FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 18 - 03 - 2013 - Plannen de Klameare

  Albert Schootstra

  De plannen om de Klameare onder te brengen in het nieuwe gedeelte van het voormalige gemeentehuis van Nijefurd vallen helemaal verkeerd bij een aanzienlijk aantal Workumers. Dat werd woensdagavond wel duidelijk tijdens een druk bezochte informatieavond in de `oude vertrouwde' Klameare. De avond was belegd door de onder de gemeente Súdwest-Fryslân ressorterende projectleiding van het Masterplan Workum en Plaatselijk Belang van onze stad. Pieternel Heeres, projectleider van het Masterplan Workum, en Frans Tolsma, projectleider bij de gemeente Súdwest-Fryslân en gemeentearchitect, voerden tijdens de bijeenkomst, voorgezeten door PB-preses Jacob van der Valk, namens de gemeente het woord. In de uitnodiging voor de avond wordt gewag gemaakt van het feit dat de gemeente en de provincie intussen de financiële middelen voor de in het Masterplan neergelegde ideeën beschikbaar hebben gesteld en dat de gemeenteraad het Master-plan in december beleidsmatig heeft vastgesteld. Enfin, in onze kolommen is daar uitgebreid over geschreven. De uitnodiging, ondertekend door de bovengenoemde organisatoren van de avond, gaat dan verder: "Gelukkig kunnen we nu aan de slag met de nadere uitwerking van de plannen! Een van de projecten betreft de realisatie van een haventje op de plek van cultureel centrum de Klameare en de verplaatsing van de Klameare naar het huidige gemeentehuis. Graag willen we u, als directe omwonende, inlichten over de plannen zoals die er nu globaal liggen en u tevens de mogelijkheid bieden tot het stellen van vragen."

  "Plannen zoals die er nu globaal liggen" dus. Inderdaad, maar dan wel met de nadruk op 'globaal'. Tijdens de avond kwamen bijzonder weinig nieuwe feiten aan de oppervlakte. Veel meer dan het al bekende feit 'sec' dat de

  Klameare gaat verhuizen als gemeente en Plaatselijk Belang hun zin krijgen, viel er niet op te tekenen. Nou is dat op zichzelf wel begrijpelijk en wil de projectleiding van het Masterplan eerst nog eens Haar de mening van de "direct omwonenden" (om met de uitnodiging te spreken) luisteren alvorens met meer gedetailleerde plannen te (kunnen) komen. Erger is dat de uitnodiging pas op de vrijdag voorafgaande aan de bewuste zesde maart bij de genoemde 'direct omwonenden' op de mat plofte. Voor iemand die een beetje 'warber' is in dagelijks werk, kerk, staat en maatschappij is die termijn wel wat kort. Maar goed, heel velen waren als gezegd op de avond afgekomen zodat dat bezwaar wel leek te zijn ondervangen. Met het begrip 'direct omwonenden' vas echter niet erg zorgvuldig omgesprongen. De 66n had wel een uitnodiging ontvangen en de an-der - die ook duidelijk onder de beoogde categorie omwonenden viel - weer niet. Velen zaten dus strikt genomen onuitgenodigd in de zaal. Tenslotte bleek tijdens de avond, in strijd met de tekst in de uitnodiging (of in ieder geval de geest daarvan), alleen van gedachten te kunnen worden gewisseld over het punt' verhuizing Klameare'. Nu is het natuurlijk zo dat het op de plaats van de 'oude' Klameare beoogde passantenhaventje er niet komt als de Klameare blijft waar dit cultureel centrum nu staat, maar velen die juist over het passantenhaventje e en het daarbij behorende gebouwtje met sanitaire voorzieningen wilden praten, voelden zich danig bekocht. "De avond is in tweeën geknipt," aldus Jacob van der Valk. 'Eén avond is niet genoeg om beide punters te behandelen." Bovendien bleek dat het haventje en ook de in het kielzog daarvan beoogde herinrichting van de Doltewâl onder een andere projectmanager vallen. "We hebben de deskundigheid om daar over te praten dus niet in huis," aldus Van der Valk.

