FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 16 - 05 - 2013 - Oanrinhûs

  Albert Schootstra

  Workum heeft kennelijk behoefte aan een aanloophuis oftewel een Oanrinhûs, zoals een groep enthousiaste vrijwilligers de open ontmoetingsplaats in onze I memmetaal' noemt. Dat bleek zaterdagmiddag in Waldrikhiem aan het Noard waar open huis werd gehouden en waar vrijwilligers en potentiële bezoekers van het Oanrinhûs bijeen kwamen om de stemming te peilen, tips en suggesties uit te wisselen en na te gaan in hoeverre - tenslotte - behoefte is aan zo'n huis.

  Welnu, het was een geweldige middag en dus was de uitkomst al snel duidelijk: morgenmiddag (woensdag) is het Oanrinhûs voor het eerst open van 13.30 uur tot 16.00 uur. En dat is dan in het al genoemde Waldrikhiem, dat leegstaat aangezien de Zorggroep Tellens de activiteiten, zoals gemeld, onder de naam Nij Waldrik heeft overgebracht naar Nij Mariënacker. De rest van dit jaar blijft het Oanrinhûs in Waldrikhiem en wordt eigenlijk in een snort proefperiode uitgekristalliseerd hoe een en ander zich gaat ontwikkelen. Gaat dat goed - en wie twijfelt daar na zaterdagmiddag nog aan? - clan moet er een nieuwe locatie gezocht worden, maar dat is van later zorg. Als de Klameare in het vroegere gemeentehuis komt is er vast nog wel een zaaltje over waarvan het Oanrinhûs gebruik kan maken, zo viel zaterdagmiddag al min of meer in de 'wandelgangen' op te tekenen.

  Maar hoe dat ook allemaal moge zijn, onze stad heeft dus behoefte aan een aanloophuis en die behoeft laat zich ook wel verklaren. Natuurlijk mogen we heel blij zijn met de ontwikkelingen van en in de huidige tijd, dat hoeft absoluut geen betoog. Aan de andere kant, en daar hoeven we de ogen ook niet voor te sluiten, wordt de wereld toch wel killer. Steeds meer mensen dreigen tussen wal en schip te vallen, aldus de organisatoren annex vrijwilligers van het Oanrinhûs in een persbericht. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Mensen bijvoorbeeld die nu nog zorg en steun krijgen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en die tot hun schrik hebben moeten constateren dat de uitvoering van deze wet gaat veranderen. En dan de economische crisis, zo gaat het persbericht verder. Voor velen maakt die het bestaan er ook met bepaald makkelijker op. En iedereen heeft trouwens op zijn tijd behoefte aan een praatje, aan wat mensen om zich heen, aan wat goede raad, aan een luisterend oor. En daarvoor is dus het Oanrinhûs. Voor de koffie, de kraut, de gezelligheid, niet te vergeten een muziekje, een spelletje of een speciale activiteit.

  De vrijwilligers die het Oanrinhûs inhoud willen geven zijn voor een niet onbelangrijk deel afkomstig uit de kringen van de afdeling Workum en omstreken van de Zonnebloem. Maar ook anderen hebben de hierboven geschetste problemen van onze tijd onderkend. Maar denk bij 'vrijwilligers' niet meteen aan mensen die er zelf geen plezier aan hebben. "Wij zijn vrijwilliger omdat we zelf óók de behoefte hebben aan een praatje, wat gezelligheid, een bakje koffie in een fijne en ontspannen sfeer en ga zo maar door," zo liet zich zaterdagmiddag tussen de regels door ook noteren. Het Oanrinhûs is voor jong én oud, voor arm en rijk, nou ja, letterlijk voor iedereen. Er wordt vaak van iets gezegd dat het 'laagdrempelig' is. Dat kun je niet zeggen van het Oanrinhûs, want het heeft domweg geen drempel of het zou het minimale bedragje voor een kopje koffie of thee of wat fris moeten zijn. Het gaat om de sociale contacten die in onze tijd van 'druk druk' steeds meer onder spanning komen te staan. De organisatoren schuine streep vrijwilligers zijn overigens ook voornemens de kerken, de Thuiszog, de diaconieën en ga zo maar door te benaderen. In de huisartsenpraktijk aan de Konvintsdyk komen flyers te liggen waarin de plannen eveneens nog eens nader onder woorden worden gebracht.

  Ach, we kunnen er lang of kort over vertellen, maar het gaat in het Oanrinhûs 'gewoon' (maar wat is 'gewoon'?) om liefde en sfeer. Dat bleek zaterdagmiddag ten overvloede uit de woorden van Winkie Zeldenrust uit Molkwerum en Pytsje Kampen uit It Heidenskip die namens de organisatoren toch vooral het woord voerden. Pytsje Kampen: "In minske siket no ienris selskip. As je bern binne, dan wolle je bekrûpt wurde. Dy leafde wolle wy jaan. Mar even seure mei ek, en sjonge ek. Winkie Zeldenrust hat der al sa'n soad oan dien en wy hoopje dat har wurk de oanset wudt ta in hiele brede groep." Ze bracht ook dank aan de andere vrijwilligers en wees er nog even op dat een en ander dus tot 31 december als een soort proefperiode beschouwd kan worden. Winkie Zeldenrust bedankte de Zonnebloem en de woningbouwvereniging die gedurende de rest van dit jaar Waldrikhiem dus voor het Oanrinhûs beschikbaar wil stellen. Daarna wordt het gebouw verhuurd of verkocht.

  Intussen werden er zaterdagmiddag in de grote zaal van Waldrikhiem al schilderijen opgehangen van de Workumer Henk Bos. Hij heeft tijdens een kunstwedstrijd in Amsterdam al eens van zich doen spreken en zijn werk toont duidelijk aan waarom dat is gebeurd. Zijn schilderijen - vaak maar niet altijd geïnspireerd op die van Anton Pieck - ademen sfeer en geborgenheid. Prachtig! Ze sluiten dus helemaal aan bij de bedoelingen van het aanloophuis. Het bekijken van de schilderijen werkt mee aan het 'onthaasten' dat letterlijk iedereen in deze tijd zo goed doet. En daarvoor, voor zorg, voor liefde en voor geborgenheid, is het aanloophuis. En dat dan voor letterlijk iedereen! Wat mag Workum blij zijn met zijn Oanrinhûs!
  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Touwspecialist    link naar groenbloem    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    NEDCAD    
  Thijs van der Meer Slagerij    Klameare Workum    
  Hunia's Drukkerij    Fasion by Fre    
  Organische meststoffen Culterra    Roelof Fopma    
  De Jong Workum Financieel Advies    Jopie Huisman Museum    
  Bouma kraanverhuur