bouwactiviteiten liggen gedeeltelijk op het terrein van Aquaresort It Soal en gedeeltelijk op gemeentelijk terrein. Dat gemeentelijke terrein is nu het huidige parkeerterrein voor de strandbezoekers. Dat parkeerterrein schuift in de visie van de plannenmakers op in noordelijke richting. De kosten voor de aanleg van een nieuwe toegangsroute, een nieuw parkeerterrein en de aanleg van een persleiding voor de riolering zijn voor de gemeente.
  Het leeuwendeel van het benodigde bedrag, en wel € 880.000, kan worden bekostigd uit de verkoopopbrengst van het huidige parkeerterrein en het resterende bedrag van € 35.000 moet komen uit de reservepot groot onderhoud, onderdeel dagrecreatieterrein It Soal. Volgens het college zit in deze reservepot voldoende ruimte. Hoewel een raadsmeerderheid zich in de decembervergadering al heeft geschaard achter het nieuwe bestemmingsplan rond It Soal, leverde het broekzak-vestzak voorstel afgelopen donderdagavond toch de nodige discussie op, die in principe weinig met het concrete voorstel had te maken.

  Zo vroeg Pieter Dijkstra (CDA) zich of hoe de stand van zaken is rond de groeperingen die zich met hand en tand verzetten tegen enige uitbreiding van recreatiecentrum It Soal. Deze groeperingen, hoofdzakelijk milieuorganisaties en vogelwachtverenigingen zijn van plan hun gelijk te zoeken tot aan de Raad van State. Dijkstra drong aan op overleg tussen gemeente, initiatiefnemers en bezwaarmakers om een lange procedure te voorkomen. In de visie van Henk Hoekema (Totaal Lokaal) zijn volgens bepaalde bronnen nog niet alle vergunningen rond en hij vindt dat er maar rustig gewacht moet worden op een uitspraak van het hoogste bestuurlijke rechtsorgaan. Bovendien meent hij dat de koop- en verkoopovereenkomst budgettair neutraal moet gebeuren. De aanvullende kosten die te maken hebben met de aanpassing van het bestemmingsplan moeten voor rekening komen van het bedrijf en niet voor rekening van de gemeente.

  GroenLinks zit op dezelfde lijn als de milieuorganisaties. Bij monde van Bas Gerdingh verklaarde de partij zich, net zoals een ruime maand geleden, fervent tegenstander van de ontwikkelingen van It Soal. Enkel Johan Langbroek (PvdA) bleef bij de essentie van het ter tafel liggende voorstel. We gaan voor behoorlijk bestuur, zei hij, en als een meerderheid het bestemmingsplan goedkeurt, dan is dit voorstel niets meer dan de financiële vertaling.

  In zijn beantwoording merkte wethouder Offinga op dat de hele planmatige cyclus rond It Soal al in de Nijefurdperiode geregeld was. Uit die periode stamde ook de afspraak dat de hele operatie kostenneutraal zou verlopen. Door vertraging in het hele proces, waaraan de ondernemer niets kan doen, zijn de kosten opgelopen. Die vertraging ligt aan de gemeente en daarom is het logisch dat de veroorzaker betaalt. De wethouder wist verder te melden dat de gemeente in gesprek is geweest met de bezwaarmakers tegen het plan. De ondernemer doet dat ook. Over de resultaten van die gesprekken liet de wethouder zich niet uit.

  Bron: Workumer Krant Friso

     << Terug
  Touristinfo

  Op de hoek van de stal    Makelaardij P.J. de Jong    
  Thijs van der Meer Slagerij    Roelof Fopma    
  Fasion by Fre    Klameare Workum    
  Glashandel Sneek    Workumer Jachtservice    
  NEDCAD    Jopie Huisman Museum    
  link naar groenbloem    Tapijthal Workum    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema