FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 11 - 04 - 2013 - Afscheid Weerstra

  Begrafenisvereniging is in rustig vaarwater.

  De agenda van de jaarvergadering van de Begrafenis- en Crematievereniging Workum en omstreken werd afgelopen donderdagavond door voorzitter Hielke Althuis vlot afgewerkt. Voor het merendeel kon hij met hamerslag de geagendeerde onderwerpen de revue laten passeren. Het is dan ook geen verontrustend jaar geweest en dat bleek uit de notulen en het daaraan gelieerde jaarverslag, keurig verzorgd en voorgelezen door secretaris Elske Folkertsma.

  Aftredend bestuurslid is Johan Weerstra. Hij heeft na vijftien jaren trouwe dienst besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Voorzitter Althuis spreekt lovende woorden over Weerstra en dankt hem voor zijn betrokkenheid en waardevolle inbreng, waarna Weerstra door bestuurslid Ytsje van de Lageweg in de bloemetjes wordt gezet en een enveloppe met inhoud ontvangt. Unaniem is op voordracht van het bestuur in zijn functie Anneke van der Velde benoemd. Aftredend en herkiesbaar is voorzitter Althuis. Hij tekent voor nog eens vijf jaren.

  De notulen en het jaarverslag lieten dus traditioneel nog even het afgelopen jaar passeren. In dat afgelopen jaar is een poule van zes bodes opgestart, zodat de leden nu de vrije keuze hebben. Er zijn vanuit een werkgroep ideeën geopperd voor een aula in de nieuwe Klameare. Hierover is een brainstormsessie geweest, maar er zijn geen nadere plannen gemaakt. Zodra de begrafenisvereniging hierover meer informatie heeft, kunnen geïnteresseerden dit nalezen op de website.

  Verder bleek uit het verslag dat in het jaar 2012 26 begrafenissen werden verzorgd voor leden, terwijl viermaal voor niet-leden de hulp van de vereniging werd ingeroepen. Momenteel heeft de vereniging 1938 leden. Voor meer informatie over de vereniging kunt u overigens ook terecht op de website www.uitvaartworkum.nl. Als slotakkoord van deze verslaglegging werd gememoreerd dat de medewerkers en andere vrijwilligers met Kerst een attentie hebben ontvangen.

  Bij het punt mededelingen meldde de voorzitter dat is afgezien van contracten met Nuvema, dit na berichten van de AFM. Verder kwamen Federatie en Nardus (het landelijk overkoepelend orgaan) aan de orde en vroeg men zich of het lidmaatschap van beide instanties noodzakelijk is, ook gelet op de recente perikelen. Het bestuur maakt (tijdelijk) geen financiën over aan beide organisaties, totdat meer duidelijkheid is rondom deze perikelen.

  De financiën van de vereniging zijn correct beheerd door penningmeester Douwe Tjerkstra. De balans- en exploitatierekening over 2012 later een positief saldo zien, dat aan het kapitaal werd toegevoegd. De boeken zijn door de kascommissie gecontroleerd en administratiekantoor Westendorp had er voor de vergadering een handzaam rapport van gemaakt, waaruit de herkomst en besteding van de gelden goed zijn af te leiden. Geen wonder dat de kascontrole verricht door Minne Boschma en Dineke de Zwart - Folkertsma, akkoord ging met, de voor De Zwart zo vertrouwende, boeken.

  De rondvraag leidde niet tot discussies. Drager Hans Hylkema gaf het bestuur een suggestie over het gebruik van de rijdende baar. Het bestuur zal deze suggestie meenemen in zijn bestuursvergadering. Aftredend bestuurslid Weerstra dankte het bestuur en alle vrijwilligers voor de samenwerking en nam op passende wijze afscheid.

  Daarna mocht de voorzitter - die na zijn opening traditiegetrouw stilstond bij de leden die de vereniging in het afgelopen jaar ontvielen en hen herdacht met het noemen van hun namen, aansluitend een ogenblik stilte in ach nam - deze bijeenkomst na ruim een uur afsluiten met dank voor komst en inbreng.

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Jopie Huisman Museum    Bouma kraanverhuur    
  Thijs van der Meer Slagerij    Fasion by Fre    
  NEDCAD    link naar groenbloem    
  Klameare Workum    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Roelof Fopma    Tapijthal Workum    
  Hunia's Drukkerij    Glashandel Sneek    
  Workumer Jachtservice