FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 05 - 12 - 2013 - Algerabrug nu 'onder rechter'

  Vorige week dinsdag, 26 november, heeft in Sneek de hoorzitting plaatsgevonden rond het omstreden besluit van de gemeente om de Algerabrug in Workum te verwijderen. Tegen dit besluit zijn 24 officiële bezwaarschriften ingediend en al die bezwaarmakers zijn door een speciale commissie uitgenodigd voor een hoorzitting. Deze zogenoemde 'commissie bezwaarschriften' is een onafhankelijke commissie, die bestaat uit juristen, en die het college over de ingediende bezwaren adviseert. De leden van zo'n commissie zijn niet in dienst van de gemeente. De bijeenkomst is openbaar en daardoor kan het zijn, dat er ook een aantal belangstellende buurtbewoners aanwezig is.

  De zitting vond plaats in de oude raadszaal van het stadhuis van Sneek en deze was met ruim dertig belangstellenden helemaal gevuld. Onder de strakke, maar uiterst plezierige leiding van voorzitter Van Kats, kregen alle bezwaarmakers de gelegenheid hun ingediende bezwaarschrift nader toe te lichten. Een aantal van hen hield zelf een vlammend betoog, anderen hadden zich laten vertegenwoordigen door een advocaat en ook deze las haar pleidooi en de argumenten van haar cliënten hardop voor. Na een rondje bezwaren was wel duidelijk dat niemand van de aanwezigen wil dat de Algerabrug verwijderd wordt. Alle bezwaarmakers en de overige aanwezigen waren het er over eens dat de gemeente dit besluit moet terugdraaien. Unaniem is men ontevreden over de handelwijze van de gemeente. Zo heeft de gemeente bij het overleg maar een deel van de buurt betrokken en heeft de gemeente veel te weinig oog voor het algemeen belang, zeg maar het belang van alle fietsers en voetgangers die dagelijks gebruik maken van de brug. De gemeente heeft zich vooral gericht op de 'nautische 'bewoners. Deze laatste groep voelt zich door de gemeente in zijn belangen geschaad als de gemeente blijft kiezen voor de oplossing om de brug veilig te maken door middel van een aan de brug bevestigde drukknop om de brug te openen en dicht te doen. Het manoeuvreren met hun schepen (12 meter) door de brug wordt dan erg lastig en kan leiden tot een extra ommetje' rechtsaf in de kolk, in plaats van direct linksaf te kunnen. Op meerdere plekken in de gemeente zijn dergelijke oplossingen wel toegepast (en veilig) en op de vraag van een van de aanwezigen hoe het kan, dat de Algerabrug wel veilig in Stavoren zou kunnen worden gebruikt, is het antwoord van de gemeente, dat de brug daar dan met zo'n knop zal worden uitgerust. Door een vertegenwoordiger van het 'Comité Algerabrug moet blijven' wordt een petitie aangeboden met 435 handtekeningen tegen het verwijderen van de brug, die door de voorzitter van de commissie bezwaarschriften in ontvangst wordt genomen. De zitting heeft ruim twee uur geduurd als de voorzitter vaststelt dat de bezwaarmakers en ook andere belangstellenden (die van hem ook het woord kregen) voldoende aan het woord zijn geweest. Daarna is het aan de leden van de bezwarencommissie om nog aanvullende vragen te stellen. De voorzitter vat de situatie samen en hij vindt het een hele 'bijzondere' situatie, dat het lastig kunnen manoeuvreren van in totaal zes grote schepen tot een besluit van het college heeft geleid om de hele Algerabrug te verwijderen, die dagelijks door vele fietsers en voetgangers wordt gebruikt. Van Plaatselijk Belang Workum zijn drie vertegenwoordigers aanwezig. Plaatselijk Belang heeft ook bezwaar gemaakt tegen het besluit om de brug te verwijderen en biedt aan om nog een poging te doen om te bemiddelen tussen de gemeente en de buurtbewoners om tot een voor iedereen acceptabele oplossing te komen (mediation). Datzelfde advies heeft de raadscommissie Stêd, Doarp en Omkriten op 27 augustus aan wethouder Sinnema gegeven, die daar tot op heden geen gevolg aan heeft gegeven. En hoe nu verder...? De commissie brengt een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders (die dit besluit ook heeft genomen). De voorzitter houdt de inhoud van dat advies uiteraard voor zich, want de commissie moet zich eerst nog verder beraden! Daarnaast doet Plaatselijk Belang alsnog een poging om samen met een vertegenwoordiging van de buurtbewoners en met de gemeente tot een compromis te komen. De zitting, die om 17.00 uur is begonnen, duurde tot bijna 19.45 uur. Alle aanwezigen zijn voldoende in de gelegenheid gesteld om hun zegje te doen en de voorzitter heeft de lijntjes strak gehouden. Ondanks de heftige emoties rondom dit 'bijzondere' besluit van de gemeente, is de zitting in een goede orde verlopen. De voorzitter bedankt de aanwezigen daarvoor en sluit deze 'bijzondere' bijeenkomst.  << Terug
  Touristinfo

  Thijs van der Meer Slagerij    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Fasion by Fre    Roelof Fopma    
  NEDCAD    Workumer Jachtservice    
  Glashandel Sneek    link naar groenbloem    
  De Jong Workum Financieel Advies    Makelaardij P.J. de Jong    
  Hunia's Drukkerij    Touwspecialist    
  Bouma kraanverhuur