FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
 • Oudste boekhandel in Fryslân (‘Het Boe
 • Kindcentrum Ludgerus succes
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 27 - 06 - 2013 - Gemeente: scherp blijven zeilen

   
  Ondanks de economisch onzekere situatie in ons land, kan Súdwest-Fryslân opnieuw tot een sluitende begroting komen; nu geldt dat voor de jaren 2013 en 2014. Dit betekent opnieuw geen verhoging van de belastingen voor de inwoners. De gemeenteraad bespreekt de Perspectiefnota in September.
  Vanaf 2015 is er sprake van te weinig geld. Het tekort loops op van € 6,4 miljoen in 2015 naar € 10,5 miljoen in 2017. De economie hapert. Er zijn opnieuw flinke bezuinigingen te verwachten. Er is bijna geen geld meer voor nieuw beleid. De tekorten komen door maatregelen vanuit bijvoorbeeld het regeerakkoord. Súdwest-Frysân wil nu al kijken hoe men kan inspelen op de tekorten vanaf 2015. Daarom worden er opnieuw besparingsvoorstellen gedaan. Het gaat hierbij voor een groot deel om besparingen in de gemeentelijke organisatie door bijvoorbeeld 'slimmer' in te kopen en bedrijfsprocessen beter op elkaar of te stemmen ('leanen'). Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van minder personeel, gekoppeld aan pensionering. Enkele bezuinigingen kunnen rechtstreeks binnen een specifiek taakveld een plek krijgen, bijvoorbeeld aangaande taken die niet meer hoeven te worden uitgevoerd. Daarnaast kan ook binnen de tot als organisatie worden bespaard door een korting op budgetten van 8,5% (met uitzondering van enkele beleidsterreinen). In de Perspectiefnota worden voorstellen gedaan op basis waarvan de gemeenteraad ook in de jaren 2015-2017 tot een sluitende begroting kan komen.
  Er bestaat wel spanning tussen de wens om alles financieel nu zo goed mogelijk te regelen en de wens om op korte termijn geld 'vrij te spelen' om in SúdwestFryslân het economische herstel te ondersteunen. Bijvoorbeeld door de inzet van de provincials NUON-gelden. Súdwest-Fryslân heeft hiervoor een voorstel bij de provincie ingediend. Het gaat om 28 projecten in onze gemeente. Als de provincie dit geld beschikbaar stelt, kunnen deze projecten uitgevoerd worden, maar dan moet de gemeente ook een deel betalen en dus geld beschikbaar hebben. De verwachting bestaat dat dit geld de komende jaren toch beschikbaar kan komen. Dit hangt onder andere of van de verkoop van grond. Mocht dit tegenvallen, dan is ook daar geld voor gereserveerd.
  Súdwest-Fryslân staat voor een grote financiële uitdaging. Er moet wederom scherp aan de wind worden gezeild. Het college van burgemeester en wethouders ziet de toekomst echter met vertrouwen tegemoet en blijft onverminderd inzetten op het realiseren van de ambities zoals opgenomen in het Bestuursprogramma 2011-2014. SúdwestFryslân blijft derhalve 'op koers'. De Perspectiefnota 2014-2017 is de laatste perspectiefnota in deze raadsperiode. Op 5 september bespreekt de commissie Bestjoer en Finânsjes de Perspectiefnota 2014-2017. Op 19 september wordt deze vervolgens behandeld in de gemeenteraad.
  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Workumer Jachtservice    Hunia's Drukkerij    
  Klameare Workum    Touwspecialist    
  Tapijthal Workum    Jopie Huisman Museum    
  Op de hoek van de stal    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Thijs van der Meer Slagerij    De Jong Workum Financieel Advies    
  Roelof Fopma    Organische meststoffen Culterra    
  NEDCAD