FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Voorlopig geen nieuwe weg Sneek- Leeuw
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Geef cadeaukaart aan de voedselbank
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 24 - 08 - 2013 - Besluit Algarabrug overrompelt wijk

  Jan Pieter Dykstra

  De aangekondigde verwijdering door de gemeente Súdwest-Fryslân van de in 1995 ten dienste van het algemeen belang (!) gebouwde, door aanwonenden zelf te bedienen Algerabrug in het plan 'Oer de Dolte' in Workum stuit op weerstand en ongenoegen van veel bewoners van het onderhavige plan. Kort gezegd is de gemeente van mening dat de veiligheid van voetgangers, fietsers niet gegarandeerd kan worden bij het ophalen en sluiten van de brug door de zelfbedieningsapparatuur van de 'nautische gebruikers'. Overigens speelt dat aspect veiligheid - o.a. geen afsluitbomen bij geopende brug - in een bijna oeverloze discussie al jaren, stelt het college in een toelichting op het besluit. In 2012 begon de gemeente met werkzaamheden - onder meer wijziging van de remmingswerken - om de brug aan de van toepassing zijnde veiligheidseisen aan te passen. Volgens inspecties van gemeente, Wetterskip Fryslân en de

  Grontmij zijn die op dit moment nog onvoldoende. Die werkzaamheden zijn inmiddels gestaakt en het overleg met de nautische gebruikers', van wie enkelingen onveranderd wensen vast te houden aan de destijds met gemeente Nijefurd daarover gesloten gebruikersovereenkomst, is mislukt. Nu is dan de knoop doorgehakt. Het college heeft de gemeenteraad op 14 mei ingelicht over het besluit.
  De over het plotseling bekend gemaakte besluit verontwaardigde inwoners in die betreffende wijk gebruiken dagelijks meerdere malen dit toch wel pittoreske bruggetje om per fiets of per 'pedes apostolorum' naar elders in de stad te gaan en langs dezelfde weg naar hun haardsteden terug te keren. Trouwens niet alleen betrokken bewoners maken veelvuldig en dagelijks meerdere keren gebruik van dit 'kunstwerkje', zoals het in bouwvakkringen wordt genoemd. Inwoners van It Heidenskip, vele sporters, recreanten (fietsers, wandelaars) worden eveneens dagelijks gesignaleerd op deze route. Die verontruste bewoners en gebruikers hebben om tegengas te geven aan dit besluit het (actie) 'comité Algerabrug moet blijven' opgericht. Het comité, bestaande uit Bart Meulenkamp, Riek Mehlbaum en Bouwe Rijpma, maakte in een aan de wijkbewoners gericht  melding van de verbazing die een in de zomervakantie bezorgde brief van de gemeente over dit onderwerp heeft gewekt. Daarin werd het besluit tot verwijdering van de brug meegedeeld.
  In genoemd rondschrijven stelt het comité dat het bruggetje niet alleen van belang is voor de buurtbewoners maar is het veel meer een algemeen stedelijk belang. De tot nu ontvangen reacties tonen aan dat strijden voor behoud van het bruggetje voor velen prioriteit geniet. De gemeente voert aan dat na langdurig overleg met een aantal nautische gebruikers' uit 'Oer de Dolte 2', van wie zoals gezegd enkele halsstarrig aan hun overeenkomst vasthouden en geen concessies wensen te doen, geen bevredigend resultaat werd bereikt. Daarom is dit - de bewoners geheel overrompelende - besluit genomen. Nu blijkt dat het merendeel van de bewoners van deze wijk niet op de hoogte was van dat - door de gepasseerde bewoners als selectief geduide - overleg. Of om in de sfeer te blijven: buiten de boot werden en zijn gehouden. Dat vindt men een kwalijke, niet democratische, zaak en een dergelijke handelwijze verdient zeer zeker geen schoonheidsprijs. Het actiecomité, dat zegt over informatie te beschikken dat de brug wel veilig gemaakt kan worden en dat er voor dat doel zelfs in 2013 geld gebudgetteerd is door SúdwestFryslân, zal zich via juridische bijstand beijveren om de beslissing van het college ongedaan te maken. Het comité heeft inmiddels via Facebook honderden adhesiebetuigingen - en niet alleen uit Workum en omgeving - in ontvangst genomen, aldus woordvoerder Bouwe Rijpma, en weet zich eveneens verzekerd van de sympathie van de Vereniging Plaatselijk Belang Workum voor hun streven de brug 'in de vaart te houden'. Genoemde vereniging heeft ondertussen als vertegenwoordiger van het algemeen Workumer belang tegen het besluit bezwaar aangetekend. Het actiecomité, dat acties coördineert en informatie verstrekt, zal belanghebbenden (!) behulpzaam kunnen zijn bij het opstellen van een bezwaarschrift; dat kan nog tot 29 augustus worden ingediend. Voor meer informatie en steunbetuigingen van anderen is de website http://algerabrugworkum.123website.nl  gelanceerd.

  Bovendien wil men de gemeentelijke politici op de hoogte brengen van de onder de inwoners levende bezwaren en het algemeen heersende onbehagen over het besluit, en niet te vergeten de als uiterst gebrekkig te schetsen communicatie vanuit het college. Het is in dat opzicht interessant met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen (19 maart 2014) welke partij zich voor het, dit, algemeen belang van de burgers sterk wil maken.
  Tenslotte wekt het enige verbazing dat de gemeente de brug elders wil inzetten want ook daar zal de brug toch aan veiligheidseisen moeten voldoen? Anders wordt het een zaak van de regen en de drup... En de in de toelichting door het college gememoreerde vermindering van kapitaalgoederen, en annex daarmee de onderhoudskosten, doet in dat geval vreemd aan. Op 27 augustus zal het comité de gemeente een petitie aanbieden in de vergadering van de commissie Doarp, Stêd en Omkriten' die dit onderwerp dan op de agenda heeft staan. Wie sympathiseert met de doelstelling van het actiecomité kan, aldus eerdergenoemde woordvoerder, via de genoemde website de petitie ondertekenen en ook adhesie betuigen op het mailadres van de secretaris van het comité: brugworkum@gmail.com.  << Terug
  Touristinfo

  De Jong Workum Financieel Advies    Op de hoek van de stal    
  Jopie Huisman Museum    Makelaardij P.J. de Jong    
  Touwspecialist    Thijs van der Meer Slagerij    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Glashandel Sneek    
  Workumer Jachtservice    Roelof Fopma    
  Fasion by Fre    Bouma kraanverhuur    
  Tapijthal Workum