FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Morgen oud papier
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
 • Nieuwe losplaats melkwagens in Workum
 • Workum en het vinden van een speekselk
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 28 - 04 - 2013 - Eindelijk bouw skatebaan

  Kitty Postma

  Op maandag 22 april vond de - matig bezochte - jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Plaatselijk Belang Workum plaats. De gebruikelijke onderwerpen als jaarverslag, notulen vorige vergadering, en financiën werden in rap tempo doorgenomen. Er vond een Bestuurswisseling plaats: Joke de


  Joke de Jong en Theunis Wouda nemen afscheid van Plaaselijk belang
  Klik op foto voor foto's van Henk Gorter

  Jong en Theunis Wouda namen afscheid. Theunis Wouda wordt voorzitter van Promotie Workum. Jacob v.d. Valk (voorzitter) dankt hen beiden hartelijk voor hun jarenlange tomeloze enthousiasme en de correcte wijze waarop zij zich voor Plaatselijk Belang hebben ingezet. Hij wenste hen beiden veel succes in de toekomst en overhandigde bloemen en een attentie. Rients de Jager is herkozen voor een volgende termijn. Corrianna Agricola heeft zich gemeld als kandidaat en is met algemene stemmen gekozen en verwelkomd.

  In de pauze werden de aanwezigen verrast door een viertal jongens op skateboarden die toiletpapier voor de IJsclub te koop aanboden. Er werden goede zaken gedaan. Aanleiding tot deze actie is de start van de bouw van de skatebaan die er nu eindelijk na 22 jaar gaat komen op het terrein van de IJsclub. De oplevering is in de laatste week van juni gepland. Door 2 van de aanwezige skaters (Jense Bootsma en Jesse Hunia), de voorzitter van de IJsclub (Durk de Boer) en de voorzitter van PB (Jacob v.d. Valk), werd een convenant ondertekend waarin staat dat de skaters, de IJsclub en Plaatselijk Belang gezamenlijk zullen zorg dragen voor een goed gebruik.

  Vervolgens werd de stand van zaken rond het Masterplan besproken. De komende periode zullen de details ingevuld worden en met de direct omwonenden, daar waar van toepassing, worden overlegd. Naar verwachting zal er in juni door de Gemeente een informatieavond voor alle inwoners worden georganiseerd waarin de plannen rondom de Klameare en de Stedspôle en de status ervan worden gepresenteerd. PB beloofde de tijdens de vergadering gestelde vragen aan de projectleider van de Gemeente door te geven. Ook de aanwezige vertegenwoordigers van de Gemeente zullen hiervoor aandacht vragen. Over de plannen rond It Soal is op dit moment niet veel nieuws bekend. Wat betreft het behoud van het zwembad neemt de Raad in juni een beslissing. Al geruime tijd is PB zeer actief met het vinden van goede mogelijkheden om het zwembad voor Workum te behouden. Zo wordt er gewerkt aan een voorstel waarin het zwembad en de sporthal gelaagd worden gebouwd. Onderzocht wordt of er gebruik gemaakt kan worden van de restwarmte van de zuivelfabriek. Wat de exploitatie betreft wordt onderzocht of de 'omnivariant' die ooit eerder werd toegepast in Workum, weer kan worden opgestart. Dit met behulp van alle sportverenigingen en vrijwilligers.

  De website 'Workum.nl' - ooit geïnitieerd door PB - gaat nu als zelfstandige stichting verder. De voorzitter wenste de leden van Workum.nl heel veel succes. Zij hebben bewezen een grote mate van deskundigheid en enthousiasme te hebben. De site wordt dagelijks door ca 500 bezoekers bezocht.

  Namens de Kunstkring presenteerden Henk de Boer en Cees van Stam aan de hand van een PowerPoint- presentatie een aantal ideeën die zij met de Gemeente willen gaan bespreken in het kader van Workum Stad van Kunst en Cultuur, een van de thema's van de Stadsvisie en het Masterplan. Plannen om Workum 'aan te kleden' waardoor zichtbaar gemaakt wordt dat er ook op kunstgebied veel te beleven valt.

  Tijdens de rondvraag meldde de directeur van de Rabobank Workum dat de pinautomaat van de Friesland Bank op de Merk na de definitieve overname in 2014, om veiligheidsredenen helaas zal verdwijnen.

  De voorzitter eindigde de vergadering met de toezegging dat alle vragen, opmerkingen en suggesties richting Gemeente door PB zullen worden opgepakt. Hij bedankte tot slot alle aanwezigen voor hun betrokkenheid.  << Terug
  Touristinfo

  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Organische meststoffen Culterra    
  De Jong Workum Financieel Advies    Glashandel Sneek    
  Fasion by Fre    NEDCAD    
  Op de hoek van de stal    Klameare Workum    
  Hunia's Drukkerij    Touwspecialist    
  link naar groenbloem    Tapijthal Workum    
  Jopie Huisman Museum