FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 06 - 03 - 2013 - Museumregistratie feit

  Jacob Bouwhuis

  In het nieuwe museumbeleid voor de gemeente Súdwest-FrysIân worden een viertal centrale doelstellingen nagestreefd. De eerste behelst het in stand houden van de musea die op kwalitatieve wijze bijdragen aan het bewaren, ontwikkelen en uitdragen van de identiteit en de geschiedenis van onze regio. De tweede doelstelling is het geven van mogelijkheden tot het tentoonstellen van waardevolle collecties. Enkel het uitstallen van voorwerpen volstaat niet. Aan de bezoeker moet een verhaal worden verteld, de collectie wordt ontsloten en toegankelijk gemaakt voor publiek. De gemeentelijke overheid ondersteunt musea die voldoende interesse van het publiek hebben. Het ondersteunen van 'toekomstbestendige' musea die cultureel ondernemerschap tonen is de derde doelstelling. Daarmee wordt bedoeld dat een museum dat een vorm van kunst tentoonstelt, hiervoor zo veel mogelijk betalend publiek probeert to interesseren en tegelijkertijd streeft naar een sluitende exploitatie van de `onderneming'. Het vierde punt is het vanuit toeristisch en economisch oogpunt vooral inzetten op het behoud van musea als voorzieningen voor als het slecht weer is.

  Maar de belangrijkste punten uit de nota museumbeleid zijn wellicht de museumregistratie en een onafhankelijk onderzoek naar het bestaansrecht van de

  musea. Dat onderzoek zal worden uitgevoerd door Museumfederatie Fryslân (waarbij wellicht al een aantal van de musea in onze gemeente is aangesloten). Maar het allerbelangrijkste punt is te vinden in de krimpende financier. Het mag duidelijk zijn dat ook de museumwereld niet ontkomt aan een neergaande financiële spiraal. Zo staan er voor 2014, 2015 en 2016 kortingen te wachten van 5 procent op het totale budget van de musea/ oudheidkundige organisaties. De aanvullende subsidie voor Museum Hindeloopen van € 25.000 voor dit jaar komt helemaal te vervallen. Dan wordt nog onderzocht of een fusie tot één museumorganisatie kan leiden tot verdere efficiencywinst.

  Er zijn binnen onze gemeente nogal wat musea die afhankelijk zijn van overheidsmiddelen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Het leeuwendeel van die middelen gaat nu naar het Fries Scheepvaart Museum in Sneek dat dit jaar kan rekenen op € 332.772. Museum Hindeloopen krijgt € 73.200 aan subsidie, het Nationaal Modelspoormuseum ontvangt € 33.573 en de Ald Faers Erf Route € 26.422. De Gysbert Japicx Stichting, het Museum Warkums Erfskip, Stichting Bolswards Historie en Oudheidskamer, Museum kerkelijke kunst, Stichting Ald Molkwar en Toankamer it Ponthús van Stavoren ontvangen nu nog bedragen die variëren van ruim 5000 tot 2500 euro. Een zestal belangrij-

  ke musea kan zich tot op heden zelfvoorzienend noemen: het Jopie Huisman Museum, het Eerste Friese Schaatsmuseum, het Houtbouwmuseum De Helling in Heeg, Kijk- en Doecentrum Nooitgedagt in IJIst, het Titus  Brandsma Museum in Bolsward en het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand. Van al deze musea trekt het Jopie Huisman Museum nog steeds het grootste bezoekersaantal dat in het museum van Jopie Huisman jaarlijks zo rond de 50.000 personen ligt. Op ruime afstand volgen dan het Fries Scheepvaart Museum met 33.000 bezoekers en Ald Faers Erf met ongeveer 25.000 bezoekers.

  Alle andere musea moeten zich tevreden stellen met aantallen die oplopen van krap duizend tot bijna tienduizend bezoekers. In de discussie die afgelopen donderdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad in IJlst volgde over het museumbeleid, lag het pijnpunt vooral in de registratie-eisen voor de musea. Er is veel moois te zien in onze gemeente, zo vond Angeline Kerver (GroenLinks) en dat is ook te vinden in de kleinere musea. In een amendement stelde ze dat het zonde zou zijn dat musea die bereidheid tonen voor registratie, maar waarvoor registratie niet haalbaar blijkt te zien, worden uitgesloten van opname in het museumbeleid en moeten verhuizen naar de cultuurnota.

  De oproep mocht niet baten. De coalitiepartijen hielden de rijen gesloten en blokkeerden het amendement. Uiteindelijk stemden enkel de FNP en Totaal Lokaal tegen het voorstel. Klass Jan Semplonius van Totaal Lokaal vond namelijk dat het stuk zou moeten worden teruggenomen omdat een aantal musea grote moeite heeft met de voorliggen de nota.

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Bouma kraanverhuur    Klameare Workum    
  Tapijthal Workum    Thijs van der Meer Slagerij    
  link naar groenbloem    Op de hoek van de stal    
  Glashandel Sneek    Touwspecialist    
  Jopie Huisman Museum    Roelof Fopma    
  De Jong Workum Financieel Advies    Makelaardij P.J. de Jong    
  NEDCAD