FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 06 - 03 - 2013 - `Nieuwe'Afsluitdijk krijgt meer gestalte

  Jacob Bouwhuis

  Al geruime tijd wordt gewerkt aan verschillende ambities op en rond de Afsluitdijk. Zoals waarschijnlijk bekend, wordt op termijn de Afsluitdijk verhoogd om te voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen die het Rijk aan waterkeringen stelt. Tegelijk met deze plannen zijn de regionale partners, te weten de aanliggende gemeenten, de provincies en het bedrijfsleven ingeschakeld om ook ambities in te brengen die het project De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) naar een hoger plan kunnen tillen. Hierbij wordt gewerkt met thema's als duurzame energie, 'building with nature' (onder andere stromingsenergie), herstel van ecologische verbindingen, recreatie en toerisme, ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit en zilte teelt om maar wat te noemen.

  De toenmalig staatssecretaris Joop Atsma verrichtte afgelopen zomer, in het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand, de aftrap van het omvangrijke project. Tegelijk deed hij de toezegging dat het Rijk de ambities ondersteunt met een bedrag van 20 miljoen euro. De deelnemende partijen hebben direct slagvaardig hun veelomvattende taak opgepakt. Dat resulteerde in het concept uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2013.

  De visie rond de Afsluitdijk is in het communicatieplan kernachtig weergegeven en luidt als volgt. "Het icoon van de Nederlandse strijd tegen water is aan vernieuwing toe. De Afsluitdijk van Zurich naar Den Oever is veilig tenminste tot halverwege deze eeuw en wordt een hernieuwde belevenis voor bezoekers. De komende jaren zet het bedrijfsleven, onderwijs en de politiek zich in voor een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Alle plannen en ideeën versterken elkaar. De oude oeververbinding van Noord-Holland naar Fryslân, ooit bedoeld als waterkering met asfaltlint, is in 2020 omgetoverd tot een kraamkamer voor duurzame en ecologische innovatie. Het is een topattractie op het gebied van ontstaansgeschiedenis, omgaan met water, natuur, energie uit water en recreëren op en nabij water. De wereld beleeft en bewondert met hernieuwde belangstelling De Nieuwe Afsluitdijk van Nederland."

  Hoewel deze visie imposant klinkt is helaas al een van de ambities naar de prullenmand overgeheveld. Het bedachte duurzaamheidscentrum - Brinker geheten - is in de zomer van 2012  tijdelijk stilgelegd. De stuurgroep die hiermee bezig was, is van oordeel dat er wel potentie is voor een andere vorm van een informatiecentrum en wenst dit te koppelen aan de ambities op het terrein van recreatie en toerisme. De andere ambities, qua planvorming en ontwikkeling onderverdeeld in verschillende werkgroepen, zijn inmiddels voortvarend aan het werk. Dat kost geld en daarom vroeg het college tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdagavond in IJIst alvast een bedrag van € 280.000 uit te trekken voor de voorbereidingskosten voor de periode 2013-2014 van de Afsluitdijk.

  Wat is er eigenlijk te zien aan de Afsluitdijk, vroeg Thomas Groeneveld (PvdA) zich af, die vanuit zijn woonplaats Makkum dagelijks tegen dit dijklichaam aankijkt. Maar deze oprijlaan naar Fryslân trekt wel honderdduizenden toeristen en daarom is het belangrijk de nieuwe ambities te starten. Wel waarschuwde hij voor die gigantische palen met wieken die de provincie nabij de Afsluitdijk heeft gepland. Die zorgen onderstreepten Douwe Attema (CDA) en Boukje Miedema (VVD). Het gebied moet absoluut niet worden volgepompt met molens, dat zou afbreuk doen aan de toeristische insteek rond de Afsluitdijk. Voor Totaal Lokaal ging de kredietverstrekking te snel. Op basis van afspraken uit 2011 zou het totale budget in drie en niet in twee jaar beschikbaar worden gesteld. Uit het oogpunt van risicospreiding en op basis van tussentijdse evaluatie kan de laatste termijn van
  € 140.000 ook wel in een later stadium worden overgemaakt. Nu er al een uitvoeringsplan ligt wordt het tijd om de projecten uit te werken.

  De 20 miljoen euro van Atsma liggen klaar en op basis van goede plannen is de provincie bereid daar wat Nuon-middelen bij te leggen, antwoordde portefeuillehouder burgemeester Hayo Apotheker. Deze middelen willen de plannenmakers, verdeeld over vijftien groepen van diverse pluimage, graag besteden. Hij noemde de toegezegde middelen een prachtige basis voor de verdere upgrading van de Afsluitdijk. De gemeente zal wel meewerken aan een onderzoek om molens in het IJsselmeer en nabij de kop van de Afsluitdijk te plaatsen, zo merkte wethouder Gea Akkerman op. Maar dat mag nooit ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Lukt plaatsing onder die voorwaarden niet, dan moeten betrokken overheden andere locaties bekijken.

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Makelaardij P.J. de Jong    Roelof Fopma    
  Thijs van der Meer Slagerij    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Glashandel Sneek    Workumer Jachtservice    
  link naar groenbloem    Touwspecialist    
  De Jong Workum Financieel Advies    Hunia's Drukkerij    
  Fasion by Fre    Organische meststoffen Culterra    
  Jopie Huisman Museum