FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
 • Nieuwe losplaats melkwagens in Workum
 • Workum en het vinden van een speekselk
 • 29 oktober
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 23 - 05 - 2013 - Bibliotheken zijn ‘gered’

  Jacob Bouwhuis

  De bibliotheken in onze gemeente krijgen net als veel andere bibliotheken in Nederland te maken met besparingen. Gemiddeld ligt dit op 10 procent maar er zijn gemeentes waar de besparingen oplopen tot SO procent. Een extern onderzoek heeft uitgewezen dat op termijn een besparing van € 400.000,-- mogelijk is, maar dan moet een van de beste bibliotheken en wel die van Makkum, de deuren sluiten. Verder is er voor zeven kleinere bibliotheken geen bestaansrecht meer. In een breed gedragen amendement van de PvdA, het CDA, de VVD, D66, GroenLinks en de C.U. werd het bezuinigingsvoorstel kordaat naar de prullenmand verwezen. We gaan niet mee in het voorstel van het college om uiteindelijk 400.000,-- euro te besparen, verklaarde woordvoerder Johan Feenstra (PvdA). De Bibliotheek Súdwest Fryslân heeft ook een alternatief ontwikkeld en dat heeft de voorkeur van genoemde partijen.

  Vooral het behoud van de moderne bibliotheek in Makkum is voor die partijen erg belangrijk. Maar ook de omvorming van de bibliotheken in Workum, Bolsward en Sneek tot cultuurhuizen, die meer gaan samenwerken met lokale partners zijn positieve ontwikkelingen. In kleinere kernen wordt prioriteit gegeven aan jeugd door middel van schoolbibliotheken en komt er boekbezorging aan huis voor minder mobiele inwoners. Bij dit scenario van de bibliotheek zelf, bedraagt de besparing 4E 315.000,--De amenderende partijen kiezen daarmee voor een variant die een zo goed mogelijke spreiding van bibliotheekvoorzieningen oplevert, en daarbij rekening houdt met de beschikbare middelen. De kernen worden zo optimaal bediend. Dit sluit prima aan bij de visie van deze partijen om gebiedsgericht en kernengericht te werken. Door te kiezen voor de variant van de bibliotheek zelf, wordt bovendien een breed draagvlak gecreëerd en worden de plannen goed uitvoerbaar geacht, vond Johan Feenstra. Deze politieke keuze ontheft de Bibliotheek Súdwest Fryslçn niet van haar taakstelling ook in de toekomst naar mogelijkheden tot bezuinigingen te blijven zoeken, waarbij sluiting van de bibliotheek van Makkum voorlopig van de baan is.

  De realiteit voor deze keuze houdt wel in dat uiteindelijk in 2016 € 85.000,-- minder wordt bespaard. Maar deze kosten kunnen volgens Feenstra worden gehaald uit de bijstelling van de ambities met betrekking tot o.a. de kapitaalgoederen.

  De meeste andere partijen waren lovend over het z.g. 4e scenario dat zelf door de bibliotheken was bedacht. Ik waard kjel by it oarspronklike foarstel, zei Riemkje Hoogland (FNP). Sân bibliotheken ticht, wêrunder dy fan Makkum, nota bene de beste fan Fryslân en lanlik op it tredde plak, dat raast oan de protters. Dat belied is fataal foar bern, lesleafhawwers, eksposysjes, kursussen, lesgroepen, foar skriuwers, de literatuer en de Fryske taal.

  De zoveelste uitholling van voorzieningen in het korte bestaan van deze gemeente, zei Klaas Jan Semplonius (T.L.). Het reilen en zeilen van het bibliotheekwerk komt nu teveel op de schouders te liggen van vrijwilligers. Hoewel hun inzet geweldig is, achtte hij deze basis te zwak. Deze bezuiniging van 4 ton vond hij teveel van het goede.

  Tegen zo'n brede steun voor het zelf ontwikkelde scenario van de bibliotheek Súdwest Fryslân was wethouder Wigle Sinnema niet opgewassen. Het besluit van een ruime meerderheid leidt tot inspiratie en nieuwe gedachten waar we met z'n allen wel uitkomen, dacht hij. Daarmee verwees hij het 77 pagina's tellende haalbaarheidsonderzoek "Herstructurering bibliotheek Súdwest-Fryslân" van BMC Advies Management naar de oud papier container.
  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Touwspecialist    Organische meststoffen Culterra    
  Makelaardij P.J. de Jong    Fasion by Fre    
  Jopie Huisman Museum    De Jong Workum Financieel Advies    
  NEDCAD    link naar groenbloem    
  Bouma kraanverhuur    Workumer Jachtservice    
  Hunia's Drukkerij    Roelof Fopma    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema