FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Oudste boekhandel in Fryslân (‘Het Boe
 • Kindcentrum Ludgerus succes
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
 • Helaas geen Workumerwaardloop
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 20 - 09 - 2013 - Lokke Notermans zet punt achter loopbaan

   Foto: Fysiotherapie Zuidwest, van links naar rechts Annegreet van 't Hal, Lokke Notermans en Hennie Dekker.

  Albert Schootstra

  "It fak hat my altyd lein, ik fûn it hiel plesierich. In foardiel is ek dat je sels je tiid was yndiele kinne en foaral yn 'e tiid dat de bern noch lyts wiene is soks wol hiel noflik. Yn de fysioterapy kinne je der wêze foar de minsken, mar je hawwe docks net de swiere ferantwurdlikheden fan in dokter en dat sprekt my ek sa oan." Het zal duidelijk zijn dat Lokke Tryntje Notermans-van der Meij (van 30 juli 1948) met vreugde terugkijkt op haar lange periode als fysiotherapeut in Workum. Maar niet alleen haar werk heeft haar altijd vreugde gegeven. Ook het wonen in Workum is haar altijd zo goed bevallen dat ze heerlijk met haar man Tjalke Notermans (67) in hun prachtige, gerieflijke woning aan het Súd in onze stad gevestigd blijft en daar van een mooie tijd hoopt te genieten nu ze op 30 augustus jl. een punt heeft gezet achter haar arbeidzame Leven. "Op in moaie sneontemoarn kamen wy Warkum yn en wy tochten daliks: dit liket der op."
  De jonge Lokke van der Meij bezocht in Leiden de Middelbare Meisjes School, de beroemde MMS die indertijd is verdwenen toen de Mammoetwet is ingevoerd. De MMS was een prachtige middelbare opleiding op het niveau van de HBS, maar dan zonder vakken als wiskunde, scheikunde, boekhouden en handelsrekenen. Aan de talen daarentegen werd heel veel aandacht besteed. Veel leerlingen van die MMS werden na het halen van het diploma verpleegster of onderwijzeres. Lokke wist echt niet wat ze zou kiezen toen ze het diploma van de MMS had gehaald. Een in Haarlem wonende tante bracht uitkomst. Zij wees haar op de opleiding fysiotherapie. Lokke besloot die opleiding te gaan volgen en het kwam goed uit dat dat ook in Leiden kon. Haar ouders bestierden in die tijd een jeugdherberg in De Kaag aan de gelijknamige plassen, tussen Amsterdam en Leiden en dicht bij plaatsen als Sassenheim en het alhier door de Strontrace zo bekende Warmond. "Mar fierders wist ik op dat stuit ek neat oer de oplieding," aldus Lokke Notermans. Welnu, het bleek een gouden greep. De fysiotherapie heeft haar hart gestolen. "It hat my ek altyd sa oansprutsen dat it sa'n jong fak wie. It fak is yn 'e rin fan 'e jierren sa útwreide, it hat sa'n úntwikkeling trochmakke. Dat fún ik altyd fantastysk." Eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog, met z'n talloze gewonden, heeft de fysiotherapie zich voorzichtig ontwikkeld. Vroeger heette het vak ' heilgymnastiek en massage'. Het werd in - zeg maar - de jaren vijftig en begin jaren zestig nog maar door weinigen beoefend. "Doe't wy op 1 maart 1972 yn Warkum begûnen wie hjirre ek hielendal gjin fysioterapy. De minsken moasten dêrfoar nei Boalsert en faak nei Snits." Tjalke Notermans die - als aangestipt -twee jaar ouder is dan zijn echtgenote Lokke, volgde in Leiden dezelfde opleiding als Lokke, die hij daar ook ontmoette, maar toen hij er iets eerder mee begon heette de opleiding in de Sleutelstad nog 'heilgymnastiek en massage'. Lokke maakte deel uit van de allereerste lichting die in Leiden de opleiding 'fysiotherapie' volgde. "Der kaam allerhanne technyk by," zo vertelt Lokke Notermans, "en doe is it fysioterapy wurden. Dy fysyske middels hawwe it makke te mear as allinne mar heilgymnastyk."
  Toen Lokke was afgestudeerd trouwde ze met Tjalke Notermans, afkomstig uit het Brabantse Best maar inmiddels ook meer dan 'thuis' in Workum. Het jonggehuwde paar ging eerst naar Israël. Een half jaar werkten Tjalke en Lokke in een kibboets. Vervolgens vestigden ze zich in Heerenveen en gingen ze beiden als fysiotherapeut aan de slag; Tjalke bij een praktijk in Gorredijk en Lokke in het ziekenhuis in het Friese Haagje. Maar ja, op een gegeven moment wil je natuurlijk wel voor jezelf beginnen. Het paar reisde heel Friesland door en werd dus direct getroffen door de schoonheid en gastvrijheid van Workum. Op 1 maart 1972 begonnen ze hun praktijk aan het Noard 165, het oude doktershuis. Hun beide zonen werden aan het Noard geboren. Inmiddels zijn Lokke Notermans en haar man Tjalke de gelukkige pake en beppe van vier bernsbern in de leeftijd van negen jaar tot enkele dagen. Het pand aan het Noard werd op een gegeven moment toch te nadelig voor het jonge echtpaar. Zijn status als monument bracht (te) veel rompslomp met zich mee, vooral ook omdat veel patiënten van het echtpaar natuurlijk per taxi voor de praktijkdeur moesten worden afgezet. Het verkrijgen van vergunningen en dergelijke daarvoor was door die status van monument een dikwijls wel heel moeilijke zaak. Maar hoe dat zij, het echtpaar met de twee zonen verkaste naar het Koffepaed. Vanaf 1 november 1977 zetten zij daar hun praktijk voort. Zo rond 1985, 1986 koos Tjalke voor een koerswijziging. "Hy woe wat mear wurkje yn de sfear fan coaching en begelieding." Hij zette een Praktijk voor Ontwikkeling op aan het Súd 4, hetzelfde pand waar het echtpaar nu woont. Het echtpaar bleef toen echter wonen aan het Koffepaed en in hetzelfde pand ging Lokke gewoon door met haar fysiotherapiepraktijk. Ze had nu echter wel medewerkers nodig. Van hen zijn in de loop van de jaren Marc Wouda en Annegreet van 't Hul, ook bekende namen in Workum, de laatsten geweest.
