FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
 • Jubileum Winterfair Workum uitgesteld
 • Op de weegschaal van de Tijd
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 26 - 03 - 2013 - Fraaie lingeriezaak aan het Noard

   

   

  Albert Schootstra

   

  Workum heeft er een nieuwe lingeriezaak bij en dat is zonder enige twijfel een prachtig bericht. Aanstaande maandag wordt in de namiddag ‘Leaf foar liif’ van Antje van der Velde-van Rijs (2 maart 1956) officieel geopend voor genodigden en vanaf de dag erna, dinsdag 26 maart dus, om 9.30 uur in de ochtend zijn de klanten dan van harte welkom in het voor vrijwel alle Workumers zo vertrouwde pand aan het Noard 45. Antje vult eigenlijk de leemte op die aan hetzelfde Noard is ontstaan toen Carla’s Lingerie, even verderop richting Merk, de deuren indertijd heeft moeten sluiten. De goede relatie tussen Carla en Antje heeft daaronder overigens geenszins geleden. “Carla winsket my in hiel soad súkses,” vertelt Antje, “en dat fyn ik super.” Zaterdag 19 januari jl. sloot haar sigarenmagazijn annex cd-speciaalzaak en souvenirwinkel de deuren en inmiddels wordt Noard 45 omgetoverd tot een waar modeparadijs. En dat het heel mooi wordt is al wel te zien, al zijn de werkzaamheden op het moment dat dit geschreven wordt uiteraard nog niet allemaal afgerond. ‘Leaf foar liif”, een prachtige Friese naam die helemaal bij Antje (haar doopnaam, voor ons als Workumers is het altijd Antsje) past, is van dinsdag tot en met zaterdag open van 9.30 uur tot 18.00 uur. Bovendien kan men er op de vrijdagse koopavond tot 21.00 uur terecht. Aan sluitingen tussen de middag en op vrijdag ‘tussen de avond’ doet Antje niet. “Ach nee, ik wenje by de saak, no. Moat ik alle ljochten wer út- en oandwaan, dat nimt hast mear tiid as ien te helpen. Ik kin no moarns wol letter. Doe’t Poiesz hjirre noch wie (op het Noard dus, red.) wie ik moarns altyd om acht oere iepen en dêrnei is dat wol in kertierke letter wurden, mar goed.” Donderdagavond 28 maart geeft Antje met ‘Leaf foar liif’ al een modeshow samen met modehuis F. M. de Boer. De show vindt plaats in het laatstgenoemde modehuis en begint om 19.00 uur. Daarna zijn beide winkels – F. M. de Boer en ‘Leaf foar liif’ dus – tot 22.00 uur open zodat geïnteresseerden nog ruimschoots de gelegenheid hebben om iets aan te schaffen. 

   

  Hierboven is sprake van een ‘prachtig bericht’. En dat niet alleen omdat het uiteraard mooi is dat een dergelijke lingeriewinkel er komt, maar ook dat deze aan het Noard is gehuisvest. Het gedeelte van deze straat waaraan de zaak van Antje ligt kan best een ‘injectie’ gebruiken. En tenslotte is het zo mooi dat het juist Antsje is (we gebruiken haar Friese naam verder maar) die deze nieuwe onderneming van de grond tilt. Als er íemand is die het ondernemen tot haar tweede natuur heeft gemaakt dan is zij het wel. En dan is ze ook nog eens zeer sympathiek en hulpvaardig, zoals in de stad wel wijd en zijd bekend is. Als je haar complimenteert met de nieuwe onderneming blijft ze bescheiden, maar straalt het plezier haar intussen uit de ogen. “Mar wat moatte je dan? Ik haw hjirre in prachtich pân op in

  moaie lokaasje en ik wenje der by. En ik wol noch tsien jier troch.” Ze prijst intussen haar vriendin Sylvia Hania uit Easterein. Deze dochter van de in Workum zo bekende wijlen Pier Hania en zijn echtgenote Jelly die nu in Sneek woont, zette haar eigenlijk als eerste op het spoor van de lingerie toen bleek dat Carla’s Lingerie de deuren ging sluiten. “Sy hat al in hiel soad dingen foar my útsocht en úttocht en sy makket ek de webside foar de nije saak. Geweldich!” Maar ze heeft ook veel lovende woorden over voor haar kinderen Jetske en Hette en hun wederhelften. “It is fantastysk hoe’t de bern my helpe.” En dan vormt ze natuurlijk een goed span met haar man Jan van der Velde, met wie ze sinds 1975 is getrouwd. Ook hij moet uiteraard met ere worden genoemd.

