FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 08 - 05 - 2013 - Bestemmingsplan It Soal opgeschort

  Onlangs behandelde de Raad van State de door de gemeente SWF goedgekeurde wijziging op het bestemmingsplan ten behoeve van Aquaresort It Soal te Warkum. De 'Vogelwacht Workum' en'Behoud Natuur en Landschap Nijefurd' hadden tegen deze plannen van 'It Soal' al bezwaren ingediend, die door de gemeentelijke instantie echter niet ontvankelijk waren verklaard. Overigens waren burgers die vrezen dat ze straks niet meer ongehinderd ús Strân kunnen bereiken al voor het begin van de procedure buitenspel gezet. Omdat er een bepaling is, zo wees destijds Doede C. Visser op een over dit plan belegde informatiebijeenkomst wethouder Offinga fijntjes terecht, waarin vermeld staat dat bezwaarmakers namelijk binnen een grens van 1000 meter van het in het geding zijnde plan dienen te wonen. Bijna geheel Workum had dus voordat met klewangwettend krijgsgezang (Multatuli) de raadscommissie(s) c.a. kon worden bestookt al het nakijken, hetgeen de wethouder enigszins schoorvoetend moest beamen.

  De afwijzing van de aangevoerde bezwaren door de gemeente leidde voor beide instanties tot het indienen van bezwaren bij ons hoogste rechtscollege. De aangevoerde argumenten tegen de door Aquaresort It Soal - Mondeel b.v. voorgenomen uitbreidingen (i.c. 150 appartementen, een hotel met 50 kamers, een toren van 15 meter hoog(!), uitbreiding van de jachthaven en een verplaatsing van het huidige parkeerterrein in verband met de daar geplande grote, hoge botenloods) zijn van dien aard gebleken dat de Raad van State voorlopig de aanvang van de werkzaamheden heeft verboden. Om dit bestemmingsplan erdoor te krijgen had de gemeente een natuuronderzoek laten uitvoeren, want het betreffende gebied is een uiterst kwetsbaar weidevogelgebied waar dat ook nog eens grenst aan het beschermde IJsselmeergebied, bekend als Natura 2000. Dat nu minder zorgvuldig gebleken onderzoek kwam met de conclusie dat geen ernstige negatieve gevolgen met betrekking tot de natuurwaarden waren te vrezen als gevolg van het voorgestelde wijzigingsplan. Beide verweerders wezen de Raad op het feit dat de gemeente niet alle bouwmogelijkheden in het plan heeft getoetst met betrekking tot de eventuele negatieve gevolgen van die bouwplannen voor het gebied -of delen ervan.

  Hun verweer heeft succes gehad: Nader onderzoek is gewenst, oordeelde ons hoogste Rechtsorgaan. In afwachting van een en ander is tevens de uitvoering opgeschort, in ieder geval voorlopig voor de tijd van circa een half jaar. Te verwachten is dat er dan een definitief oordeel over deze wijzigingsplannen zal worden geveld. Tot zo lang zal de gemeente naarstig op zoek gaan Haar argumenten die moeten onderschrijven dat dit plan - of onderdelen ervan - geen nadelige gevolgen zal hebben voor de unieke natuurwaarden van het gebied of delen ervan. (jpdHzn)
   Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  De Jong Workum Financieel Advies    link naar groenbloem    
  Workumer Jachtservice    Thijs van der Meer Slagerij    
  Makelaardij P.J. de Jong    Fasion by Fre    
  Klameare Workum    Touwspecialist    
  Tapijthal Workum    Organische meststoffen Culterra    
  NEDCAD    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Bouma kraanverhuur