FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 04 - 04 - 2013 - AWBZ-begeleiding

  Samenwerkende gemeenten leren cliënten AWBZ-begeleiding kennen

  Hoeveel mensen maken gebruik van begeleiding via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wat voor soort begeleiding is dit en wat betekent het voor deze inwoners als het zou vervallen? De gemeenten De Friese Meren, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân hebben gezamenlijk een stevige inventarisatie gemaakt van de AWBZ-begeleiding in de regio.

   

  Wethouder Sjoerd Tolsma van Súdwest-Fryslân: “Deze nulmeting geeft een goed inzicht in de soorten begeleiding die er zijn en in het aantal mensen dat er gebruik van maakt.” De gemeenten hebben dit onderzoek gedaan, omdat de begeleiding die nu via de AWBZ loopt overgaat naar de Wmo. Taken die het Rijk nu uitvoert, worden straks gemeentelijke taken. De nulmeting is een basis voor verdere beleidsontwikkeling. Het uitgangspunt daarbij is dat de inwoner zelf verantwoordelijk is voor het eigen welzijn en de eigen welvaart, tenzij dat niet mogelijk is.  
   
  Nulmeting
  De nulmeting is gemaakt op basis van
  kwantitatieve gegevens van de doelgroepen, literatuur- en documentatieonderzoek. Daarnaast zijn onderzoeken gebruikt naar AWBZ-cliënten door Mienskipssoarch Boarnsterhim en cliëntenbestanden en budgetten door KWIZ Groningen. Ook zijn werkbe­zoeken gebracht aan een aantal zorgaanbieders. Zij hebben tevens vragenlijsten ingevuld.


  Werkbezoeken

  De werkbezoeken waren vooral bedoeld om een beeld te krijgen van de doelgroep en om van de huidige aanbieders te horen hoe zij bezig zijn te anticiperen op de overheveling van de begeleiding naar de Wmo en de mogelijke kansen op vernieuwing en bezuiniging. De werkbezoeken maakten een grote indruk. “We wilden deze indruk zichtbaar maken en overdragen, door ook de mens achter alle cijfers te laten zien,” aldus wethouder Tolsma. Daarom is bij de nulmeting een korte film gemaakt. “We hebben een aantal instellingen gevraagd of hun cliënten ambassadeur wilden zijn voor het onderdeel begeleiding. Daar is enthousiast op gereageerd. Daar willen we hen hartelijk voor bedanken.”

  Oproep deelname aan Expertteam
  Het intergemeentelijke projectteam AWBZ naar de Wmo blijft het van belang vinden dat deskundigen met hun meedenken over forse uitdagingen op het terrein van begeleiding, maar ook persoonlijke verzorging en de omvorming van de Hulp bij het huishouden. Wethouder Tolsma: “Ik doe namens de samenwerkende gemeenten graag de oproep aan maatschappe­lijke instellingen en zorgaanbieders om zich aan te melden voor een expertteam en samen met de gemeenten vorm te geven aan een nieuw sociaal domein.”  << Terug
  Touristinfo

  Bouma kraanverhuur    Makelaardij P.J. de Jong    
  link naar groenbloem    NEDCAD    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Organische meststoffen Culterra    
  De Jong Workum Financieel Advies    Touwspecialist    
  Thijs van der Meer Slagerij    Glashandel Sneek    
  Op de hoek van de stal    Klameare Workum    
  Workumer Jachtservice