FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
 • Oudste boekhandel in Fryslân (‘Het Boe
 • Kindcentrum Ludgerus succes
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 21 - 11 - 2013 - Raad: geen minicontainers papier

   Jacob Bouwhuis

  De beleidsnotitie afval 'Netjes geregeld' in combinatie met de nota inzameling oud papier bleek een dankbaar discussiestuk te zijn voor de verzamelde raadsleden tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag in IJlst. In de beleidsnotitie afval zijn een aantal maatregelen rond de inzameling en verwerking van de afvalstroom nader uitgewerkt en deze maatregelen werden nu met consequenties voor kosten, milieu en dienstverlening gepresenteerd. Die maatregelen hebben allemaal betrekking op het optimaliseren van de inzamelstructuur, het optimaliseren van de bedrijfsvoering en verder op de inzet van de instrumenten communicatie, regulering en controle en handhaving. Aan het begin van de raadsvergadering echter werd het punt rond de nota inzameling oud papier door wethouder Leo Stoel van de agenda afgevoerd.

  Een belangrijk onderdeel, namelijk de verdeling van de meeropbrengst van oud papier boven de garantieregeling, was niet of onvoldoende belicht in de nota. Toch spitste de discussie in de raad zich in hoofdzaak toe op het inzamelen van oud papier. Want juist aan dit onderdeel was door het college gemorreld. Volgens het dagelijks bestuur van onze gemeente moeten alle huishoudens binnenkort kunnen beschikken over een minicontainer waarin oud papier en karton moeten worden gestopt. Dit systeem ]evert meer oud papier op en voorkomt meer vervuiling De verenigingen, scholen en kerken die zich nu nog bezighouden met het inzamelen van oud papier blijven wel een rol spelen bij de inzameling via minicontainers.

   

  Het logisch gevolg is wel dat er een andere subsidiëring voor oud papier moet komen. De hogere inzamelkosten, vooral door de aanschaf van minicontainers, en stijging van materieel- en personeelskosten worden verrekend met de opbrengsten van oud papier. Dit aangekondigde beleid leverde een stroom zienswijzen op van diverse verenigingen en instellingen uit de gemeente. De meerderheid van de verenigingen zag in de minicontainer voor oud papier een geduchte concurrent en een ernstige teloorgang van haar financiële middelen. En niet zonder reden. Verschillende fracties, onder aanvoering van het CDA, waagden er een amendement aan. Volgens Jentje Steringa van genoemde partij moet de huidige inzamelstructuur voor het ophalen van oud papier en karton worden gehandhaafd. In plaatsen waar de minicontainer al in gebruik is, moet deze inzamelstructuur blijven zoals die is. Dat betekent dat Sneek en de dorpen uit de gemeente Boarnsterhim die per 1 januari 2014 deel gaan uitmaken van de gemeente Súdwest-Fryslân, gewoon hun papiercontainer houden.De eventuele aanschafkosten van de minicontainer mogen geen onderdeel zijn van de vervoerskosten zoals dat is verwoord in de nota inzameling oud papier. Verder moeten de verschillen in de vergoedingen, een erfenis uit de voormalige heringedeelde gemeenten, worden gelijk getrokken en dus worden geharmoniseerd. De VVD, als mede-indiener van het amendement, wilde op de valreep nog een zinsnede toevoegen. Woordvoerder Gaby Broekhuijsen vond dat wijken die wel een minicontainer willen hebben, deze keuzevrijheid ook moeten houden. Wel een goede gedachte van Broekhuijsen, maar geen gegronde reden om het amendement op te rekken of bij te stellen, zo verklaarden enkele andere fracties. Mogelijk kan de VVD de keuzevrijheid bij het inzamelen van oud papier vertalen in een motie, zodat we die in januari bij de behandeling van de nota inzameling oud papier kunnen bespreken, opperde Johan Langbroek (PvdA). Door de inzet van vele vrijwilligers verloopt het inzamelen van oud papier in diverse steden en dorpen perfect, mooi zo houden, vindt Langbroek. Daarnaast was voor hem een investering van € 700.000 in papiercontainers een brug te ver. De fracties van GroenLinks en D66 brachten in een pleidooi naar voren om de stroom restafval nog verder te scheiden. Volgens Bas Gerdingh van GroenLinks herbergt het restafval altijd nog 10 % papier en 15 % plastic en kunststoffen. Betere scheiding betaalt zichzelf en spaart het milieu. Alle andere fracties waren vol lof over de inzet van de honderden vrijwilligers die sinds jaar en dag tonnen papier hebben verzameld en mede daardoor een basis vormen voor een bloeiend verenigingsleven. Het amendement van het CDA. de PvdA, Totaal Lokaal, GroenLinks, D66 en de VVD kreeg dan ook brede instemming.
  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  De Jong Workum Financieel Advies    Klameare Workum    
  Jopie Huisman Museum    Workumer Jachtservice    
  Glashandel Sneek    Op de hoek van de stal    
  Touwspecialist    Tapijthal Workum    
  Makelaardij P.J. de Jong    link naar groenbloem    
  Thijs van der Meer Slagerij    Fasion by Fre    
  Bouma kraanverhuur