FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 22 - 11 - 2013 - Nieuwbouw lager dan raming Ludgerus

   

  Jacob Bouwhuis

  Kinderen, leerkrachten, boeken en lesmateriaal van de roomskatholieke Ludgerusschool zijn, als gemeld, kortgeleden verhuisd van de Doltewâl naar de nieuwe locatie aan de Weverswei. Hoogste tijd om de rekening op te maken. In december 2011 is een krediet van € 2.970.000 beschikbaar gesteld voor het project St. Ludgerusschool. De werkelijke bouw- en voorbereidingskosten en de mogelijke investering in noodgebouwen bedroegen slechts circa € 2.350.000. Daarnaast is op de aanleg van het nabij gelegen kunstgrasveld een btw-voordeel behaald van ongeveer € 140.000. Aangezien het budget van € 490.000 voor de noodgebouwen achteraf niet nodig bleek te zijn omdat de bestaande noodlokalen konden blijven staan, leverde dit, behoudens een kleine uitgave van
  € 10.000, een behoorlijke plus op. Het college stelde de raad, in zijn vergadering van jl. donderdag, voor om het btw bedrag van het kunstgrasveld te benutten voor de aanleg van parkeerplaatsen en een fietspad bij de school, conform de voorwaarde bij de vergunningverlening. Omdat het projectplan rond de huisvesting van de St. Ludgerusschool is uitgebreid met het vinden van een nieuwe instemming voor de oude school, is hier nog een bedrag van € 50.000 voor nodig. Een rekensommetje leert dat er € 430.000 teruggestort kan worden in de reservepot voor huisvesting onderwijs. Toch leverde dit financieel gezien uiterst positieve voorstel toch een amendement op. In de visie van Totaal Lokaal dient ook het bedrag aan btw-voordeel terug te vloeien naar de reserve huisvesting onderwijs. De parkeerplaatsen en het fietspad zijn al gerealiseerd, maar volgens Klaas Jan Semplonius is dit gebeurd zonder instemming van de raad te vragen. Dit is een politieke doodzonde van de wethouder van onderwijs. Johan Feenstra (PvdA) zag dat totaal anders. In een commissie-vergadering zijn het parkeerterrein en het fietspad al aan de raadsleden voorgelegd. Haast was geboden en de benodigde middelen waren binnen hetzelfde project voorhanden. Wordt er een keer snel gehandeld en is het in de ogen van Totaal Lokaal weer niet goed. Ook Pieter Greidanus (CDA) vond de suggestie van Semplonius beneden alle peil. Vervolgens deed Klaas Jan Semplonius nog een poging om een aantal slippers van wethouder Wigle Sinnema te berde te brengen en wilde hij zijn betoog afronden met het indienen van een motie van afkeuring. Die kans kreeg hij niet van voorzitter Hayo Apotheker. Op basis van de vergaderreglementen dient een motie die niets te maken heeft met de agendapunten bij aanvang van de vergadering te worden gemeld. In een volgende raadsvergadering mag Semplonius alsnog zijn motie ter bespreking voorleggen. Wethouder Wigle Sinnema toonde zich blij dat er binnen het project geld beschikbaar is voor de nadere aankleding van de Ludgerusschool en dat het totale bouwplan binnen de voorgeschreven tijdslimiet is opgeleverd. De reactie van Totaal Lokaal vond hij volslagen onbegrijpelijk.
  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Makelaardij P.J. de Jong    Klameare Workum    
  Workumer Jachtservice    Touwspecialist    
  Thijs van der Meer Slagerij    Jopie Huisman Museum    
  NEDCAD    De Jong Workum Financieel Advies    
  Glashandel Sneek    Bouma kraanverhuur    
  Tapijthal Workum    link naar groenbloem    
  Organische meststoffen Culterra