  Zo rond 2008, 2009 wilden Tjalke en Lokke wel af van het pand aan het Koffepaed. "Hoe moai wy dêr wenne hawwe, it wie klear. Mar wy seagen wol yn dat mei in praktykromte der by dat hûs net ferkocht wurde koe." Het probleem werd opgelost doordat Lokke Notermans werkruimte kreeg in Mariënacker en in het medisch centrum aan de Konvintsdyk. In Mariënacker was de al genoemde Annegreet van ’t Hul haar vaste medewerkster. Sinds 2010, 2011 is Lokke Notermans geen praktijkhoudster meer. Ze verkocht de praktijk aan Tim en Daniëlle Douma die in Koudum al een praktijk hadden en die nu opereren onder de vlag van Koudum én Workum. Bij de praktijk van het echtpaar Douwma werken zo rond de tien medewerkers. Nadat haar praktijk was verkocht werkte Lokke Notermans gewoon door op dezelfde genoemde locaties. "Ik wurke dus yn leantsjinst by myn opfolgers." Nu daar dus ook een einde aan is gekomen wordt haar plaats in Mariënacker - naast Annegreet van 't Hul - overgenomen door Hennie Dekker.
  Nadat het pand aan het Koffepaed was verkocht woonde het echtpaar Notermans-van der Meij tijdelijk even in Koudum. In die tijd werd het praktijkpand van Tjalke aan het Súd verbouwd tot de prachtige woning die het nu is. Beneden kan het echtpaar gerieflijk en huiselijk oud worden - de breedte van de doorgangen is zelfs al berekend op een eventuele rollator -, boven zijn de logeervertrekken, een ruimte voor Lokke en de praktijk van Tjalke die nog steeds - zij het op wat bescheidener schaal - doorwerkt omdat hij zich nog prima voelt. Op 14 februari 2012 nam het echtpaar zijn intrek in het pand Súd 4. Een dik jaar later zette Lokke dus een punt achter haar werkzaamheden. Er werd op diverse plaatsen afscheid genomen, onder andere met gezellig koffiedrinken in Nij Marienacker, en dat mondde allemaal uit in het afscheidsfeest op 30 augustus op de werf De Hoop in Workum, samen met leden van de praktijk van Tim en Danielle Douma, familie en vrienden. Alles in en om Workum dus. Inderdaad: het echtpaar Notermans is hier meer dan thuis. Zodanig zelfs dat ook de ouders van Lokke Notermans hier na afloop van hun arbeidzame leven kwamen wonen en hier nog prachtige jaren hebben gehad.
  Vader Van der Meij kwam uit Berlikum en moeder uit Bakkeveen. De ouders van Lokke leerden elkaar kennen op de Volkshogeschool Allardsoog in Bakkeveen. Nadat ze waren getrouwd gingen ze wonen op Chateau de Meridon, vlakbij Chevreuse, in Frankrijk. Dit kasteel was in die tijd een dependance van Allardsoog. Veel Nederlandse boeren emigreerden in die jaren naar Frankrijk en op Chateau de Méridon konden ze vertrouwd worden gemaakt met de Franse taal, met de wijze van boeren in Frankrijk, met de wetten en regels aldaar en ga zo maar door. Moeder Van der Meij werkte er in de keuken en vader op het land. Op dit kasteel werd Lokke op 30 juli 1948 geboren. Toen ze twee jaar was verhuisden haar ouders naar Sneek waar ze de jeugdherberg 'Oan it wetter' gingen beheren. Zo'n vier jaar later gingen haar vader en moeder in dezelfde functie naar De Kaag en hier liggen dan ook de kinder- en tienerjaren van dochter Lokke.
  Enfin, de rest is in grote lijnen verteld. En zo heeft Workum afscheid genomen van Lokke Notermans. Een zeer sympathieke, warme vrouw. Dat is de indruk die blijft na een heel gezellig gesprek met haar. Een vrouw ook met een grote liefde voor haar vak en voor haar medemensen. "Je kinne der wêze foar de minsken," zegt ze in het bovenstaande over haar werk als fysiotherapeut. Welnu, Lokke Notermans 'hat der altyd foar de minsken west'. Een groter compliment kun je haar niet maken en het is volkomen terecht en verdiend. Het is te hopen dat zij en Tjalke nog heel veel mooie jaren krijgen aan het Súd. Alle lof voor Lokke en Tjalke Notermans!
  Bron: Workumer Krant Friso

     << Terug
  Touristinfo

  Workumer Jachtservice    De Jong Workum Financieel Advies    
  link naar groenbloem    NEDCAD    
  Hunia's Drukkerij    Bouma kraanverhuur    
  Klameare Workum    Op de hoek van de stal    
  Makelaardij P.J. de Jong    Tapijthal Workum    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Roelof Fopma    
  Touwspecialist