  Vanaf 1982, 31 jaar lang dus, heeft ze de sigarenzaak op het Noard gedreven. Inmiddels is ze met het pand Noard 45 ‘vergroeid’, zoon Hette van Jan en haar is er zelfs geboren. “Ik haw in prachtige tiid hân yn de tabak en ik haw it altyd mei in hiel soad nocht dien. Ik wie faak oan it wurk, mar ik wie wol altyd thús. Ik wie ek noait te beroerd om kaarten foar eveneminten en konserten en sa te ferkeapjen. Sûvenirs, cd’s en tassen binne der doe bykommen.” Maar hoe gaat het in het zakenleven? Antsje moest vaststellen dat de ‘tabak’ steeds meer onder maatschappelijke druk komt te staan – en met die tabak alleen red je het trouwens in een winkel als de hare ook niet – en dat de cd’s voortdurend meer concurrentie krijgen van andere geluidsdragers waarvoor je maar amper naar een winkel hoeft. De souvenirs zijn op veel meer plaatsen te verkrijgen nu in Workum – gelukkig – steeds meer mooie en ‘smûke’ winkeltjes te vinden zijn. Maar in de zomer liep haar sigarenmagazijn goed. “Om dy trije moanne yn ’t jier hie ik net feroarje hoegd. Mar do moatst wol oerlibje yn dy oare njoggen moanne. En de tabak is in artikel dêrst omloopsnelheid yn hawwe moatst. Dêr komt by dat de loop der hjirre út is sûnt Poiesz fuort is. In soad minsken kamen earst even by my en dan giene se nei Poiesz. De klanten gunden it my echt en sa moat it wêze ast ûndernimmer bist. Se moatte it dy gunne. Ik haw wol muoite hân om ôfskie te nimmen fan de fêste klanten. It wie sa gesellich, altyd efkes in praatsje en sa en no fielt it datst se oan har lot oerlitten hast. Mar ja, oan ‘e oare kant, in tabakswinkel is ek net mear ‘overdraagbaar’ oan bygelyks de bern. Mar hoe dat wêze mei, ik fiel foar de linzjery, ik haw der hielendal sin oan. Ik hie noait tocht dat de linzjery nochris myn passy wurde soe, mar it is al sa.” Antsje is intussen duidelijk over haar bedoelingen met de nieuwe zaak: “Wolst de minsken fijn en gelokkich de saak wer útgean litte.”

   

  De nieuwe onderneming heeft als kernwoorden en -doelen drie zaken: lingerie, badmode en nachtmode. Ze verkoopt echter ook herenondergoed. Mogelijkerwijs wordt dat in de toekomst nog uitgebreid met nachtmode voor heren, maar dat is nog even afwachten. Bij haar zijn ook bh’s voor borstprotheses te krijgen en dat is tegenwoordig helaas een belangrijk gegeven. “It is in opsje,” vertelt Antsje, “my te spesjalisearjen yn it oanpassen fan boarstprotheses. Yn gefallen as by boarstprotheses wolst fansels diskreet holpen wurde. No, dat kin by my op ôfspraak. Mar om hokfoar reden dan ek, do kinst so wie so in ôfspraak meitsje. Ik gean der foar en ik bliuw gewoan Antsje. Dêrom woe ik de nije saak ek beslist gjin Frânske namme of sa jaan.”      

   

  Intussen leent het leven van Antsje zich moeiteloos voor een filmscript. Neem nu haar intrede in de wereld van de sigaren en sigaretten. “Ik holp Sikkema wolris,” vertelt ze, doelend op Meindert Sikkema die de winkel vóór haar dreef. “Ik hie doe in dochterke fan in heal jier (Jetske dus, red.) en dy naam ik dan mei en dan passe ik ek op ’e bern fan Sikkema.” De laatste, de oudere Workumers zullen hem nog wel kennen, hield met de winkel op en Antsje nam deze over. Door het helpen van Sikkema had Antsje dus al ervaring met de tabakssector en bij haar overstap naar de lingerie ging het niet anders. Ze heeft al meer dan eens modeshows ‘gelopen’, shows waarbij ook Carla’s Lingerie betrokken was. Wat hier maar gezegd wil zijn: helemáál een vreemde in het Jeruzalem van de lingerie is ze nu ook weer niet. Maar wie zou vroeger gedacht hebben dat ze nog eens in die lingerie zou belanden? “Ik wie altyd by heit op ‘e pleats. Heit (wijlen Hette van Rijs, red.) buorke op ‘e Lange Leane by de mole. Ik wie altyd yn ’t bûthús. As ik sneons mar foar ús mem ôfwasken hie, dan mocht ik daliks wer nei ’t bûthús. Ik molk moarns en jûns altyd mei ús heit.” Antsje wilde naar de landbouwschool in Workum maar dat wilden haar ouders niet omdat op deze school volgens hen verder geen meisjes zaten. “Dat doe moast ik nei de mavo en dêr fûn ik neat oan. Ik ha doe myn bêst net dien en doe bleau ik sitten. Yntusken hiene heit en mem ûntdutsen dat der noch in famke op ‘e lânbouskoal-le siet en doe mocht ik der gelokkich wol hinne. Ik haw it diploma helle en doe haw ik noch sân jier hjirre yn Warkum op ‘e suvelfabryk wurke, op kantoar. Dat passe fansels hielendal by my.”

   

  Enfin, nu slaat Antsje na het boerenbedrijf, de ‘suvelfabryk’ en de tabaksverkoop opnieuw een andere weg in. Veel succes, Antsje! 

  Bron: Workumer Krant Friso                                         << Terug
  Touristinfo

  Klameare Workum    Organische meststoffen Culterra    
  Makelaardij P.J. de Jong    Workumer Jachtservice    
  NEDCAD    Tapijthal Workum    
  Thijs van der Meer Slagerij    Jopie Huisman Museum    
  Op de hoek van de stal    Hunia's Drukkerij    
  De Jong Workum Financieel Advies    link naar groenbloem    
  Bouma kraanverhuur