FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
 • Jubileum Winterfair Workum uitgesteld
 • Op de weegschaal van de Tijd
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 10 - 04 - 2013 - Kapitaalgoederen

     € 2,4 miljoen extra voor beheer en onderhoud kapitaalgoederen

  Het college van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft de beleidsnotitie Kapitaalgoederen vastgesteld. De gemeenteraad behandelt deze notitie in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten op 23 april. De raad neemt een besluit tijdens de raadsvergadering van 16 mei.

  De gemeente Súdwest-Fryslân heeft voor bijna 4 miljard aan kapitaalgoederen op en in haar grondgebied. Het gaat hier om de investeringen in de openbare ruimte, zoals wegen, bruggen, riolering, verlichting, groen, oevers en gebouwen.

  Deze kapitaalgoederen dragen voor een belangrijk deel bij aan het functioneren van de samenleving en de economie van het gebied. Daarom is het van groot belang dat ze op een goede manier onderhouden worden.

  In de Beleidsnotitie Kapitaalgoederen wordt in grote lijnen aangegeven hoe het beheer en onderhoud door de gemeente wordt uitgevoerd. Na de vaststelling van deze notitie zal opdracht gegeven worden voor het opstellen van meer gedetailleerde beleidstukken over het beheer en onderhoud per kapitaalgoed.

  De gemeenteraad heeft in de kaderstellende fase van de beleidsnotitie gekozen voor onderhoudsniveau gemiddeld basis, waarmee op langere termijn een financieel gedegen situatie ontstaat. Door bezuiniging op de ingroei van de budgetten staat de financiering echter onder druk. Voor het uitvoeren van groot onderhoud is structureel nog niet genoeg geld aanwezig. Dit komt ook doordat groot onderhoud in de voormalige gemeenten vaak incidenteel werd gefinancierd.

  Bij sommige kapitaalgoederen, zoals wegen, oevers en bruggen, zijn achterstanden aanwezig. Om de meest urgente achterstanden in het onderhoud weg te werken is er op korte termijn extra geld nodig. Daarom wordt tijdens de behandeling van de Beleidsnotitie Kapitaalgoederen ook een aanvraag bij de gemeenteraad ingediend om € 2,4 miljoen extra budget beschikbaar te stellen vanuit de bestemmingsreserve Kapitaalgoederen. Dit geld zal onder ander ingezet worden voor het uitvoeren van extra baggerwerk, in samenwerking met de provincie, ten behoeve van de overdracht van vaarwegen. Ook wordt het geld ingezet voor achterstallig onderhoud aan wegen, kaden, gemeentelijke gebouwen en voor de verbetering van groen.

     << Terug
  Touristinfo

  Tapijthal Workum    Jopie Huisman Museum    
  Hunia's Drukkerij    Thijs van der Meer Slagerij    
  Makelaardij P.J. de Jong    Roelof Fopma    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Workumer Jachtservice    
  Klameare Workum    link naar groenbloem    
  Bouma kraanverhuur    Fasion by Fre    
  Op de hoek van de stal