FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 11 - 04 - 2013 - IJsclub en Fûgelwacht

  IJsclub en Fûgelwacht op de bres voor greidefûgels


  Stevige oostelijke winden, temperaturen die 's nachts nog beneden het vriespunt liggen. De mens heeft het er moeilijk mee, maar onze greidefûigels eveneens. Op de meest onverwachte plekken, zelfs midden in de bebouwde kom - o.a. op en bij de Stêdspôlle - zie je hier en daar een 'gersfûgel', zoals de kievit in een van de gedichten wordt genoemd van de op 7 maart jongstleden overleden Fryske dichter Tsjebbe Hettinga, befaamd om zijn lange epische gedichten en zijn unieke voordracht. Die boodschappers, naast de gersfûgel ook de grutto, de kemphaan, etcetera, van de op komst zijnde ‘maeitiid' en zomer hebben ingevolge hun instinct in hun zuidelijke regio hun 'valies' gepakt en zijn afgevlogen naar hun zomerverblijven, met wetend dat Jûkelburd hier met zomaar zijn verlies van de afgelopen winter wilde accepteren. Met venijnige koufronten, plaagstoten, plaatst hij de trekkers, die toch al moeite hebben om zich in onze huidige wereld staande te houden, voor grote problemen. In minimale aantallen zijn de eerste 'diehards' onder de trekvogels gearriveerd, maar voedsel is nauwelijks voorhanden in de harde door de snijdende wind uitgedroogde aardkorst. Om daar iets aan te does nam Ysbrand Galema, voorzitter van de fûgelwacht Warkum en Omkriten, contact op met de IJsclub Workum in de persoon van Willem Boersma, die geheel onbezoldigd al jaren als ijsmeester aan de ijsclub verbonden is. Daarnaast is hij, zoals ingewijden weten, (bijna) dagelijks in de velden rondom Workum te vinden als gids van It Fryske Gea.
  Standaard zijn de meeste ijsclubs wel rond 1 maart ijsvrij, in die zin dat de ijsbanen dan droog zijn of worden gezet. Ook was dat in Workum het geval. Door de geschetste weersomstandigheden werd de situatie voor onze greidefûgels als bedreigend gezien. Daarom opperde in het paasweekeinde de voorzitter van de fûigelwachters en nazorgers, want dat ze zijn ook, het idee of het mogelijk zou zijn om de ijsbaan tijdelijk weer een natte enclave - foerageergebied dus - te laten worden; om een soort van tijdelijke voedselbank op te zetten. Er zijn, en dat spreekt boekdelen, veel gemeenten op wier gronden daarom binnen de voor het eierzoeken vastgestelde termijn nog niet een eerste kievitsei is gevonden!
  Het voorstel van Ysbrand Galema viel bij Willem Boersma in goede aarde. Hij nam direct contact op met het bestuur van de IJsvereniging en legde de idee, vraag, van de Fûgelwacht voor. Met enthousiasme kreeg Willem de vrije hand om de daarvoor benodigde zaken, bijvoorbeeld het waterpeil, te regelen. De schuif in de Polkefeart werd open gezet, omdat het buitenwater daar redelijk hoog staat. Aan de oostkant werd de afstroomschuif gesloten. Zonder inzet van mechanische krachten werd zo de ijsbaan herschapen in een tijdelijke drasplas, een soort van oase - maar geen fata morgana dus - in een momenteel subarctisch landschap. Hier en daar staat het gras `splis'. Op andere plekken is het niet meer te zien en ertussenin zijn van water doortrokken droge stukken, zodat er voor 'elcke vogel wat veils' is gemaakt. Het had al snel effect, vertelde een opgetogen mede-initiatiefnemer. Grutto's paraderen in de ondiepten, eenden hebben ook de kans aangegrepen om in het 'splisse' landschap iets van hun gading op te scharrelen. Zelfs zijn er, naast kieviten, kemphanen, op doorreis naar noordelijker streken, neergestreken. Bovendien lies een enkele tureluur zich horen. Zolang de situatie voortduurt kan, aldus Willem Boersma, de ijsbaan in deze conditie worden gehouden, want is niet bestemd om als boerenproductieland te dienen, en biedt zo gelegenheid aan de greidefûgels om op adem te komen en hun conditie op te kalefateren. (JpdHzn)
  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  link naar groenbloem    Jopie Huisman Museum    
  Klameare Workum    Makelaardij P.J. de Jong    
  Bouma kraanverhuur    De Jong Workum Financieel Advies    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Roelof Fopma    
  NEDCAD    Hunia's Drukkerij    
  Fasion by Fre    Workumer Jachtservice    
  Tapijthal Workum