FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
 • Helaas geen Workumerwaardloop
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 23 - 09 - 2013 - Openbaar Groen in Súdwest-Fryslân

  Het College van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs ingestemd met het ‘Beleidsplan Openbaar groen’.

  De gemeente Súdwest-Fryslân onderhoudt en beheert ruim 1.000 hectare aan groenvoorzieningen. Hieronder vallen openbaar groen, parken, bossen, begraafplaatsen, bermen, buitensportaccommodaties, speelvoorzieningen, sloten en vijvers en onkruidbeheersing op verhardingen.

  Het belang van openbaar groen

  Groen is om verschillende redenen belangrijk voor de inwoners en bezoekers van onze gemeente. Het openbaar groen vertegenwoordigt grote sociale, ecologische en economische waarden en biedt veel oplossingskansen in maatschappelijke vraagstukken zoals veiligheid, leefbaarheid, economie en duurzaamheid.


  Het nieuwe groenbeleid kent de volgende uitgangspunten.

  • Onderhoud en beheer op een duurzame wijze en we streven naar een zo hoog mogelijk biodiversiteit.
  • Onderhoud op een gemiddeld basisniveau, maar wel met differentiatie in onderhoudsniveau per groenproduct.
  • Streven naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van inwoners bij het groenbeheer.
  • Streven naar het verlagen van de beheerkosten door effectieve en efficiënte beheermethoden te ontwikkelen.
  • Optimale inzet op het inpassen van Social Return bij het groenonderhoud.

   

  Bezuinigingen

  Ook het openbaar groen ontkomt niet aan de bezuinigingsopdracht van de gemeente.

  Het beheerbudget op het groenonderhoud is behoorlijk verlaagd. Mede dankzij het voordeliger aanbesteden van werken door schaalvergroting en het inzetten van andere machines worden kosten bespaard. De grootse besparing is bereikt door het omvormen van groenelementen die veel beheer vergen (vaak versleten of achterstallig groen) naar een groeninrichting die voordeliger te beheren is. In veel gevallen wordt het beeld er zelfs  beter van.

   

  Ook worden er diverse gazonstroken omgebouwd naar bloemrijk grasland. Dit levert niet alleen een financiële besparing op omdat er minder hoeft worden gemaaid, maar verhoogt ook nog eens de biodiversiteit in dorp en stad.

   

  De komende jaren zal deze omvorming en optimalisatie verder gaan. De beheergelden die hier mee worden bespaard komen weer ten goede aan het groen. Dit bedrag wordt ingezet om het groot onderhoud aan bijvoorbeeld bomen, sportvelden en speelvoorzieningen op termijn te bekostigen.

  Voorbeelden nieuw groenbeleid

  Innovatief en duurzaam beheer

  Een belangrijk uitgangspunt bij het duurzaam beheer van het openbaar groen is dat er geen chemische middelen worden gebruikt in het openbaar groen. Uitzonderingen zijn: ziektebestrijding op sportvelden, stobbebehandeling bij het afzetten van bomen of struiken en onkruidbeheer op verhardingen.

   

  Een voorbeeld van innovatieve plannen binnen het groenbeheer is het ratelaarproject. Bij dit project wordt de geel bloeiende, grote ratelaar op grote schaal ingezaaid in grasstroken en bermen. Hiermee worden duizenden euro’s aan beheerkosten bespaard door uitgespaarde maaibeurten. Omdat de ratelaar op het gras parasiteert, hoeft de gemeente deze terreinen nog maar één keer per jaar te maaien. Dit levert naast een besparing ook bloemrijke bermen op waar weer veel vlinders en bijen op afkomen.

   

  Betrokkenheid inwoners

  Inwoners kunnen ook meedenken over de inrichting of beheer van groenvoorzieningen. Zoals bij het project: “Doarpen yn it Grien” waarbij buurtbewoners samen met de gemeente en landschapsbeheer Friesland  groenplannen hebben gemaakt en deze hebben gerealiseerd.

   

  De beleidsnota wordt - via de commissie Doarp, Stêd en Omkriten- op 10 oktober aan de raad voorgelegd voor vaststelling. Het ‘Beleidsplan Openbaar groen’ is een uitwerking van de ‘Beleidsnotitie Kapitaalgoederen’, die eerder door de raad is vastgesteld.

   

   

           << Terug
  Touristinfo

  Hunia's Drukkerij    Fasion by Fre    
  Klameare Workum    Bouma kraanverhuur    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Makelaardij P.J. de Jong    
  Touwspecialist    Organische meststoffen Culterra    
  link naar groenbloem    Glashandel Sneek    
  Op de hoek van de stal    NEDCAD    
  De Jong Workum Financieel Advies