FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 04 - 04 - 2013 - Ruimtelijke kwaliteit

  Súdwest-Fryslân maakt werk van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap

   

  De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân legt in een visie de ruimtelijke kwaliteit van het landschap in haar gemeente vast.

   

  In de visie ruimtelijke kwaliteit, die de naam ‘Mei soarch foar ús lânskip’ heeft meegekregen,  wordt aangegeven op welke wijze de gemeente ontwikkelingen wil sturen en op een zo goed mogelijke manier een plek wil geven in het landschap. Dat is het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

   

  De enorme openheid maakt het landschap van de gemeente Súdwest-Fryslân uniek in Nederland. Dat was ook één van de redenen waarom het rijk in 2005 de zuidwesthoek van de provincie aanwees als Nationaal Landschap. De rijksoverheid ziet het echter niet meer als zin verantwoordelijkheid de Nationale Landschappen te ondersteunen. De meeste provincies willen dit beleid toch voortzetten. Ook de gemeente Súdwest-Fryslân ziet het belang van de zorg voor de kwaliteit van het landschap in. De gemeente heeft daarom zijn beleid over de ontwikkelingen in het landschap in een visie vastgelegd.

   

  Dit betekent niet dat de gemeente het landschap op slot wil zetten. Om bijvoorbeeld die enorme openheid in stand te kunnen houden, wil de gemeente nieuwe ontwikkelingen niet midden in die open ruimte toestaan. Nieuwe ontwikkelingen komen zoveel mogelijk aan de rand van een dorp of stad of op lege plekken binnen dorp of stad.

   

  De gemeente noemt in de visie ook het belang van authenticiteit en eenvoud. De afwisseling van steden en dorpen met ieder een eigen sfeer en identiteit is een belangrijke kwaliteit als het om de authenticiteit, de belevingswaarde van het landschap gaat. Daarnaast is deze belevingswaarde ook gebaat bij een zekere vorm van terughoudendheid. Bijvoorbeeld in de vorm van eenvoudige smalle paadjes en bruggetjes in het open landschap en langs de meren.

   

  Aan de andere kant moet behoud van authenticiteit en eenvoud vernieuwing niet in de weg staan. De gemeente hoeft geen openluchtmuseum te worden. Waar de mogelijkheid zich voordoet moet ook ruimte zijn voor moderne architectuur, dynamiek en experiment. Vooral in de steden van de gemeente. Maar ook in de dorpen en in het landschap, dan van een andere schaal dan in de stad. Een contrast kan soms kwaliteit opleveren. Kijk naar de Afsluitdijk. Die zorgt voor een inbreuk op de openheid van de voormalige Zuiderzee. Maar de dijk op zich is van een dusdanige monumentale vormgeving dat de kwaliteit ervan op die plek breed wordt gewaardeerd.

  “Daar waar mogelijk zullen we de grootse openheid van het gebied koesteren en versterken”, aldus wethouder Akkerman. “Ook de identiteit van de dorpen en steden zijn waardevol, maar er is wel degelijk ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Die moeten we als gemeente wel actief sturen zodat we de kwaliteiten van het landschap zelfs kunnen versterken”.

     << Terug
  Touristinfo

  De Jong Workum Financieel Advies    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Op de hoek van de stal    Fasion by Fre    
  Glashandel Sneek    NEDCAD    
  Bouma kraanverhuur    Klameare Workum    
  Workumer Jachtservice    link naar groenbloem    
  Touwspecialist    Roelof Fopma    
  Makelaardij P.J. de Jong