FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 17 - 04 - 2013 - Behoedzaam manoeuvreren werpt vruchten af

  Het Strategisch Beleidsplan voor de oudheidkundige vereniging 'Warkums Erfskip' vormde de hoofdmoot eigenlijk van de jaarvergadering van de vereniging die zich ten doel stelt de geschiedenis van Workum middels een museum en een archief levend te houden. Na het openingswoord van Jaap Kerkhoven, sinds vorig jaar voorzitter als opvolger van Rutger Fopma, werden de agendapunten in kort bestek afgehandeld. De door aftredend secretaris Jacob E.


  Engelien Bouma-Gaastra overhandigt de bloemen aan de scheidende sekretaris Jacob Dijkstra.
  Dijkstra - die voor zijn jarenlange inzet een enveloppe met inhoud kreeg overhandigd - aan het papier toevertrouwde neerslag van de gebeurtenissen van het jaar 2012 werd bij hamerslag, zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Zijn beoogde opvolger, Bert Wolters, werkzaam in het onderwijs, werd op voorstel van het bestuur door de aanwezigen - die de kleine zaal in de Klameare makkelijk kon herbergen - bij acclamatie benoemd. Het financiële jaarverslag van Gerrit Twijnstra, de man die al sinds 1990 de penningen, nu veelal alleen maar op bankafschriften aanwezig, onder zijn beheer heeft, vormden evenmin punt van discussie. Uit zijn toelichting bleek waarvoor het exploitatieoverschot zal worden aangewend, namelijk voor de aanschaf van touchscreens (feifinsters), die het educatieve karakter van een tentoonstelling ondersteunen met achterliggende informatie over het getoonde object. Verder bleek dat de vereniging (de)montabele panelen en een ophangsysteem heeft aangekocht die in de expositieruimte kunnen worden gebruikt en zo meer ruimte creëren. De thans lopende tentoonstelling 'wonen in wijk C' heeft het kunnen redden met een zeer bescheiden budget en dat is voornamelijk een gevolg van het feit dat er zeer veel werk is verzet door de vrijwilligers die de grondslag ervan hebben gelegd. In het verenigingsboekjaar werd de collectie verrijkt door de aankoop van vier zilveren lepeltjes, die werden vervaardigd door de Workumer zilversmid Reekers. Verder werden promotie-artikelen aangekocht van mevrouw Antje van der Velde, die haar winkel in sigaretten en souvenirs en andere daaraan gelieerde artikelen 'inruilde' voor een winkel in lingerie. Zij moest dus haar voorraad van 'smokersark en snypsnaren' van de hand doen. Als altijd zorgde de verkoop van de Workumer Kalender voor een bestendige bron van inkomsten. De baten van deze 'nijsgjirrige' historische fotogalerij overtreffen nog altijd de productiekosten. De al genoemde feifinsterplannen zorgden ook voor toestroom van gelden uit daartoe benaderde fondsen, waardoor het mogelijk zal zijn om zonder veel eigen geld dit project gestalte te geven. Zonder commentaar was eveneens het verslag van de kascommissie. Het voorstel van woordvoerder en tevens aftredend commissielid Piet Gaastra om Gerrit Twijnstra - nog betrouwbaarder dan the Bank of England, want daar hoor je niet veel meer over - van zijn beheer over dat jaar te ontheffen, werd met applaus onderstreept. Maurits Hettinga kreeg als nieuwe secondant de zich spontaan aanmeldende Maikel Galema, de man die op de hoek van het Dwarsnoard - de winkel fan Vogelzang - zich onder meer bezig houdt met familie(stamboom)onderzoek.

  Het beleidsplan zorgde voor een aangename en  beschaafde discussie. Duidelijk bleek dat het bestuur weer de kant op wil die oorspronkelijk als doelstelling in het vaandel is aangebracht: de museale functie herstellen. Grote vraag daarbij natuurlijk: Op welke locatie. De collectie is dusdanig van omvang, dat de Waag inmiddels niet een ideale expositieruimte is. Bovendien is dit onderkomen tenminste de bovenverdieping waar 'het' allemaal gebeurt, voor rolstoelers, rollatorgebruikers, moeilijk toegankelijk. Daarnaast wil men de archieffunctie behouden, die in de loop der tijd als een soort van blindedarm is aangegroeid. Een belangrijk bestanddeel van die ambitie hangt natuurlijk af van de locatie die daarvoor op termijn beschikbaar zal zijn. In het verlengde van die nu latent aanwezige ambities zal de vereniging trachten weer het certificaat 'Geregistreerd Museum' binnen te halen. Daarvoor moet veel werk worden verzet, maar met het oog op de toekomst is dat de moeite waard, aldus de voorzitter. Bovendien blijkt uit publicaties en wandelgangen dat de gemeente subsidiëring van musea verbindt of zal verbinden aan het bezit van dit certificaat. Dat de hulp van vrijwilligers daarbij onontbeerlijk is, en de bestuursleden zijn daarvan de eersten die in die frontlinie opereren, deed een bezoeker opmerken om het vrijwilligersbeleid van de vereniging wat explicieter in het beleidsplan op te nemen. Samenvattend, aldus de rustig formulerende voorzitter Kerkhoven, gaan we onze gedachten over gerichter werken aan de toekomst van Warkums Erfskip op basis van dit praatstuk uitwerken. Daarbij willen we ook de achtergronden van gebeurtenissen, voorwerpen, archiefstukken, de verhalen die achter de collectie zitten niet uit het oog verliezen. Dat archief zal behulpzaam kunnen zijn om publicaties over Warkums erfskip te ondersteunen. Hopelijk zal de nieuwe koers, waarvan de tentoonstelling 'Wonen in wijk C' een voorproefje is - er is enorm veel werk door sneupers en anderen voor verzet - resulteren in toenemende bezoekersaantallen.

  Met deze ontboezemingen en verlangens naar een nieuwe toekomst voor Warkums Erfskip kwam er een einde aan een in harmonie verlopen, in positieve gedachtewisselingen uitmondende bijeenkomst.

  (jpdHzn)  << Terug
  Touristinfo

  Workumer Jachtservice    Op de hoek van de stal    
  Thijs van der Meer Slagerij    Hunia's Drukkerij    
  Organische meststoffen Culterra    link naar groenbloem    
  Bouma kraanverhuur    Glashandel Sneek    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Makelaardij P.J. de Jong    
  Fasion by Fre    Jopie Huisman Museum    
  De Jong Workum Financieel Advies