  De avond kende dus op alle fronten een 'valse start' en die doem bleef tot het einde toe boven de besprekingen hangers. De tegenstanders van de verhuizing van de Klameare beroepen zich op de geluidsoverlast op zichzelf van de avonden die in de 'nieuwe' Klameare zullen worden georganiseerd en verder op geluidsoverlast door na afloop buiten napratende en in de pauzes aldaar rokende bezoekers van de avonden in het cultureel centrum. Er is te weinig parkeergelegenheid, aldus deze groep, en de fietsen van de bezoekers van de Klameare komen bij omwonenden foar de glêzen' te staan. Hierbij dient bedacht te worden dat een aanzienlijk aantal panden aan het Noard via de achtertuinen aan de nieuwe locatie van de Klameare grenst. En dan praten we nog niet eens over de huizen in de Begine. Het verzet had derhalve een zwaar 'niet in mijn achtertuin karakter'. Over dat karakter wordt nogal eens was 'skealik' gesproken, maar dat is ten onrechte. Een plan kan nog zo mooi zijn, maar je wilt het inderdaad niet in je achtertuin. Heel begrijpelijk en volkomen legaal. Pieternel Heeres en Frans Tolsma trachtten de zorgen weg te nemen (zo komt er een rookruimte in de nieuwe Klameare, zo verzekerden ze). Zij verdienen lof omdat ze oprecht het beste met Workum en zijn ondernemers voor hebben,  zoveel werd wel - ten overvloede - duidelijk, maar ze hadden (nog) weinig harde feiten voorhanden om dat nog eens extra te onderstrepen.

  Zowel voor- als tegenstanders van het plan moesten derhalve wel 'kort door de bocht' gaan en zulks verhoogt het niveau van een discussie ook niet. Maar er waren gelukkig nog genoeg hele goede geluiden. Neem Wim Bakker uit de Nonnestrjitte. Hij hield een uiterst doorwrocht en stijlvol betoog waarin hij trouwens ook het nieuwe passantenhaventje meenam omdat ook hij dacht dat daarover ook gesproken zou worden. "Waarom zijn we nu pas uitgenodigd?" vroeg hij zich af. Hij hekelde de 'weinige transparantie' rond het Masterplan en vreesde dat de aanwezigen in de zaal alleen 'voor de vorm hebben mogen aanschuiven'. Hij stipte de waardevermindering van de huizen aan de Nonnestrjitte aan als het haventje (met een wellicht minder fris ruikend toiletgebouw) er komt en hij voorzag dat de privacy van de mensen in deze straat minder wordt en de overlast meer. Pieternel Heeres wees als antwoord nog eens op de informatieavonden over het Masterplan in September 2011 en begin 2012 en de spreekuren over het plan tijdens welke iedereen welkom was. Verder is er een website (www.friesemerenproject@gemeenteswf.nl) waarop iedereen alles kan lezen en - belangrijker - zijn reacties en verdere op- en aanmerkingen kwijt kan. De periode dat de plannen in het Masterplan gerealiseerd moeten zijn is overigens kort: voor 31 december 2015 moet alles klaar zijn omdat anders de subsidie van de kant van 'Europa' vervalt. De verbouwing van het gemeentehuis en de verhuizing van de Klameare dienen daarom tussen oktober van dit jaar en maart 2014 hun beslag te krijgen. Dit maakt de gelegenheid tot het instellen van allerlei bezwaren natuurlijk ook niet direct groter. Maar terug naar de 'goede geluiden'.  Antje Wiegmink van hotel De Gulden Leeuw stelde met klem dat ze absoluut niet wil zeuren. Maar de kamers van haar hotel grenzen wel aan de beoogde 'nieuwe' Klameare. "En ik kan niet hebben dat er straks op internet te lezen valt dat je vanwege het lawaai maar niet in De Gulden Leeuw moet gaan logeren. Ik moet er ook van leven." En dan Janine de Boer die als laatste aan het woord kwam. Zij woont wel heel vlakbij het oude gemeentehuis annex de nieuwe Klameare. En de bezwaren tegen de Klameare op de nieuwe locatie deelt ze op zichzelf ook volledig, zo onderstreepte ze na afloop ook nog eens in de wandelgangen. "Maar voor het jeugdige elan en de visie uit het Masterplan wil ik toch graag een goed woordje doen," aldus Janine de Boer. Ze vindt het goed dat er zo inspirerend wordt nagedacht over de toekomst van de stad Workum, zo lieten haar woorden zich samenvatten.

  En zo kreeg de mislukte avond toch nog een goed en leerzaam slot!
  Bron: Workumer Krant Friso

   

     << Terug
  Touristinfo

  Hunia's Drukkerij    Makelaardij P.J. de Jong    
  Tapijthal Workum    Organische meststoffen Culterra    
  NEDCAD    De Jong Workum Financieel Advies    
  Fasion by Fre    Touwspecialist    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Bouma kraanverhuur    
  Op de hoek van de stal    Klameare Workum    
  link naar groenbloem